Наукові публікації доц. Завіднюк Н. Г.


 • Андрейчин М. А., Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Йосик Я. І. Нові вірусні кліщові інфекції в ХХІ СТ. та їх епідемічна потенція // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 1 (108). – С. 4-13.

 • Iosyk Ia.I., Zavidniuk N.H., Nychyk N.A. Efficacy of enterosorbents for patients with respiratory infections // Матер. наук.-практ. конф. та пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів: «Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні інфекції», 13-14 травня 2021, м. Тернопіль. – С.69-70.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика // Інфекційні хвороби. - 2020 - № 2. - С. 41-56.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості гарячки Рифт-Валлі. // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 4. - С. 53-62.

 • Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика : метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Пандемічний грип // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 3. - С. 46-54.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Жовта гарячка // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 4 (94). - С. 44-56.

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 54-62.

 • Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка (огляд літератури) / Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. // Журнал НАМН України. – 2016. – Т.22. – №3-4. – С.377-386.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Проблеми хвороби Зіка у світі // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1 (83). - С. 56-62.

 • Завіднюк Н.Г. Актуальні проблеми діагностики Епштейна-Барр вірусної інфекції // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 4. – С. 22-34.

 • Завіднюк Н.Г. Бактеріофаги: назад у майбутнє // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 1. - С. 72-79.

 • Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Федчишин Н.Є. Близькосхідний респіраторний синдром // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 4. – С. 71-75.

 • Федчишин Н.Є., Романюк Л.М., Завіднюк Н.Г., Теренда Н.О. Епідеміологічна характеристика гепатитів В і С серед співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 1. – С. 21-26.

 • Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Легеза К.М., Іщук І.С., Борак B.П. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

 • Васильева Н.А., Луцук А.С., Ивахив О.Л., Завиднюк Н.Г., Вишневская Н.Ю. Сибирская язва: реальная угроза и возможности предупреждения // Вестник Российской военно-медицинской Академии. - 2008. - № 3 (23). - Приложение 2, часть ІІ. - С. 329.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г. Современная комбинированная терапия герпетических инфекций // Международный медицинский журнал. – 2006. – № 2. – С. 90-93.

 • Завіднюк Н.Г. Оцінка клінічної ефективності циклоферону та протефлазиду в комплексній терапії хворих на оперізувальний герпес // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 2. – С. 38-41.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Васильєва Н.А. Специфічний імунітет у хворих на VZV-інфекцію // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 28-31.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Андрейчин Ю.М. Лікувальна ефективність циклоферону при вірусних інфекціях // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 3. – С. 24-27.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г. Ефективність циклоферону в комплексному лікуванні хворих на оперізувальний герпес // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 1. – С. 38-40.