Науково-дослідні роботи кафедри:

  1. 0118U003451 "Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення діагностично-лікувальних технологій і заходів біобезпеки" (2020-2022 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.)

  2. 0118U000357 Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики (2017-2019 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.)

  3. 0114U001387 «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (2014-2017 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.)