Науково-дослідні роботи кафедри:

№ 0118 U 003451 "Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення діагностично-лікувальних технологій і заходів біобезпеки" 2020-2022 рр.

№ 0117 U 003431 «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики» 2017-2019 рр..

№ 0114U001387 «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» 2014-2017 рр.