Навчальна робота

На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами вивчають:

Медичний факультет:

"Лікувальна справа - 4 курс"

- Шкірні та венеричні хвороби

"Лікувальна справа - 5 курс"

- Інфекційні хвороби

- Епідеміологія

"Лікувальна справа - 6 курс"

- Ведення хворих з інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією

Стоматологічний факультет:

"Стоматологія - 4 курс"

- Шкірні та венеричні хвороби

- Інфекційні хвороби

- Епідеміологія

ННІ медсестринства:

"Сестринська справа - 1 курс"

- Медсестринство при інфекційних хворобах

- Епідеміологія

"Сестринська справа - 4 курс"

- Епідеміологія

Кафедра розміщена на базi iнфекцiйного вiддiлення Тернопiльської міської комунальної лiкарнi швидкої допомоги та Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. На кафедрi обладнано 8 тематичних навчальних кiмнат. Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї.

Базою для навчання студентiв є інфекційний стацiонар на75 лiжок Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, стаціонар на 40 ліжок Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, кабiнети iнфекцiйних захворювань полiклiнiк № 1 i № 2 м. Тернополя, поліклінічне відділення вказаного диспансера, Тернопільська мiська санепідемстанція, кабiнет щеплень Тернопільської мiської дитячої полiклiнiки, Тернопільський обласний диспансер профілактики і боротьби зі СНІД.

На базі кафедри організовано ПАЦ з інфекційних хвороб, а також проводяться цикли тематичного удосконалення з грипу для широкого кола лікарів.

Спiвробiтниками кафедри видано ряд пiдручникiв, навчальних посiбникiв, клiнiчних лекцiй: Епiдемiологiя екстремальних ситуацiй з курсом вiйськової епiдемiологiї (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов), Infectious Diseases (за ред. Є. Нiкiтiна i М. Андрейчина), "Довiдник фельдшера" у 2-х томах (за ред. М.А. Андрейчина), "Дiагностика, лiкування i профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки" (за ред. М.А. Андрейчина), "Важливi зоонози" (М.А. Андрейчин, В.А. Булгаков, Е.А. Шабловська), "Посiбник з анатомiчної i клiнiчної термiнологiї" (М.М. Закалюжний, М.А. Андрейчин), "Епiдемiологiя" (М.А. Андрейчин, В.С. Копча), "Медсестринство при iнфекцiйних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахiв), лекцiї "ВІЛ-iнфекцiя", "Гострi респiраторнi хвороби", "Вiруснi гепатити" (М.А. Андрейчин), "Правець" (О.Л. Івахiв), "Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом" (В. Савчак, С. Галникіна), "Практична дерматологія" (В. Савчак, С. Галникіна), "Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря" ( В. Савчак, М. Ковальчук), "Хірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., О.М Кіт), "Шигельоз" (М.А Андрейчин., B.C. Копча, В.М. Козько), "Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., А.О. Руденко, М.Д. Чемич), "Медсестринство у дерматології" (В. Савчак, М. Ковальчук), "Кабінет інфекційних захворювань" (О.Л. Івахів, Р.Ю. Грицко., І.О.Кіселик), "Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині" (за ред. М.А. Андрейчина), "Атлас інфекційних хвороб" (за ред. М.А. Андрейчина), "Вірусні гепатити і рак печінки"( М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча), "Гострі респіраторні вірусні інфекції" (за ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого), посібник "Сімейна медицина" (за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець), "Медсестринство при інфекційних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів) .