На кафедрі постійно працює студентський науковий гурток у складі 15-25 осіб. Основними напрямками роботи гуртка є такі: науково-дослідний (робота в науковій лабораторії кафедри, виконання фрагментів кафедральної наукової роботи за керівництва викладача), теоретичний (заслуховування наукових повідомлень і рефератів, результатів студентських робіт, доповіді на студентських конференціях), практичний (обходи, клінічний розбір хворих, освоєння практичних навичок, нових методів діагностики хвороб та лікування, профілактичних і протиепідемічних заходів). З 1981 р. опублiковано понад 350 наукових робіт у студентських збiрниках i 80 - на всеукраїнських i мiжнародних конференцiях.

Доцент Н.Г Завіднюк з гуртківцями (2022 р.)

Доцент Н.А Ничик з гуртківкою: робота над науковою статтею (2021 р.)

Професор Андрейчин М.А. разом з гуртківцямипід час огляду пацієнта (2020 р.)

Учасники ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, м. Харків (2016 р.)

Професор Копча В.С. разом з гуртківцямипід час огляду пацієнта (2019 р.)

Доцент Івахів О.Л. проводить засідання студентського гуртка - обговорення клінічного огляду пацієнтів (2018 р.)

Вперше українка (на той час аспірант Йосик Я.І.) отримала грант (Фонд Білла і Мелінди Гейтс, США) для участі у Світовій конференції ISIRV (International society for Influenza and other Respiratory Virus Disease), яка відбулася 5-10 вересня 2013 р. в м. Кейптаун (ПАР), де виступила з доповіддю. Серед 10 молодих науковців світу в червні 2014 р. Я.І. Йосик взяла участь у засіданнях ISIRV, в рамках якого було проведено Third isirv-AVG (antiviralgroup) Conference Influenza and other Respiratory Virus Infections, що проходила у м. Токіо (Японія). В 2015 р. вона ж брала участь у роботі конференції ISIRV, м. Остін, штат Техас (США).


Розбір нових медичних препаратів для лікування ВІЛ-інфікованих під час проведення наукового гуртка (2017 р. )

Демонстрація принципу дії магніто-лазерного прилада "МИЛТА-Ф-8-01" під час проведення заняття наукового гуртка. Ст. лаборант М. Кирнична (2017 р.)

Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських олімпіадах з інфекційних хвороб, виступають на студентських наукових конференціях й міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених, нагороджені дипломами I та II ступенів.

Студент 6 курсу, А.В. Гвоздецький, який був головою СНТ в 2015 році, став лауреатом премії Національної академії медичних наук України та Асоціації працівників медичних вузів України за значні успіхи в наковій діяльності. Гуртківка Ю.В. Копча була нагороджена грамотою Президії Національної академії наук України за серію робіт "Моторно-секреторні розлади травного каналу".

Гуртківка Катерина Воробець отримала диплом І ступеня за наукову доповідь на ХХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 року.

Яворська Катерина Богданівна, студентка 6 курсу, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за зроблену доповідь на ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання сучасної медицини", яка відбулася 14-15 квітня 2016 року.

Гуртківці Павлюк Маряна та Тимчишин Наталя отримали дипломи І та ІІ ступеня за зроблені наукові доповіді на ХХІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2017).

Гуртківці Воробець Катерина з доповіддю на тему "Рівень знань про хворобу Лайма студентів 6 курсу ТДМУ імені І.Я. Горбачевського (науковий керівник - доц. О.Л. Івахів) та Amanona Bediako Emmanuel з доповіддю на тему "Malaria in nowadays" (науковий керівник - ас. Я.І. Йосик) отримали дипломи І та ІІ ступеня на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2018).

Гуртківці Рябоконь М.О. та Стасишин Л.Р. отримали диплом І ступеня за наукову доповідь "Використання низькоенергетичного лазерного випромінювання у лікуванні кільцевидної еритеми при хворобі Лайма" на 88-й Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Інновації в медицині", 2019.

Гуртківки Луць Олена та Косінська Леся з доповіддю на тему "Оцінка обізнаності населення Тернопільської області щодо проблеми BIЛ-інфекції (науковий керівник - доц. Н.А. Ничик) отримали диплом ІІ ступеня на ХХIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2020).