Монографії, видані викладачами кафедри :


 • Tropical infections: manual /ed. by M.A. Andreychyn, V.D. Moskaliuk. – Lviv: “Magnolia 2006”, 2019. – 220 р .

 • Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с.

 • Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 320 с.

 • Андрейчин М.А., Андрейчин С.М., Бабінець Л.С. та ін. Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012). - Тернопіль: ТДМУ, 2012. - 428 с.

 • Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.

 • Гострі респіраторні вірусні інфекції / Андрейчин М.А., Малий В. П., Ковальчук Л.Я. та ін. – Тернопіль: ТДМУ 2011. – 304 с.

 • Галникіна С.О., Голяченко Г.Б., Голяченко А.О. Хронічні дерматози у дітей. - 2010 ISBN 978-966-2392-06-7 Ум. друк. арк. 3,02 ,

 • Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с.

 • Малий В.П., Андрейчин М.А. Черевний тиф (Нове про патогенез, діагностика, лікування): Монографія. – Харків, 2009. – 142 с.

 • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність / За ред. В.В. Файфури, Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 320 с.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біотероризм. Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.35. Андрейчин М.А. Інфекційні та паразитарні хвороби // Сімейна медицина / За ред. В.Б. Гощинського, Є.М. Стародуба. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2005. – Розділ 13. – С. 681-753.

 • Трудный диагноз (мертвые учат живых): Учебно-методическое пособие для студентов и врачей / Богадельников И.В., Андрейчин М.А., Анохина Л.И. и др. Под ред. И.В. Богадельникова, В.Л. Зубарева, А.В. Кубышкина. – Симферополь: ООО Издат. дом «РичФокс», 2004. – 444 с.

 • Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Андрейчин М.А., Белякова Л.А., Билынский Б.Т. и др. Под ред. А.А. Чуйко. – К.: Наукова думка, 2003. – 416 с.

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 385 с.

 • Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 362 с.

 • Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / Андрейчин М.А., Руденко А.О., Івахів О.Л., Чемич М.Д.. – Укрмедкнига. – 2002. – 144 с.

 • Нариси з історії клінічної інфектології в Україні / За ред. М.А. Андрейчина. – Укрмедкнига. – 2002 р. – 308 с.

 • Андрейчин М.А. Вірусні гепатити (лекція). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 51 с

 • Медицина дитинства / За ред. П.М. Мощича. – Т. 3. – Київ: Здоров'я, 1999. – 768 с.

 • Івахів О.Л. Правець (лекція). - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 24 с.

 • Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров'я, 1998. – 412 с.

 • Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -38с.

 • Андрейчин М.А. Гострі респіраторні хвороби (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 38 с.

 • Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (Лекції). – Тернопіль, 1996. – 33 с.

 • Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.

 • Бактериальный эндотоксикоз / Б.З. Шенкман, М.А. Андрейчин, С.А. Степанов, Н.В. Богомолова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 239 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри :

2019

126. Патент 133091. Україна, МПК A61B 5/01 (2006.01), G01K 7/42 (2006.01), A61B 5/01. Спосіб діагностики безеритемної форми хвороби Лайма / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, В.С. Копча, М.І. Шкільна. – № u201809939; Заявлено 05.10.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.

125. Патент на корисну модель № 135869. Україна, МПК (2019.01), А61К 31/00, А61Р17/00. Спосіб комплексної терапії пізніх акне у жінок з склерополікістозом яєчників / С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин – № u 201901058; Заявлено 01.02.2019; Опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14.

124. Патент 133091. Україна, МПК A61B 5/01 (2006.01), G01K 7/42 (2006.01), A61B 5/01. Спосіб діагностики безеритемної форми хвороби Лайма / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, В.С. Копча, М.І. Шкільна. – № u201809939; Заявлено 05.10.2018; Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.

2018

123. Патент на корисну модель № 123664. Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). Експрес-спосіб оцінки ступеня фіброзу печінки та некрозапальної активності у хворих на хронічні вірусні гепатити за показниками біохімічного аналізу крові / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, Ю.В. Копча. – № u 2017 06652; Заявлено 27.06.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

124. Патент на корисну модель № 123698. Україна, МПК А 61 М 1/100, А 61 М 99/00. Пристрій з шкалою для видалення кліщів з шкірних покривів / М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, А.В. Павлишин; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 2017 07 607 . Заявлено 18.07.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р.

125. Патент на корисну модель № 123697. Україна, МПК А 61 М 5/00, А 61 М 99/00. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів / М.А. Андрейчин, А.В. Павлишин, М.І. Шкільна, І.М. Кліщ, М.М. Корда; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 2017 07 602 . Заявлено 18.07.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р.

126. Патент на корисну модель № 124692. Україна, МПК А 61 М 1/00, А 61 М 99/00. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів пристроєм зі шкалою / М.А. Андрейчин, А.В. Павлишин, М.І. Шкільна, І.М. Кліщ, М.М. Корда; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 2017 07 608. Заявлено 18.07.2017; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 8, 2018 р.

127. Патент на корисну модель № 123825. Україна, МПК А 61D 99/00. Пристрій для відлову кліщів з шкірних покривів / В.О. Паничев, А.В. Павлишин, М.А. Андрейчин; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського ‒ № u 2017 09 338. Заявлено 25.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р.

127. Патент на корисну модель № 123848, Україна, МПК А 01М 5/00, А01М 1/00. Спосіб відлову кліщів в природному середовищі / В.О. Паничев, А.В. Павлишин, М.А. Андрейчин; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського ‒ № u 2017 09 539. Заявлено 29.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р.

2017

121. Патент на корисну модель № 122233: Андрейчин М.А., Павлишин А. В., Шкільна М.І. Пристрій для видалення кліщів з шкірних покривів // № u 2017 07609; заяв. 18.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюлетень № 24.

122. Патент на корисну модель № 123967. Україна, МПК А61В 5/01 (2006.01). Спосіб диференційної діагностики гострого і хронічного тонзиліту в стадії загострення / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, Ю.В. Копча, Ю.М. Андрейчин. – № u2017 10665; Заявлено 02.11.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

2016

119. Патент на корисну модель № 107279. Україна, МПК А 61 К 31/125. Спосіб лікування контактного дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень / С.О. Галникіна, І.Й. Когут, А.В. Павлишин – № u 2015 12640; Заявлено 21.12.2015; Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.

120. Патент на корисну модель № 107365. Україна, МПК A61K 8/00. Крем для топічної терапії генітального герпесу / В.В. Ніколов, І. І. Плитка; В. І. Валчев ua ) – № u201603495; Заявлено 04.04.2016; Опубл. 25.05.2016, бюл. № 10.

2015

115. Патент на корисну модель № 97918. Україна, МПК А 61 G 7/00. Медична кушетка / О.С. Луцук, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська, Н.А. Ничик – № u 2014 11584; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

116. Патент на корисну модель № 97919. Україна, МПК А 61 М 5/155 (2006.01). Пристрій для розчинення сухого лікарського засобу у флаконі / М.В. Логаш, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук – № u 2014 11585; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

117. Патент на корисну модель № 98020. Україна, МПК А 61 М 5/178. Спосіб запобігання утворенню медикаментозного аерозолю / М.В. Дорошенко, І.С. Іщук, Н.Г. Завіднюк, О.С. Луцук – № u 2014 12672; Заявлено 25.11.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

118. Патент на корисну модель 98276. Україна, МПК А 61 В 17/66 (2006.01). Спосіб фіксації руки / Ю.М. Андрейчин, Ю.В. Копча, О.С. Луцук, Н.Б. Бегош – № u 2014 11586; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

2014

110. Патент на корисну модель № 90830. Україна, МПК G 01 N 33/48. Пристрій для взяття слини на дослідження / Ю.В. Копча, Б.І. Прокопчук, О.С. Луцук. – № u 201400411; Заявлено 19.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

111. Патент на корисну модель № 90831. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики поєднаних паразитозів / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, Н.А. Ничик – № u 201400412; Заявлено 17.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

112. Патент на корисну модель № 91244. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, О.В. Покришко – № u 201400991; Заявлено 03.03.2014; Опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12.

113. Патент на корисну модель № 92318. Україна, МПК G 01 N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / М.А. Андрейчин, Є.В. Нікітін, Н.А. Васильєва, Я.І. Йосик – № u 201402674; Заявлено 17.03.2014; Опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

114. Патент на корисну модель № 93300. Україна, МПК А 61 М 25/00. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки на дослідження / М.Б. Прокопович, Ю.С. Лозинський, О.С. Луцук – № u 2014 04247; Заявлено 22.04.2014; Опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.

2013

101. Патент на корисну модель № 81083. Україна, МПК A61К, 31/01, A61К, 31/235. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик. – № u 2012 13200; Заявлено 19.11.2012; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

102. Патент на корисну модель № 83210. Україна, МПК A61К, 31/00, A61К, 33/00. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.С. Луцук. – № u 2013 03828; Заявлено 28.03.2013; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.

103. Патент на корисну модель № 84090. Україна, МПК A61В, 5/00. Пристрій для визначення еластотонічних властивостей шкіри і підшкірної жирової клітковини / М.А. Андрейчин, І.С. Іщук, О.С. Луцук. – № u 2013 04409; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

104. Патент на корисну модель № 84092. Україна, МПК A61В, 5/155 (2006.01). Пристрій для збору біорідини / О.С. Луцук, Н.А. Васильєва, В.О. Качор. – № u 2013 04412; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

105. Патент на корисну модель № 84096. Україна, МПК A61М, 39/00. Спосіб ентерального введення рідини в організм / О.С. Луцук, О.Л. Івахів, Н.В. Голка. – № u 2013 04418; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

106. Патент на корисну модель № 86031. Україна, МПК (2013.01) G01G 19/00, A61В 5/107 (2006.01), Спосіб зважування пацієнта в лежачому положенні / О.С. Луцук, Н.А. Васильєва, Н.А. Ничик. – № u 2013 07404; Заявлено 11.06.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

107. Патент на корисну модель № 86032. Україна, МПК(2013.01) A61J 3/00, A61М 37/00. Спосіб ректального введення лікувального засобу в організм / О.С. Луцук, Н.Ю. Вишневська, Н.Г. Завіднюк – № u 2013 07405; Заявлено 11.06.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

108. Патент на корисну модель № 86124. Україна, МПК A61К 33/06 (2006.01), A61К 35/76 (2006.01). Спосіб лікування та профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань вірусного походження / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, Н.О. Жураковська – № u 2013 09170; Заявлено 22.07.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

109. Патент на корисну модель № 86152. Україна, МПК (2013.01) A61К 33/00, A61К 35/00. Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит С, які мають протипоказання до інтерферонотерапії та/або нон-респондерів / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Н.В. Верба – № u 2013 09483; Заявлено 29.07.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

2012

97. Галникіна С.О.Мазорчук Н.Б. Спосіб корекції вікових змін шкіри у жінок. Патент на корисну модель 69863 від 10.05.2012

98. Козлова М.В., Галникіна С.О. «Комп’ютерна інформаційна-пошукова і діагностична програма з обстеження хворих на псоріаз, ускладнений артропатією» Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 41729 від 11.01-2012

100. Патент на корисну модель 73431. Україна, МПК A61Н, 33/00. Спосіб бальнеотерапії / Н.В. Голка, О.В. Лотоцька, О.С. Луцук, Н.А. Ничик. – № u 2012 02330; Заявлено 27.02.2012; Опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.

2011

91. Патент на корисну модель № 60251. Україна, МПК 7 A61В, 10/00. Спосіб оцінки ефективості лікування хворих на хронічний гепатит С / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, В.Г. Ніколаєв, В.В. Дем’яненко. – № u 2010 15240; Заявлено 17.12.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.

92. Патент на корисну модель UA. № 60542. - Спосіб діагностики гіардіазу / Ковальчук М.Т., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Шкільна М.І., - № u2010 13547. Заявлено 15.11.2010, Опубл. 25.06.2011. Бюл. № 12.

93. Патент на корисну модель № 60840, МПК А61К 31/41 (2006.01). - Спосіб лікування хворих на цукровий діабет / Крайничин Н.Я., Васильєва Н.А., Луцук О.С. - № u2010 15846. Заявлено 28.12.2010, Опубл. 25.06.2011. Бюл. № 12

94. Патент на корисну модель № 63098. Україна, МПК A61К 31/573 (2006.01). Спосіб лікування грипозного геморагічного набряку легень / А.М. Бондаренко, М.А. Андрейчин, В.С. Копча. № u 2011 02908; Заявлено 12.03.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.

95. Патент на корисну модель № 64033 Галникіна С.О. Cпосіб кількісної оцінки постаріння шкіри .Патент на корисну модель № 64033 від 25.10.11 (патент)

96. Патент на корисну модель № 56411 А. Україна, МПК (2011.01) А 61 К 31/33, А 61 К 31/345, А 61 К 31/41, G 09 B 23/28 (2006.01), G 01 N 21/19. Спосіб визначення ефективності протипаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М. Т., Покришко О. В, Шкільна М. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. - № u201008804 ; заявл. 15. 07. 2010 ; опубл. 10.01. 2011, Бюл. №1.

2010

88. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32753 – Комп’ютерна програма «Обчислення епідемічного порогу гострих респіраторно-вірусних інфекцій / Кашуба М.О., Ковальчук Л.Я., Андрейчин М.А., Пашко К.О. – 08.04.2010.

89. Патент на винахід UA. №.91611, U МПК А61В 10/00, G01N 33/483. Діагностикум для виявлення шкірних паразитів – збудників демодекозу / Андрейчин М.А., Ковальчук М.Т., Дем’яненко В.В. - № а2008 13068. Заявлено 10.11.2008, Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 15, 2010.

90. Патент на корисну модель UA. №.54097, U МПК А61К 36/00. Спосіб лікування хворих на бешиху / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Вишневська Н.Ю. - № u201005317. Заявлено 30.04.2010, Опубл. 25.10.2010. Бюл. № 20, 2010.

2009

84. Патент на винахід UA. №.85491, U МПК А61В 10/02, G09В 23/28. Спосіб оцінки ефективності протипаразитарної терапії при гіардіазі / Шкільна М.І., Гутор Н.С. - № а200800998. Заявлено 28.01.2008, Опубл. 26.01.2009. Бюл. № 2, 2009.

85. Патент на винахід UA. №.85650, U МПК А61К 33/14, А61К 9/72, А61Р 1/16, А61Р 31/14, А61Р 31/20. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - № а200803710. Заявлено 24.03.2008, Опубл. 10.02.2009. Бюл. № 3, 2009.

86. Патент на винахід UA. №.85799, U МПК А61В 10/00, G01N 33/487, G01N 21/21. Спосіб виявлення одноклітинних паразитів у пробах жовчі / Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. - № а200714481. Заявлено 21.12.2007, Опубл. 25.02.2009. Бюл. № 4, 2009.

87. Патент на корисну модель UA. №.42793, U МПК А61К 31/41. Спосіб лікування хворих на лямбліоз / Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Климнюк С.І. - № u200815306. Заявлено 30.12.2008, Опубл. 27.07.2009. Бюл. № 14, 2009.

2008

76. Патент на корисну модель UA. №.29303, U МПК А61В 10/00, G01N 21/21. Спосіб діагностичного визначення лямблій / Андрейчин М.А., Шкільна М.І. - № u200709882. Заявлено 3.09.2007, Опубл. 10.01.2008.

77. Патент на корисну модель UA. №.30429, МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики / Яковенко М.Я., Луцук О.С., Коптюх В.В. - № u 2007 12310. Заявлено 06.11.2007, Опубл. 25.02.2008. Бюл. № 4.

78. Патент на корисну модель UA. №.32784, МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики / Коптюх В.В., Павлишин А.В., Перепелиця М.П., Яковенко М.Я., Луцук О.С. - № u 2008 01565. Заявлено 07.02.2008, Опубл. 26.05.2008. Бюл. № 10.

79. Патент на корисну модель UA. №.34261, U МПК А61K 35/66, A61P 1/00. Спосіб корекції складу мікрофлори кишечнику / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Яковенко М.Я. - № u200800999. Заявлено 28.01.2008, Опубл. 11.08.2008. Бюл. № 15, 2008.

80. Патент на корисну модель UA. №.34714, U МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики/ Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П.. - № u200800903. Заявлено 25.01.2008, Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16, 2008.

81. Патент на корисну модель UA. №.34864, U МПК А61К 39/12, А61К 35/407. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - № u200803721. Заявлено 24.03.2008, Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16, 2008.

82. Патент на корисну модель UA. №.35207, U МПК А61K 67/00. Спосіб розведення вермикультури / Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. - № u200803510. Заявлено 19.03.2008, Опубл. 10.09.2008. Бюл. № 17, 2008.

83. Патент на корисну модель UA. №.36718, U МПК А01K 67/00. Інкубатор для вирощування личинок дощових черв’яків з пристроєм для їх відбору / Павліський В.М., Гнатьо М.В., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В.- № u200804805. Заявлено 14.04.2008, Опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21, 2008.

2007

74. Патент на корисну модель UA. №.23693, UА МПК А61В 5/00. Спосіб оцінки активності перебігу хронічного гепатиту С / Андрейчин М.А., Кубацький В.В. - № u2006 12 322. Заявлено 23.11.2006, Опубл. 11.06.2007.

75. Деклараційний патент на корисну модель UA. №.27643, U МПК А 61 Р 31/00. Спосіб лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / Банадига Н.В., Томашівська Т.В., Васильєва Н.А. - № j 2007 07094. Заявлено 25.06.2007, Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

2006

71. Деклараційний патент на корисну модель 11896 Україна, МПК Н04L27/10, А61J1/12, А61J1/14, А61J1/16. Штатив для трансфузійної системи / Луцук О.С., Дем’яненко С.М., Борак В.П. – u 200506585; Заявлено 04.07.2005; Опубл. 16.01.2006. – Бюл. № 1.

72. Деклараційний патент на корисну модель 13083 Україна, МПК 7 А61М37/00. Спосіб введення лікарського засобу в товсту кишку / Луцук О.С. – u 200508867; Заявлено 19.09.2005; Опубл. 15.03.2006. – Бюл. № 3.

73. Деклараційний патент на корисну модель 17111 Україна, МПК А61К 33/12, А61К 39/00. Спосіб усунення шигельозного бактеріоносійства / Ситник І.О., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – u 2006 02384; Заявлено 03.03.2006; Опубл. 15.09.2006. – Бюл. № 9.

2005

62. Деклараційний патент на корисну модель 4122 Україна, МПК 7 А61К38/00. Спосіб лікування хворих на оперізувальний герпес / Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г.., Іщук І.С. – 2004010307; Заявлено 15.01.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

63. Деклараційний патент на корисну модель 4155 Україна, МПК 7 А61М25/00, А61М25/06. Ректальна трубка / Луцук О.С. – 2004021060; Заявлено 13.02.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

64. Деклараційний патент на корисну модель 4457 Україна, МПК 7 А61К9/02, Ректальна свічка / Луцук О.С. – 20040503636; Заявлено 17.05.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

65. Деклараційний патент на корисну модель 5558 Україна, МПК 7 А61В19/00, Пінцет / Луцук О.С. – 20040705471; Заявлено 07.07.2004; Опубл. 15.03.2005. – Бюл. № 3.

66. Деклараційний патент на корисну модель 5605 Україна, МПК 7 А61F13/00, Джгут кровоспинний / Луцук О.С., Дем’яненко В.В. – 20040705924; Заявлено 19.07.2004; Опубл. 15.03.2005. – Бюл. № 3.

67. Деклараційний патент на винахід 73876 Україна, МПК 7 А61К35/78, А61Р17/00, А61Р31/00 Мазь протизапальна та ранозагоювальна «Ферулінова» / Андрейчин М.А.., Дем’яненко В.В., Фаринюк В.У. – 2004010625; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

68. Деклараційний патент на корисну модель 9141 Україна, МПК 7 А61В17/24. Пристрій для ініціювання рефлексу блювання / Дем’яненко В.В., Івахів О.Л., Луцук О.С.,– u 2005 00784; Заявлено 28.01.2005; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

69. Деклараційний патент на корисну модель 9147 Україна, МПК 7 А61К35/72, 35/78. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишечнику / Копча В.С. – u 2005 00823; Заявлено 31.01.2005; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

70. Деклараційний патент на корисну модель 10246 Україна, МПК 7 А61L2/00, 2/06 Стерилізатор / Луцук О.С., Дем’яненко В.В., Васильєва Н.А. – u 200502908; Заявлено 30.03.2005; Опубл. 15.11.2005. – Бюл. № 11.

2004

50. Деклараційний патент України 63388. МПК G01N33/53 Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит / М.Т. Ковальчук. – № 200304204; Заявлено 10.04.2003; Опубл. 15.01.2004; Бюл. № 1.

51. Деклараційний патент 64469 Україна, МПК А61К38/21. Спосіб лікування хворих на кліщовий енцефаліт / Морочковський Р.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – № 2003065251; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2.

52. Деклараційний патент 64470 А Україна, МПК А61В5/00, А61В8/00. Спосіб оцінки клінічного перебігу гломерулонефриту / Борак І.В., Федорців О.Є., Борак В.П. – № 2003065252; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2

53. Деклараційний патент 64472 Україна, МПК А 61В10/00, G01N33/531. Спосіб діагностики шигельозу / Копча В.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – № 2003065255; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2

54. Деклараційний патент 65140 А Україна, МПК А61М25/01Б А61М37/00. Дренажний пристрій /Андрейчин Ю.М., Луцук О.С., Качор В.О. – № 2003065247; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3.

55. Деклараційний патент 65141 А Україна, МПК А61М37/00, А61J7/00. Спосіб введення розчину лікарського засобу в організм / Івахів О.Л., Банадига Н.В., Луцук А.О., Луцук О.С. – № 2003065248; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3

56. Деклараційний патент 65142 А Україна, МПК G01N33/53, А61В5/00. Спосіб діагностики гепатитів В і С / Андрейчин М.А., Господарський І.Я., Луцук О.С. – № 2003065250; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3

57. Патент на корисну модель № 65236 А Україна, МПК 7 G01N33/53. Спосіб прогнозування перебігу лептоспірозу / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. – № 2003065782; Заявлено 23.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. 3. – 2 с.

58. Патент на корисну модель № 66249 А Україна, МПК A61К35/78. Спосіб лікування хворих з ураженням товстої кишки / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, О.С. Луцук. – № 2003098278; Заявлено 08.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл. № 4.

59. Деклараційний патент 71451 А Україна, МПК А61L 9/20. Пристрій для санітарно-епідеміологічної санації салону транспортного засобу / Андрейчин М.А., Дем’яненко В.В., Лупенко А.М., Гудима А.А. – 20031213139; Заявлено 30.12.2003; Опубл. 15.11.2004. Бюл. 11.

60. Деклараційний патент на корисну модель 3659 Україна, МПК 7 А61К35/78. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишки / Копча В.С. – 2004010626; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.12.2004. – Бюл. № 12.

61. Деклараційний патент на корисну модель 3660 Україна, МПК 7 А61В10/00. Спосіб взяття калу на дослідження / Луцук О.С., Копча В.С., Іщук І.С. – 2004010627; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.12.2004. – Бюл. № 12.

2003

47. Деклараційний патент 55686 Україна, МПК А 61В17/00. Спосіб катетеризації сечового міхура / Іщук І.С., Луцук О.С., Лойко І.І. – № 2002043466; Заявл. 25.04.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

48. Деклараційний патент 61221 Україна. МПК А61К38/00 Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит / Андрейчин М.А., Господарський І.Я. – № 2002097280; Заявл. 09.09.2002; Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11.

49. Деклараційний патент 62184 Україна, МПК А 61К38/00. Спосіб лікування хворих на вірусні гепатити / В.О. Качор. – № 2003010362; Заявл. 15.01.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12

2002

31. Пат. 44089 А. Україна, МПК А61К47/00, А61В5/0215 Спосіб діагностики порушень евакуаторної функції кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – № 2001042842; Заявлено 25.04.01; Опубл. 15.01.02. Бюл. 1.

32. Патент на корисну модель № 44090 А. Україна, МПК А61В10/00, G01K13/00 Спосіб оцінки клінічного перебігу шигельозу / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Качор В.О. – № 2001042843; Заявлено 25.04.01; Опубл. 15.01.02. Бюл. 1.

33. Патент на корисну модель № 44667 А. Україна, МПК А61К 39/395, 35/16 Спосіб отримання протилептоспірозного імуноглобуліну / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Н.Р. Юнка, П.І. Лучанко, Л.В. Назарчук. – № 98031331; Заявлено 17.03.98; Опубл. 15.02.02. Бюл. 2. – 2 с.

34. Патент на корисну модель № 44676 А. Україна, МПК А61К 39/395. Спосіб лікування хворих на лептоспіроз / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва. – № 99052629; Заявлено 12.05.99; Опубл. 15.02.02. Бюл. 2. – 2 с.

35. Патент на корисну модель № 45048 А. Україна, МПК А61В 8/08. Спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу проктиту / С.М. Андрейчин, В.С. Копча, О.С. Луцук, А.О. Луцук. – № 2001042461; Заявлено 12.04.2001; Опубл. 15.03.02. Бюл. 3. – 2 с.

36. Патент на корисну модель № 45051 А. Україна, МПК А61F13/00 Джгут медичний / Луцук О.С. – № 2001042464; Заявлено 12.04.01; Опубл. 15.03.02. Бюл. 3.

37. Патент на корисну модель № 46996 А. Україна, МПК А61В5/00, А61В10/00 Спосіб отримання слини на дослідження / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. – № 2001053123; Заявлено 07.05.2001; Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.

38. Патент на корисну модель № 47681 А. Україна, МПК А61В7/00 Бінауральний акустичний пристрій / Луцук О.С., Луцук А.О. – № 2001075024; Заявлено 17.07.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

39. Патент на корисну модель № 47682 А. Україна, МПК А61В7/00, 17/00 Спосіб введення зонда у шлунок / Луцук О.С. – № 2001075025; Заявлено 17.07.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

40. Патент на корисну модель № 47788 А. Україна, МПК А61Н9/00, А61М3/02 Спосіб усунення порушень моторної функції товстої кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – № 20010963673; Заявлено 17.09.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

41. Патент на корисну модель № 48864 А. Україна, МПК А62В7/00, А62В7/101 Марлева захисна маска / Луцук А.О., Луцук О.С., Боцюк З.І. – № 2002020818; Заявлено 01.02.02; Опубл. 15.08.02. Бюл. 8.

42. Патент на корисну модель № 50247 А. Україна, МПК А61М5/155 Спосіб інфузії рідини в організм / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Дем’яненко С.М. – № 2001128300; Заявлено 04.12.01; Опубл. 15.10.02. Бюл. 10.

43. Патент на корисну модель № 50521 А. Україна, МПК А61В6/08, 17/00 Спосіб виявлення дефекту внутрішнього порожнистого органу / Луцук О.С., Лойко І.К. – № 2002020904; Заявлено 05.02.02; Опубл. 15.10.02. Бюл. 10.

44.Патент на корисну модель № 52544 МПК А61К31/00, 45/00 Спосіб лікування хворих на папіломавірусну інфекцію / Галникіна С.О. – № 2002097466; Заявл. 16.09.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. № 12.

45. Деклараційний патент України 52546 МПК А61К31/15 Спосіб лікування хворих на атрофічний кольпіт / Галникіна С.О., Хміль С.В. – № 2002097620; Заявл. 23.09.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. №12.

46. Деклараційний патент України 52553 МПК А61К38/38, А61К38/54 Спосіб лікування хворих на ксероз шкіри / Галникіна С.О. – № 2002107963; Заявл. 07.10.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. №12.

2001

30. Патент на корисну модель № 41603 А Україна, МКИ 5 А23К1/16, А23К1/175, А61К35/80 Кормова добавка / Дем’яненко В.В., Крук З. (Pl), Андрейчин М.А. та ін. – 2000105721; Заявл. 10.10.2000; Опубл. 17.09.2001. Бюл. № 8.

1998

29. Патент на корисну модель № 23908 А Україна, МКИ 5 А03В23/23 Спосіб посилення жовчовиділення у лабораторних тварин / Гудима А.А., Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Хміль С.В. – 96103999; Заявл. 22.10.96; Опубл. 31.08.98. Бюл. № 4.

1997

28. Патент 15250 А Україна, МПК 5 А61В17/34 Пристрій для пункції / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Кравців С.І. – 94051503; Заявлено 26.03.93; Опубл. 30.06.97. Бюл. № 3.

1996

26. Патент на корисну модель № 10093 А Україна, МПК 5 А61К31/71, А61К31/745 Спосіб лікування захворювань товстої кишки / Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С., Гнатюк М.С. – 93006792; Заявлено 21.10.93; Опубл. 30.09.96. Бюл. № 3.

27. Патент на корисну модель № 10096 А Україна МПК А61В10/00 Спосіб діагностики важкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / Андрейчин М.А., Качор В.О. – 93006957; Заявл. 26.07.93; Опубл. 30.09.96. Бюл. № 3.

1993

24. А.с. 1607121 СССР Способ получения углеродного сорбента / Демьяненко В.В., Бех Н.Д., Стрелко В.В., Андрейчин М.А., Картель Н.Г., Демьяненко С.М., Процюк И.П. – Заявл. 15.07.90; Опубл. 1993. – № 4.

25. Патент на корисну модель № 10046 А Україна МПК А61К35/00 Спосіб посилення жовчовиділення при ураженні печінки у лабораторних тварин / Сміян І.С., Андрейчин М.А., Гнатюк М.С. – Опубл. 23.12.93.

1992

22. А.с. 1718802 СССР, МПК А61В5/02 Способ оценки состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки / Смиян И.С., Андрейчин М.А., Луцук А.С., Копча В.С. – 4751152/14; Заявл. 19.07.89; Опубл. 15.03.92. Бюл. № 10.

23. А.с. 1771742 СССР Способ моделирования гепатита / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Ковальчук С.Ф., Сорока Н.Е., Хомич Р.П. – Опубл. 1.07.92. Бюл. № 40.

1991

20. А.с. 1677635 СССР Способ диагностики хронического холецистохолангита / Андрейчин М.А., Погорила М.А. – 4285054/14/117 245; Заявл. 13.07.87; Опубл. 15.09.91. Бюл. № 34.

21. А.с. 1706099 СССР Способ получения биосорбента / Андрейчин М.А. и др. – Опубл. 15.09.91.

1990

17. А.с. 1586712 СССР. МПК А61К35/14, А61К 31/425 Способ лечения вялотекущих осложнений гонореи / Корнелишин Н.Ф. – Заявл. ; Опубл. 22.04.90. Бюл. № 31.

18. А.с. 1591984 СССР. МПК А61К31/505 Способ лечения острой гонореи осложненного течения / Корнелишин Н.Ф. – Опубл. 15.05.90. – Бюл. № 34.

19. А.с. 1623656 СССР Способ прогнозирования эффективности лечения вирусного гепатита продигиозаном / Андрейчин М.А., Рудчик А.С., Борак В.Ф. – Заявл.; Опубл. 1.10.90.

1989

16. А.с. 1469461 СССР, МПК G01N33/48 Способ оценки течения пищевой токсикоинфекции / Андрейчин М.А., Чемич Н.Д., Луцук А.С. – 4238314/28-14; Заявл. 27.04.87; Опубл. 30.03.89. Бюл. № 12.

1988

15. А.с. 1409931 СССР. Способ диагностики тяжести течения пищевой токсикоинфекции / Андрейчин М.А., Китай Г.П., Корбыло Я.В. – Заявл. 24.12.85; Опубл. 15.03.88. Бюл. № 26.

1987

12. А.с. 1287000 СССР. Способ дифференциальной диагностики вирусного гепатита и механической желтухи /Андрейчин М.А., Толкачев В.С. – 3496978/28-14 (152680); Заявл. 01.10.82; Опубл. 1987. – Бюл. № 4

13. А.с. 1303167 СССР, МПК А61М25/00 Способ дуоденального зондирования / Андрейчин М.А., Луцук А.С. – 3816311/28-14; Заявл. 23.11.84; Опубл. 15.04.87. Бюл. № 14.

14. А.с. 1319849 СССР, МПК А61G1/06 Устройство для взвешивания пациентов в положении лежа / Луцук А.С. – 3751618/28-14; Заявл. 13.04.84; Опубл. 30.06.87. Бюл. № 24.

1986

9. А.с. 1205001 СССР, МПК G01N11/10 Устройство для измерения вязкости жидкости / Андрейчин М.А., Толкачев В.С., Ахметшин А.Г.,Луцук А.С. – 3727949/24-25; Заявл. 13.04.84; Опубл. 15.01.86. Бюл. № 2.

10. А.с. 1220653 СССР, МПК А61В17/34 Способ проведения иглы через пробку флакона / Луцук А.С., Андрейчин С.М. – 3726189/28-14; Заявл. 13.04.84; Опубл. 30.03.86. Бюл. № 12.

11. А.с. 1255146 СССР, МПК А61М31/00 Устройство для орального введения жидкости в организм / Луцук А.С., Ищук И.С., Андрейчин М.А. – 3859439/28-14; Заявл. 29.12.84; Опубл. 07.09.86. Бюл. № 33.

1984

8. А.с. 1111740 СССР, МПК А61В17/00 Способ подготовки к ректороманоскопии / Андрейчин М.А., Луцук А.С. – 3488926/28-13; Заявл. 21.06.82; Опубл. 07.09.84. Бюл. № 33.

1983

7. А.с. 1047480 СССР, МПК А61М25/00 Дуоденальный зонд / Андрейчин М.А., Пизар Г.В., Луцук А.С., Кийко Л.Г. – 3439985/28-13; Заявл. 14.05.82; Опубл. 15.10.83. Бюл. № 38.

1982

5. А.с. 919674 СССР, МПК А61В17/34 Способ введения пункционной иглы во флакон через резиновую пробку и устройство для раздвигания слоев материала пробки / Луцук А.С., Луцук А.С. – 2702372/28-13; Заявл.26.12.1978; Опубл. 15.04.82. Бюл. № 14.

6. А.с. 950766 СССР. Способ определения чувствительности микроорганизмов из желчевыводящих путей к антибиотикам / Сытник И.А., Андрейчин М.А., Климнюк С.И. – 2617298; Заявл. 12.04.78; Опубл. 14.04.82. Бюл. № 30.

1979

4. А.с. 665897 СССР. Капсула для взятия содержимого желудочно-кишечного тракта / Сытник И.А., Андрейчин М.А. – 1979. – Бюл. № 21

1978

3. А.с. 619858 СССР. Способ определения инфицирования желчевыводящих путей / Андрейчин М.А., Сытник И.А. – 21.04.78

1968

1. А.с. 209654 СССР, МПК А61m Ректальный распылитель / Луцук А.С. – 1116216/31-16; Заявл. 06.12.1966; Опубл. 26.01.1968. Бюл. № 5.

1969

2. А.с. 254015 СССР, МПК А61k Кислородный пенообразователь / Луцук А.С. – 1283789/31-16; Заявл.18.11.1968; Опубл. 07.10.1969. Бюл. № 31.