Монографії, видані викладачами кафедри :


 • Лайм-бореліоз: монографія / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, М.І. Шкільна, О.Л Івахів та ін.: за ред. М.А. Андрейчина та М.И. Корди. - Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Tropical infections: manual /ed. by M.A. Andreychyn, V.D. Moskaliuk. – Lviv: “Magnolia 2006”, 2019. – 220 р .

 • Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с.

 • Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 320 с.

 • Андрейчин М.А., Андрейчин С.М., Бабінець Л.С. та ін. Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012). - Тернопіль: ТДМУ, 2012. - 428 с.

 • Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.

 • Гострі респіраторні вірусні інфекції / Андрейчин М.А., Малий В. П., Ковальчук Л.Я. та ін. – Тернопіль: ТДМУ 2011. – 304 с.

 • Галникіна С.О., Голяченко Г.Б., Голяченко А.О. Хронічні дерматози у дітей. - 2010 ISBN 978-966-2392-06-7 Ум. друк. арк. 3,02 ,

 • Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с.

 • Малий В.П., Андрейчин М.А. Черевний тиф (Нове про патогенез, діагностика, лікування): Монографія. – Харків, 2009. – 142 с.

 • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність / За ред. В.В. Файфури, Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 320 с.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біотероризм. Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.35. Андрейчин М.А. Інфекційні та паразитарні хвороби // Сімейна медицина / За ред. В.Б. Гощинського, Є.М. Стародуба. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2005. – Розділ 13. – С. 681-753.

 • Трудный диагноз (мертвые учат живых): Учебно-методическое пособие для студентов и врачей / Богадельников И.В., Андрейчин М.А., Анохина Л.И. и др. Под ред. И.В. Богадельникова, В.Л. Зубарева, А.В. Кубышкина. – Симферополь: ООО Издат. дом «РичФокс», 2004. – 444 с.

 • Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Андрейчин М.А., Белякова Л.А., Билынский Б.Т. и др. Под ред. А.А. Чуйко. – К.: Наукова думка, 2003. – 416 с.

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 385 с.

 • Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 362 с.

 • Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / Андрейчин М.А., Руденко А.О., Івахів О.Л., Чемич М.Д.. – Укрмедкнига. – 2002. – 144 с.

 • Нариси з історії клінічної інфектології в Україні / За ред. М.А. Андрейчина. – Укрмедкнига. – 2002 р. – 308 с.

 • Андрейчин М.А. Вірусні гепатити (лекція). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 51 с

 • Медицина дитинства / За ред. П.М. Мощича. – Т. 3. – Київ: Здоров'я, 1999. – 768 с.

 • Івахів О.Л. Правець (лекція). - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 24 с.

 • Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров'я, 1998. – 412 с.

 • Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -38с.

 • Андрейчин М.А. Гострі респіраторні хвороби (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 38 с.

 • Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (Лекції). – Тернопіль, 1996. – 33 с.

 • Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.

 • Бактериальный эндотоксикоз / Б.З. Шенкман, М.А. Андрейчин, С.А. Степанов, Н.В. Богомолова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 239 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри :

 • Патент 146654. Україна, Удосконалений захисний костюм / В.С. Копча. – Бюл. № 10.2021 р.

 • Патент 133091 Україна. Спосіб діагностики безеритемної форми хвороби Лайма / Андрейчин М.А., Корда М.М., Копча В.С. , Шкільна М.І. – Бюл. № 6. 25.03.2019 р.

 • Патент 135869 Україна. Спосіб комплексної терапії пізніх акне у жінок з склерополікістозом яєчників / Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. - Бюл. № 14. 25.07.2019 р.

 • Патент 123664 Україна. Експрес-спосіб оцінки ступеня фіброзу печінки та некрозапальної активності у хворих на хронічні вірусні гепатити за показниками біохімічного аналізу крові / Копча В.С. , Андрейчин М.А., Копча Ю.В. – Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 123698 Україна. Пристрій з шкалою для видалення кліщів з шкірних покривів / Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Павлишин А.В. - Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 123697 Україна. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів / Андрейчин М.А., Павлишин А.В., Шкільна М.І., Кліщ І.М., Корда М.М. - Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 124692 Україна. Спосіб видалення кліщів з шкірних покривів пристроєм зі шкалою / Андрейчин М.А., Павлишин А.В., Шкільна М.І., Кліщ І.М., Корда М.М. - Бюл. № 8. 25.05.2018 р.

 • Патент 123825 Україна. Пристрій для відлову кліщів з шкірних покривів / Паничев В.О., Павлишин А.В., Андрейчин М.А. - Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 123848 Україна. Спосіб відлову кліщів в природному середовищі / Паничев В.О., Павлишин А.В., Андрейчин М.А. - Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 122233 Україна. Пристрій для видалення кліщів з шкірних покривів / Андрейчин М.А., Павлишин А. В., Шкільна М.І. – Бюл. № 24. 26.12.2017 р.

 • Патент 123967 Україна. Спосіб диференційної діагностики гострого і хронічного тонзиліту в стадії загострення / Андрейчин М.А., Копча В.С., Копча Ю.В., Андрейчин Ю.М. – Бюл. № 5. 12.03.2018 р.

 • Патент 107279 Україна. Спосіб лікування контактного дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень / Галникіна С.О., Когут І.Й., Павлишин А.В. – Бюл. № 10. 25.05.2016 р.

 • Патент 107365 Україна. Крем для топічної терапії генітального герпесу / Ніколов В.В., Плитка І. І., Валчев В. І. – Бюл. № 10. 25.05.2016 р.

 • Патент 97918 Україна. Медична кушетка / Луцук О.С., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. - Бюл. № 7. 10.04.2015 р.

 • Патент 97919 Україна. Пристрій для розчинення сухого лікарського засобу у флаконі / Логаш М.В., Васильєва Н.А., Луцук О.С. – Бюл. № 7. 10.04.2015 р.

 • Патент 98020 Україна. Спосіб запобігання утворенню медикаментозного аерозолю / Дорошенко М.В., Іщук І.С., Завіднюк Н.Г., Луцук О.С. – Бюл. № 7. 10.04.2015 р.

 • Патент 98276 Україна. Спосіб фіксації руки / Андрейчин Ю.М., Копча Ю.В., Луцук О.С., Бегош Н.Б. – Бюл. № 8. 27.04.2015 р.

 • Патент 90830 Україна. Пристрій для взяття слини на дослідження / Копча Ю.В., Прокопчук Б.І., Луцук О.С. – Бюл. № 11. 10.06.2014 р.

 • Патент 90831 Україна. Спосіб діагностики поєднаних паразитозів / Шкільна М.І., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Ничик Н.А. – Бюл. № 11. 10.06.2014 р.

 • Патент 91244 Україна. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / Шкільна М.І., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Покришко О.В. – Бюл. № 12. 25.06.2014 р.

 • Патент 92318 Україна. Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / Андрейчин М.А., Нікітін Є.В., Васильєва Н.А., Йосик Я.І. – Бюл. № 15. 11.08.2014 р.

 • Патент 93300 Україна. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки на дослідження / Прокопович М.Б., Лозинський Ю.С., Луцук О.С. – Бюл. № 18. 25.09.2014 р.

 • Патент 81083 Україна. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / Андрейчин М.А., Ніколаєв В.Г., Йосик Я.І. – Бюл. № 12. 25.06.2013 р.

 • Патент 83210 Україна. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / Андрейчин М.А., Ніколаєв В.Г., Йосик Я.І., Луцук О.С. – Бюл. № 16. 27.08.2013 р.

 • Патент 84090 Україна. Пристрій для визначення еластотонічних властивостей шкіри і підшкірної жирової клітковини / Андрейчин М.А., Іщук І.С., Луцук О.С. – Бюл. № 19. 10.10.2013 р.

 • Патент 84092 Україна. Пристрій для збору біорідини / Луцук О.С., Васильєва Н.А., Качор В.О. – Бюл. № 19. 10.10.2013 р.

 • Патент 84096 Україна. Спосіб ентерального введення рідини в організм / Луцук О.С., Івахів О.Л., Голка Н.В. – Бюл. № 19. 10.10.2013 р.

 • Патент 86031 Україна. Спосіб зважування пацієнта в лежачому положенні / Луцук О.С., Васильєва Н.А., Ничик Н.А. – Бюл. № 23. 10.12.2013 р.

 • Патент 86032 Україна. Спосіб ректального введення лікувального засобу в організм / Луцук О.С., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г. – Бюл. № 23. 10.12.2013 р.

 • Патент 86124 Україна. Спосіб лікування та профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань вірусного походження / Нікітін Є.В., Андрейчин М.А., Сервецький К.Л., Чабан Т.В., Герасименко О.А., Жураковська Н.О. – Бюл. № 23. 10.12.2013 р.

 • Патент 86152 Україна. Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит С, які мають протипоказання до інтерферонотерапії та/або нон-респондерів / Нікітін Є.В., Андрейчин М.А., Сервецький К.Л., Верба Н.В. – Бюл. № 23. 10.12.2013 р.

 • Патент 69863 Україна. Спосіб корекції вікових змін шкіри у жінок / Галникіна С.О., Мазорчук Н.Б. - 10.05.2012 р.

 • Патент 41729 Україна. «Комп’ютерна інформаційна-пошукова і діагностична програма з обстеження хворих на псоріаз, ускладнений артропатією» / Козлова М.В., Галникіна С.О. - 11.01.2012 р.

 • Патент 73431 Україна. Спосіб бальнеотерапії / Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. – Бюл. № 18. 25.09.2012 р.

 • Патент 60251 Україна. Спосіб оцінки ефективості лікування хворих на хронічний гепатит С / Андрейчин М.А., Копча В.С., Ніколаєв В.Г., Дем’яненко В.В. – Бюл. № 11. 10.06.2011 р.

 • Патент 60542 Україна. Спосіб діагностики гіардіазу / Ковальчук М.Т., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Шкільна М.І. - Бюл. № 12. 25.06.2011 р.

 • Патент 60840 Україна. Спосіб лікування хворих на цукровий діабет / Крайничин Н.Я., Васильєва Н.А., Луцук О.С. - Бюл. № 12. 25.06.2011 р.

 • Патент 63098 Україна. Спосіб лікування грипозного геморагічного набряку легень / Бондаренко А.М., Андрейчин М.А., Копча В.С. – Бюл. № 18. 26.09.2011 р.

 • Патент 64033 Україна. Cпосіб кількісної оцінки постаріння шкіри / Галникіна С.О. - 25.10.11 р.

 • Патент 56411 Україна. Спосіб визначення ефективності протипаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М. Т., Покришко О. В, Шкільна М. І. - Бюл. №1. 10.01. 2011 р.

 • Патент 32753 Україна. Комп’ютерна програма «Обчислення епідемічного порогу гострих респіраторно-вірусних інфекцій / Кашуба М.О., Ковальчук Л.Я., Андрейчин М.А., Пашко К.О. – 08.04.2010 р.

 • Патент 91611 Україна. Діагностикум для виявлення шкірних паразитів – збудників демодекозу / Андрейчин М.А., Ковальчук М.Т., Дем’яненко В.В. - Бюл. № 15. 10.08.2010 р.

 • Патент 54097 Україна. Спосіб лікування хворих на бешиху / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Вишневська Н.Ю. - Бюл. № 20. 25.10.2010 р.

 • Патент 85491 Україна. Спосіб оцінки ефективності протипаразитарної терапії при гіардіазі / Шкільна М.І., Гутор Н.С. - Бюл. № 2. 26.01.2009 р.

 • Патент 85650 Україна. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - Бюл. № 3. 10.02.2009 р.

 • Патент 85799 Україна. Спосіб виявлення одноклітинних паразитів у пробах жовчі / Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. - Бюл. № 4. 25.02.2009 р.

 • Патент 42793 Україна. Спосіб лікування хворих на лямбліоз / Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Климнюк С.І. - Бюл. № 14. 27.07.2009 р.

 • Патент 29303 Україна. Спосіб діагностичного визначення лямблій / Андрейчин М.А., Шкільна М.І. - 10.01.2008 р.

 • Патент 30429 Україна. Спосіб автодермопластики / Яковенко М.Я., Луцук О.С., Коптюх В.В. - Бюл. № 4. 25.02.2008 р.

 • Патент 32784 Україна. Спосіб автодермопластики / Коптюх В.В., Павлишин А.В., Перепелиця М.П., Яковенко М.Я., Луцук О.С. - Бюл. № 10. 26.05.2008 р.

 • Патент 34261 Україна. Спосіб корекції складу мікрофлори кишечнику / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Яковенко М.Я. - Бюл. № 15. 11.08.2008 р.

 • Патент 34714 Україна. Спосіб автодермопластики/ Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П.. - Бюл. № 16. 26.08.2008 р.

 • Патент 34864 Україна. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - Бюл. № 16. 26.08.2008 р.

 • Патент 35207 Україна. Спосіб розведення вермикультури / Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. - Бюл. № 17. 10.09.2008 р.

 • Патент 36718 Україна. Інкубатор для вирощування личинок дощових черв’яків з пристроєм для їх відбору / Павліський В.М., Гнатьо М.В., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В.- Бюл. № 21. 10.11.2008 р.

 • Патент 23693 Україна. Спосіб оцінки активності перебігу хронічного гепатиту С / Андрейчин М.А., Кубацький В.В. - 11.06.2007 р.

 • Патент 27643 Україна. Спосіб лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / Банадига Н.В., Томашівська Т.В., Васильєва Н.А. - Бюл. № 18. 12.11.2007 р.

 • Патент 11896 Україна. Штатив для трансфузійної системи / Луцук О.С., Дем’яненко С.М., Борак В.П. – Бюл. № 1. 16.01.2006 р.

 • Патент 13083 Україна. Спосіб введення лікарського засобу в товсту кишку / Луцук О.С. – Бюл. № 3. 15.03.2006 р.

 • Патент 17111 Україна. Спосіб усунення шигельозного бактеріоносійства / Ситник І.О., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – Бюл. № 9. 15.09.2006 р.

 • Патент 4122 Україна. Спосіб лікування хворих на оперізувальний герпес / Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Іщук І.С. – Бюл. № 1. 17.01.2005 р.

 • Патент 4155 Україна. Ректальна трубка / Луцук О.С. – Бюл. № 1. 17.01.2005 р.

 • Патент 4457 Україна. Ректальна свічка / Луцук О.С. – Бюл. № 1. 17.01.2005 р.

 • Патент 5558 Україна. Пінцет / Луцук О.С. – Бюл. № 3. 15.03.2005 р.

 • Патент 5605 Україна. Джгут кровоспинний / Луцук О.С., Дем’яненко В.В. – Бюл. № 3. 15.03.2005 р.

 • Патент 73876 Україна. Мазь протизапальна та ранозагоювальна «Ферулінова» / Андрейчин М.А.., Дем’яненко В.В., Фаринюк В.У. – Бюл. № 9. 15.09.2005 р.

 • Патент 9141 Україна. Пристрій для ініціювання рефлексу блювання / Дем’яненко В.В., Івахів О.Л., Луцук О.С. – Бюл. № 9. 15.09.2005 р.

 • Патент 9147 Україна. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишечнику / Копча В.С. – Бюл. № 9. 15.09.2005 р.

 • Патент 10246 Україна. Стерилізатор / Луцук О.С., Дем’яненко В.В., Васильєва Н.А. – Бюл. № 11. 15.11.2005 р.

 • Патент 63388 Україна. Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит / Ковальчук М.Т. – Бюл. № 1. 15.01.2004 р.

 • Патент 64469 Україна. Спосіб лікування хворих на кліщовий енцефаліт / Морочковський Р.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – Бюл. № 2. 16.02.2004 р.

 • Патент 64470 Україна. Спосіб оцінки клінічного перебігу гломерулонефриту / Борак І.В., Федорців О.Є., Борак В.П. – Бюл. № 2. 16.02.2004 р.

 • Патент 64472 Україна. Спосіб діагностики шигельозу / Копча В.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – Бюл. № 2. 16.02.2004 р.

 • Патент 65140 Україна. Дренажний пристрій /Андрейчин Ю.М., Луцук О.С., Качор В.О. – Бюл. № 3. 15.03.2004 р.

 • Патент 65141 Україна. Спосіб введення розчину лікарського засобу в організм / Івахів О.Л., Банадига Н.В., Луцук А.О., Луцук О.С. – Бюл. № 3. 15.03.2004 р.

 • Патент 65142 Україна. Спосіб діагностики гепатитів В і С / Андрейчин М.А., Господарський І.Я., Луцук О.С. – Бюл. № 3. 15.03.2004 р.

 • Патент 65236 Україна. Спосіб прогнозування перебігу лептоспірозу / Васильєва Н.А., Андрейчин М.А., Івахів О.Л. – Бюл. № 3. 15.03.2004 р.

 • Патент 66249 Україна. Спосіб лікування хворих з ураженням товстої кишки / Копча В.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – Бюл. № 4. 15.04.2004 р.

 • Патент 71451 Україна. Пристрій для санітарно-епідеміологічної санації салону транспортного засобу / Андрейчин М.А., Дем’яненко В.В., Лупенко А.М., Гудима А.А. – Бюл. № 11. 15.11.2004 р.

 • Патент 3659 Україна. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишки / Копча В.С. – Бюл. № 12. 15.12.2004 р.

 • Патент 3660 Україна. Спосіб взяття калу на дослідження / Луцук О.С., Копча В.С., Іщук І.С. – Бюл. № 12. 15.12.2004 р.

 • Патент 55686 Україна. Спосіб катетеризації сечового міхура / Іщук І.С., Луцук О.С., Лойко І.І. – Бюл. № 4. 15.04.2003 р.

 • Патент 61221 Україна. Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит / Андрейчин М.А., Господарський І.Я. – Бюл. №11. 17.11.2003 р.

 • Патент 62184 Україна. Спосіб лікування хворих на вірусні гепатити / Качор В.О.. – Бюл. № 12. 15.12.2003 р.

 • Патент 44089 Україна. Спосіб діагностики порушень евакуаторної функції кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – Бюл. № 1. 15.01.2002 р.

 • Патент 44090 Україна. Спосіб оцінки клінічного перебігу шигельозу / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Качор В.О. – Бюл. № 1. 15.01.2002 р.

 • Патент 44667 Україна. Спосіб отримання протилептоспірозного імуноглобуліну / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Юнка Н.Р., Лучанко П.І., Назарчук Л.В. – Бюл. № 2. 15.02.2002 р.

 • Патент 44676 Україна. Спосіб лікування хворих на лептоспіроз / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А. – Бюл. № 2. 15.02.2002 р.

 • Патент 45048 Україна. Спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу проктиту / Андрейчин С.М., Копча В.С., Луцук О.С., Луцук А.О. – Бюл. № 3. 15.03.2002 р.

 • Патент 45051 Україна. Джгут медичний / Луцук О.С. – Бюл. № 3. 15.03.2002 р.

 • Патент 46996 Україна. Спосіб отримання слини на дослідження / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. – Бюл. № 6. 17.06.2002 р.

 • Патент 47681 Україна. Бінауральний акустичний пристрій / Луцук О.С., Луцук А.О. – Бюл. № 7. 15.07.2002 р.

 • Патент 47682 Україна. Спосіб введення зонда у шлунок / Луцук О.С. – Бюл. № 7. 15.07.2002 р.

 • Патент 47788 Україна. Спосіб усунення порушень моторної функції товстої кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – Бюл. № 7. 15.07.2002 р.

 • Патент 48864 Україна. Марлева захисна маска / Луцук А.О., Луцук О.С., Боцюк З.І. – Бюл. № 8. 15.08.2002 р.

 • Патент 50247 Україна. Спосіб інфузії рідини в організм / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Дем’яненко С.М. – Бюл. № 10. 15.10.2002 р.

 • Патент 50521 Україна. Спосіб виявлення дефекту внутрішнього порожнистого органу / Луцук О.С., Лойко І.К. – Бюл. № 10. 15.10.2002 р.

 • Патент 52544 Україна. Спосіб лікування хворих на папіломавірусну інфекцію / Галникіна С.О. – Бюл. № 12. 16.12.2002 р.

 • Патент 52546 України. Спосіб лікування хворих на атрофічний кольпіт / Галникіна С.О., Хміль С.В. – Бюл. № 12. 16.12.2002 р.

 • Патент 52553 України. Спосіб лікування хворих на ксероз шкіри / Галникіна С.О. – Бюл. № 12. 16.12.2002 р.

 • Патент 41603 Україна. Кормова добавка / Дем’яненко В.В., Крук З. (Pl), Андрейчин М.А. та ін. – Бюл. № 8. 17.09.2001 р.

 • Патент 23908 Україна. Спосіб посилення жовчовиділення у лабораторних тварин / Гудима А.А., Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Хміль С.В. – Бюл. № 4. 31.08.1998 р.

 • Патент 15250 Україна. Пристрій для пункції / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Кравців С.І. – Бюл. № 3. 30.06.1997 р.

 • Патент 10093 Україна. Спосіб лікування захворювань товстої кишки / Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С., Гнатюк М.С. – Бюл. № 3. 30.09.1996 р.

 • Патент 10096 Україна. Спосіб діагностики важкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / Андрейчин М.А., Качор В.О. – Бюл. № 3. 30.09.1996 р.