Підручники, видані викладачами кафедри:

 1. Інфекційні хвороби: підручник для післядипломної освіти: у 2 т. / М.А. Андрейчин, І. М. Асоян, А.В. Бондаренко та ін.; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів: Магнолія, 2018. – Т. 1. – 652 с.; Т. 2. – 726 с.
 2. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. ‒ 2-е вид., випр. і допов. – Київ: ВСВ «Медицина», 2018. – 730 с.
 3. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 278 с.
 4. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій / Андрейчин М.А., Крушельницький О.Д., Копча В.С., Огороднійчук І.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 242 с.
 5. Infectious diseases. Підручник для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації/ М.А. Андрейчин, В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, Н.А. Богачик - Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2014, - 336 с.
 6. Інфекційні хвороби / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К.: ВД «Авіцена», 2014. – 528 с. – Розділ 3. Вірусні гепатити В і С (В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва, М.А. Андрейчин, А.В. Басанець, В.С. Копча) – С. 232-359. Розділ 4. Зоонози (М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, В.С. Копча) – С. 360-522.
 7. Епідеміологія: базовий підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / М.А. Андрейчин, З.П. Василишин, Н.О. Виноград та ін.; за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 576 с.
 8. Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник. - 2-ге вид., переробл. І доповн. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. - 472 с.
 9. Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.
 10. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.
 11. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.
 12. Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри. Кольоровий атлас. ­­- Тернопіль, ТДМУ, 208 с. ISBN 978-966-673-119-0
 13. Infectious diseases / Ed E. Nikitin, M. Andreychyn. – Ternopil: Ukrmedknyga, 2004. – 364 p.
 14. Савчак В.І., Ковальчук М.Т. Медсестринство у дерматології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 170с. ISBN966-673-020-0
 15. В.Савчак. С. Галникіна. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001, - 508 с.; рис. 59, кольор.і люстр. 24 с., табл. 9, бібліогр. 12 назв ISBN 966-7364-79-8

Посібники, видані викладачами кафедри:

 1. Галникіна С. Аромологія : навч. посіб/ С. Галникіна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. – 144 с. ISBN 978-966-07-2789-2
 2. Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / [М.А. Андрейчин, В.П. Малий, Л.Я. Ковальчук та ін.] ; За ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ, 2011.
 3. Галникіна.С., Бойко Ю., Вітенко Б. Основи практичної дерматокосметології, - Тернопіль; Підручники і посібники, 2006 – 176 с. рис.17, кольор.ілюстр.44, табл..5, бібліогр.24 назви ISBN 966-07-0586-7
 4. Савчак В.І., Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря: Посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005.-398с.+70с. вкл. ISBN966-673-063-4
 5. В. Савчак, С. Галникіна Практична дерматологія. Навчальний посібник. – К.:Укрмедкнига, 1998.- 272 с. ISBN 966 – 7364-05-4
 6. Закалюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. – К.: Здоров’я, 1993. – 224 с.
 7. Посібник з клініки, діагностики та лікування інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. – Київ: Здоров’я, 1992. – 256 с.
 8. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.
 9. Бактериальный эндотоксикоз / Б.З. Шенкман, М.А. Андрейчин, С.А. Степанов, Н.В. Богомолова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 239 с.
 10. Справочник по инфекционным болезням у детей / Под ред. Л.А. Тришковой, С.А. Богатыревой. – К.: Здоров’я, 1990. – 368 с.
 11. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней / Под ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – Изд. 2-е. – К.: Здоров’я, 1987. – 288 с.
 12. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней / Под ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – К.: Здоров’я, 1983. – 216 Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней / Под ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – Изд. 2-е. – К.: Здоров’я, 1987. – 288 с.