Підручники та посібники

Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

У посібнику висвітлено ранню діагностику поширених інфекційних хвороб, лікування і диспансеризацію хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах і на лікарських дільницях. Описані основні профілактичні та протиепідемічні заходи. У клінічній діагностиці максимально використано синдромальний підхід. Наведено список рецептів на препарати, що їх часто використовують у лікуванні інфекційних хворих.Книга адресована лікарям-інтернам і лікарям загальної практики та сімейної медицини, а також інфекціоністам, іншим фахівцям і студентам старших курсів медичних університетів.

Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.

Атлас інфекційних хвороб виданий в Україні вперше. Він містить найсучасніші основні відомості про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні та гельмінтні хвороби. Характеристика кожної нозології хоч коротка, але повноцінна. Так, головне місце в атласі відведене клінічним проявам інфекцій, наведена інформація про збудників і зміни окремих лабораторних показників. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань та їх ускладнень, а також вигляд збудників. Абсолютна більшість ілюстративного матеріалу (всього нараховується 449 фото) авторська і виконана на високому технічному рівні. Деякі знімки унікальні за інформацією, яку містять. Зміст і підписи до фото дублюються також англійською мовою, що робить атлас доступнішим для англомовних студентів та інших читачів. Іконотека відображає інфекційні хвороби, притаманні різним віковим групам, у тому числі дітям.

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій / Андрейчин М.А., Крушельницький О.Д., Копча В.С., Огороднійчук І.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 242 с.

У цьому виданні підручника викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховані сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на епідемічний процес серед цивільного населення й особового складу військ. Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу штучно викликаного епідемічного процесу. Обговорюються епідеміологічна діагностика, основи організації біологічної розвідки та індикації біологічних засобів. Значну увагу звернено на планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах, а також сучасну профілактику уражень від цього виду зброї масового ураження. Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, й адресується студентам медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також буде корисним для військових лікарів та інших медичних працівників, силових структур і відомств та для посадовців, до компетенції яких належить опікування протиепідемічним захистом населення і військ в екстремальних умовах, а також у мирний та воєнний час.

Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посіб. / [М.А. Андрейчин, В.П. Малий, Л.Я. Ковальчук та ін.] ; За ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304 с.

У посібнику наведено сучасні дані про етіологію, епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику сезонного, пандемічного і пташиного грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальної, адено-, рино-, метапневмо-, корона- та бокавірусної інфекцій. Висвітлено досвід боротьби з пандемією грипу A/H1N1/Каліфорнія у 2009-10 рр. та іншими найбільш поширеними гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Посібник призначений для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, інтернів, клінічних ординаторів, а також лікарів загальної практики і сімейної медицини.


Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.

У монографії висвітлено епідеміологічні та клініко-патогенетичні особливості гепатитів В, С і D в контексті їх хронізації та трансформації в цироз печінки. Наведено сучасне уявлення про гепатоканцерогенез при хронічних вірусних гепатитах, поширеність первинного раку печінки, предиктори його розвитку. Розглянуто класифікації пухлин печінки, досягнення у діагностиці, терапії та профілактиці гепатокарциноми. Автори аналізують як дані літератури, так і результативласних досліджень і клінічних спостережень.Книга адресована науковцям, лікарям-інфекціоністам, онкологам, гепатологам, а також лікарям суміжних спеціальностей


Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник. - 2-ге вид., переробл. І доповн. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. - 472 с.


Infectious diseases. Підручник для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації/ М.А. Андрейчин, В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, Н.А. Богачик - Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2014, - 336 с.


Infectious diseases / Ed E. Nikitin, M. Andreychyn. – Ternopil: Ukrmedknyga, 2004. – 364 p.


Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.


Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.


Епідеміологія: базовий підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / М.А. Андрейчин, З.П. Василишин, Н.О. Виноград та ін.; за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 576 с.

В. Савчак, С. Галникіна Практична дерматологія. Навчальний посібник. – К.:Укрмедкнига, 1998.- 272 с.

ISBN 966 – 7364-05-4

У посібнику стисло викладена конкретна практична інформація стосовно тієї патології, що найчастіше трапляється серед дерматологічних захворювань. Призначений для сімейних лікарів, інтернів, студентів медичних навчальних закладів.

Савчак В.І., Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря: Посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005.-398с.+70с. вкл. ISBN966-673-063-4


Довідник Асоціації інфекціоністів України / [М.А. Андрейчин, Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів, В.С. Копча, Н.А. Ничик] . – Тернопіль : Горлиця, 2010. – 200 с.


Професійні інфекційні хвороби / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К.: ВД «Авіцена», 2014. – 528 с. – Розділ 3. Вірусні гепатити В і С (В.Ф. Марієвський, Т.А. Сергеєва, М.А. Андрейчин, А.В. Басанець, В.С. Копча) – С. 232-359. Розділ 4. Зоонози (М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, В.С. Копча) – С. 360-522.

Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри. Кольоровий атлас. ­­- Тернопіль, ТДМУ, 208 с.

ISBN 978-966-673-119-0

В атласі зібрані та систематизовані кольорові фотографії патологій, які найчастіше зустрічаються у практиці лікаря-дерматолога. Усі кольорові ілюстрації згруповані у розділи згідно із класифікацією дерматологічних захворювань. Атлас буде корисним для викладачів, лікарів-інтернів та студентів медичних закладів, а також для практичних лікарів.

Савчак В.І., Ковальчук М.Т. Медсестринство у дерматології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 170с.

ISBN966-673-020-0

В.Савчак. С. Галникіна. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001, - 508 с.; рис. 59, кольор.і люстр. 24 с., табл. 9, бібліогр.12 назв

ISBN 966-7364-79-8

У підручнику стисло викладено відомості про розвиток дерматології та венерології в Україні, медичну деонтологію, питання організації дерматовенерологічної допомоги. Велику увагу приділено методам обстеження дерматовенерологічних хворих, висвітлено питання клініки, діагностики, лікування та профілактики найважливішої дерматологічної патології, яка найчастіше трапляється у лікарської практиці. Описано інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, основні принципи діагностики, лікування та іх профілактики. Наведено зміни в шкірі при загальній патології: хворобах крові, ендокринних, психічних, гінекологічних захворюваннях, гіпо- та гіпервітамінозах.

Галникіна С. Аромологія : навч. посіб/ С. Галникіна. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. – 144 с. ISBN 978-966-07-2789-2

У навчальному посібнику викладено відомості про основні теорії сприйняття запахів, типи та класифікації пахощів, принципи дії пахучих речовин. Розглянуто головні напрямки і терміни аромології, а також зв′язок ароматерапії із загальною медициною, зокрема косметологіїю.

У виданні наведено характеристика ефірних олій, які використовують в ароматерапії, критерії оцінки їх якості. Окремий розділ становлять питання з історії розвитку парфумерії, класифікація напрямків запахів у парфумерії та парфумерних виробах.

Посібник значно полегшить засвоєння програми з аромології студентами, які навчаються за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» Також корисним він буде для слухачів курсів з косметології, практиків-дерматокосметологів та всіх, хто цікавиться аромологією.

Галникіна.С., Бойко Ю., Вітенко Б. Основи практичної дерматокосметології, - Тернопіль; Підручники і посібники, 2006 – 176 с. рис.17, кольор.ілюстр.44, табл..5, бібліогр.24 назви ISBN 966-07-0586-7

У навчальному посібнику викладено відомості про будову шкіри та ії придатків, про арсенал сучасних косметичних препаратів гігієнічного й декоративного призначення, основиталасотерапії та пелоїдотерапії, методи проведення процедури масажу. Видання розкриває суть сучасних методик пілінгу, епіляції, перманентного макіяжу, пірсингу.

Посібник допоможе оволодіти програмою з основ практичної косметології студентам, які навчаються за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів, а також буде корисним для слухачів курсів з косметології та практикуючих лікарів-дерматокосметологів.

Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с.

На підставі багаторічних досліджень авторів і аналізу даних літератури розглянуто епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику лептоспірозу. Наведено нову інформацію про зміни домінуючих сироварів патогенних лептоспір, клініко-патогенетичну роль змін органного кровоточу та імунних реакцій організму, термографічну семіотику хвороби, лікувальну ефективність галогенного протилептоспірозного гамма-глобуліну тощо.

Монографія адресована насамперед інфекціоністам, епідеміологам, сімейним лікарям і науковцям; може бути корисною для післядипломної освіти.


Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 278 с.