Лікувальна робота

Головним напрямком кафедри є розробка, лікування та діагностика таких важливих інфекційних хвороб, як вірусні гепатити, лептоспіроз, гострі респіраторні вірусні інфекції та кишкові інфекції. Серед інших напрямків – розробки, які стосуються лікування і діагностики оперізувального герпесу, бешихи. У 2016 р. розпочато міжнародне наукове співробітництво з проблеми Лайм-бореліозу. Отримано такі найголовніші результати.

  • Описано сім раніше не відомих клінічних симптомів інфекційних хвороб.
  • Вперше розроблено термографічну семіотику поширених інфекційних хвороб (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.).
  • Поглиблено знання про механізм лікувальної ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидантів, гепатопротекторів, імуностимуляторів й обґрунтовано доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепатитах, лептоспірозі і гострих кишкових інфекціях.
  • Запропоновано метод колоносорбції при гострих кишкових інфекціях, що суттєво пришвидшує клінічне одужання і забезпечує санацію кишечнику від патогенних мікроорганізмів без додаткового застосування антибактерійних засобів.
  • Розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих респіраторних вірусних інфекцій і доведено її високу клінічну ефективність.
  • Отримано й впроваджено в лікарську практику протилептоспірозний алогенний імуноглобулін, за допомогою якого вдалося утричі знизити летальність при тяжких формах недуги.
  • Узагальнено світовий досвід з медичної протидії біотероризму і розроблено низку пропозицій для лікувально-профілактичних закладів й органів охорони здоров’я України.
  • Розроблено і впроваджено нові методи діагностики лямбліозу; доведено високу ефективність протипаразитарних препаратів у лікуванні хворих на алергійні дерматози із супутнім лямбліозом.
  • Розроблено модель розповсюдження ГРЗ на Тернопільщині восени 2009 р. Вдосконалено лікування альтабором, інгавірином і ентеросорбентами.
  • Вперше успішно апробовано препарат з рибонуклеїнової кислоти дріжджів (нуклекс) при грипі, парагрипі, RS-, аденовірусній інфекціях. Застосування його сприяло ерадикації вірусів у хворих на ГРЗ, що документовано за допомогою ПЛР.

Авторство наукових досягнень співробітників кафедри засвідчують 118 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 72 рацпропозиції. Особливої уваги заслуговують такі винаходи: "Дуоденальний зонд" (а.с. 1047480), "Спосіб підготовки до ректороманоскопії" (а.с. 1111740), "Спосіб диференціальної діагностики вірусного гепатиту і механічної жовтяниці" (а.с. 1287000), "Спосіб прогнозування ефективності лікування вірусного гепатиту індукторами ендогенного інтерфероноутворення" (а.с. 16236556), “Спосіб оцінки стану шкіри та підшкірно-жирової клітковини“ (пат. Укр. 10093 – А), "Спосіб діагностики важкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій" (пат. Укр. 10096 – А), "Пристрій для пункції" (пат. Укр. 15250 – А), "Спосіб лікування товстої кишки" (пат. Укр. 10095 – А). "Спосіб діагностики поєднаних паразитозів" (пат. Укр. № u 201400412), "Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій" (пат. Укр. № u 201402674).

Розробки працівників кафедри, спрямовані на покращення надання медичної допомоги інфекційним хворим, були продемонстровані на виставках досягнень народного господарства. Вони удостоєні срібної та бронзової медалей, ряду дипломів. У січні 2006 р. О.С. Луцуку, згідно з Указом Президента України, присвоєно почесне звання заслуженого винахідника України.