Вас вітає кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією,

шкірними та венеричними хворобами!!!

Штат кафедри: 4 професори, 8 доцентів, 6 асистентів, 1 аспірант, 2 старших лаборанти, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Інфекційні хвороби з епідеміологією ";

 • "Внутрішня медицина з ендокринологією (в тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна фармакологія) ";

 • "Внутрішня медицина, невідкладні стани у внутрішній медицині, інфекційні хвороби";

 • "Підготовка офіцерів запасу ";

 • "Медсестринство у клініці внутрішньої медицини, інфектології, професійної патології та дерматовенерології";

 • "Епідеміологія";

 • "Актуальні паразитарні хвороби людини"

 • "Епідеміологія інфекційних хвороб ";

 • "Гострі інфекційні захворювання";

 • "Дерматологія, венерологія";

 • "Актуальні питання дерматології, венерології".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (ІV, V, VІ курси);

 • "стоматологія" (ІV курс);

 • "сестринська справа" (ІІ курс)

 • "громадське здоров"я (1 курс)"

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.