Завіднюк Наталія Григорівна

Завіднюк Наталія Григорівна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент кафедри

E-mail — zavidnyuk@tdmu.edu.ua

У 2001 році закінчила Тернопільську державну медичну іакадемію ім. І.Я Горбачевського .

Кандидат медичних наук з 2007 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення у хворих на оперізувальний герпес і вітряну віспу» (2006, н. керівник М.А. Андрейчин).

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

герпетичні інфекції, зокрема оперізувальний герпес і вітряна віспа.

Є автором і співавтором близько 54 праць, 1 винаходу.

Наукові публікації та рейтинги:

1. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

2. Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Іщук І.С., Копча В.С., Качор В.О., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Спорадичний ехінококоз печінки на Тернопіллі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів IV підсумкової науково-практичної конференції (9 червня 2011 р., Тернопіль). – ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 7.

3. Ничик Н.А., Іщук І.С., Завіднюк Н.Г., Ніколов В. Імунотропна терапія хворих на бешиху // Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України (19-20 травня 2011 р., Суми). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2011. - С. 318-319.

4. Ничик Н.А., Іщук І.С., Завіднюк Н.Г., Качор В.О. Застосування мультисорбу і антралю у комплексному лікуванні хворих на гострий гепатит В з холестатичним компонентом // Природно-осередкові інфекції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. інфекціоністів (17-18 травня 2012 р., Ужгород). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2012. - С. 245-246.

5. Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Сучасні аспекти лікування бешихи //Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, пленуму Асоціації інфекціоністів України (3-4.10.2013 р., Алушта). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013. - С. 240-241.

6. Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Легеза К.М., Іщук І.С., Борак B.П. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

7. Завіднюк Н.Г., Федчишин Н.Є., Ничик Н.А. Епідемічні предиктори ризику інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб: Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. інфекціоністів (жовтень 2014 р.). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. - С. 79-80.

8. Федчишин Н.Є., Романюк Л.М., Завіднюк Н.Г., Теренда Н.О. Епідеміологічна характеристика гепатитів В і С серед співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 1. – С. 21-26.

9. Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Федчишин Н.Є. Близькосхідний респіраторний синдром // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 4. – С. 71-75.

10. Завіднюк Н.Г. Бактеріофаги: назад у майбутнє. / Н.Г. Завіднюк // Інфекційні хвороби.

11. Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Проблеми хвороби Зіка у світі // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1 (83). - С. 56-62.