Наукові публікації асистента Вишневської Н.Ю.


  • Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.
  • Андрейчин М.А., Васильева Н.А., Ивахив О.Л., Вишневская Н.Ю., Йосик Я.И. Противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С: эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается // Hepatology and gastroenterology. - 2018. - Volume 2, N 1. - С. 26-29.
  • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Йосик Я.І., Герасименко О.А. Ефективність противірусної терапії жителів Тернопільщини з хронічними гепатитами В і С, яких лікували за державною програмою // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 4 (90). - С. 36-42.
  • Вишневська Н.Ю., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Іщук І.С. Сучасні методики навчання й оцінювання знань студентів у клініці інфекційних хвороб // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 8-13.
 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 109.
  • Васильєва Н.А., Легеза К.М., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Спорадичні єрсиніози: труднощі діагностики і лікування // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 4 (70). - С. 59-62.
  • Васильева Н.А., Ивахив О.Л., Вишневская Н.Ю. Особенности течения безжелтушного лептоспироза // Материалы III ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным бо-лезням (28–30.03.2011 г). - М., 2011. - С. 67.
  • Івахів О.Л., Вишневская Н.Ю., Васильева Н.А. Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 3. - С. 26-29.
  • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 79-82.
  • Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 86-87.
  • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Борак В.П. Труднощі клінічної діагностики черевного тифу // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 1. - С. 89-92.
  • Васильева Н.А., Луцук А.С., Ивахив О.Л., Завиднюк Н.Г., Вишневская Н.Ю. Сибирская язва: реальная угроза и возможности предупреждения // Вестник Российской военно-медицинской Академии. - 2008. - № 3 (23). - Приложение 2, часть ІІ. - С. 329.
  • Копча В.С., Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Голик Є.Ю., Комар П.В., Сапищук Н.О. Коровий енцефаліт // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 2. – С. 86-89.
  • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Вплив хронічних гепатитів В і С на стан кісткової тканини // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 2. – С. 24-27.
  • Andreicin M.A., Visnevskaja N.J. Kaulinio audinio mineralinis tankis sergant alkoholines ir virusines-alkoholines etiologijos letiniais hepatitais // Internistas. – 2002. – N 3. – P. 37-39.
  • Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. VІ з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 92-95.
  • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Денситометричне дослідження кісткової тканини при хворобах печінки // Лабораторна діагностика. - 2001. - № 2. - С. 40-42.
  • Вишневська Н.Ю., Міньчук М.В. Хронічні гепатити та остеопороз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – Вип. 6. – С. 22.
  • Вишневська Н.Ю. Гострі гепатити В і С та остеопороз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. – С. 49-53.