Наукові публікації асистента Вишневської Н.Ю.


1. Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

2. Андрейчин М.А., Васильева Н.А., Ивахив О.Л., Вишневская Н.Ю., Йосик Я.И. Противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С: эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается // Hepatology and gastroenterology. - 2018. - Volume 2, N 1. - С. 26-29.

3. Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Йосик Я.І., Герасименко О.А. Ефективність противірусної терапії жителів Тернопільщини з хронічними гепатитами В і С, яких лікували за державною програмою // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 4 (90). - С. 36-42.

4. Вишневська Н.Ю., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Іщук І.С. Сучасні методики навчання й оцінювання знань студентів у клініці інфекційних хвороб // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 8-13.

5.Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 109.

6. Васильєва Н.А., Легеза К.М., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Спорадичні єрсиніози: труднощі діагностики і лікування // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 4 (70). - С. 59-62.

7. Васильева Н.А., Ивахив О.Л., Вишневская Н.Ю. Особенности течения безжелтушного лептоспироза // Материалы III ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным бо-лезням (28–30.03.2011 г). - М., 2011. - С. 67.

8.Івахів О.Л., Вишневская Н.Ю., Васильева Н.А. Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 3. - С. 26-29.

9.Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 79-82.

10. Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 86-87.

11. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Борак В.П. Труднощі клінічної діагностики черевного тифу // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 1. - С. 89-92.

12. Васильева Н.А., Луцук А.С., Ивахив О.Л., Завиднюк Н.Г., Вишневская Н.Ю. Сибирская язва: реальная угроза и возможности предупреждения // Вестник Российской военно-медицинской Академии. - 2008. - № 3 (23). - Приложение 2, часть ІІ. - С. 329.

13. Копча В.С., Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Голик Є.Ю., Комар П.В., Сапищук Н.О. Коровий енцефаліт // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 2. – С. 86-89.

14. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Вплив хронічних гепатитів В і С на стан кісткової тканини // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 2. – С. 24-27.

15. Andreicin M.A., Visnevskaja N.J. Kaulinio audinio mineralinis tankis sergant alkoholines ir virusines-alkoholines etiologijos letiniais hepatitais // Internistas. – 2002. – N 3. – P. 37-39.

16. Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. VІ з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 92-95.

17. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Денситометричне дослідження кісткової тканини при хворобах печінки // Лабораторна діагностика. - 2001. - № 2. - С. 40-42.

18. Вишневська Н.Ю., Міньчук М.В. Хронічні гепатити та остеопороз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – Вип. 6. – С. 22.

19. Вишневська Н.Ю. Гострі гепатити В і С та остеопороз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. – С. 49-53.