Вишневська Наталія Юріївна

Вишневська Наталія Юріївна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — асистент

Посада— асистент кафедри

E-mail — vyshnevska@tdmu.edu.ua

У 1999 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я Горбачевського .

Кандидат медичних наук з 2002 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетична оцінка структури кісткової тканини при гепатитах В і С» (2002, н. керівник М.А. Андрейчин).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: гострі та хронічні вірусні гепатити – особливості перебігу, діагностики і лікування.

Є автором і співавтором близько 64 праць, 1 винаходу.

Наукові публікації:

Основні праці (самост. і у співавт.):

1. Вишневська Н.Ю. Гострі гепатити В і С та остеопороз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. – С. 49-53.

2. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Хронічний гепатит // Проблеми остеопорозу / За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 203-213.

3. Andreicin M.A., Visnevskaja N.J. Kaulinio audinio mineralinis tankis sergant alkoholines ir virusines-alkoholines etiologijos letiniais hepatitais // Internistas. – 2002. – N 3. – P. 37-39.

4. Вишневська Н.Ю., Андрейчин М.А., Господарський І.Я. Мінеральна щільність кісткової тканини і фосфорно-кальцієвий обмін при хронічних гепатитах вірусно-алкогольної та алкогольної етіології // Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб. - Київ, 2002. - С. 199-204.

5. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Борак В.П. Труднощі клінічної діагностики черевного тифу // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 1. - С. 89-92.

6. Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 86-87.

7. Патент на корисну модель UA. №.54097, U МПК А61К 36/00. Спосіб лікування хворих на бешиху / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Вишневська Н.Ю. - № u201005317. Заявлено 30.04.2010, Опубл. 25.10.2010. Бюл. № 20, 2010

8. Патент на корисну модель 86032. Україна, МПК(2013.01) A61J 3/00, A61М 37/00. Спосіб ректального введення лікувального засобу в організм / О.С. Луцук, Н.Ю. Вишневська, Н.Г. Завіднюк – № u 2013 07405; Заявлено 11.06.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.