Наукові публікації проф. Андрейчина М. А.

 • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І., Штокайло К.Б., Корда М. М. Дослідження сироваток крові пацієнтів із лімфаденопатією на антитіла до збудників кліщових та інших інфекцій // Запорожский медицинский журнал. 2022. № 24 (1). С. 38–43.

 • Голубовська О.А., Андрейчин М.А., Шкурба А.В. та ін. Інфекційні хвороби: підручник / 4-е перероблене і доповнене видання – Київ: ВСВ «Медицина», 2022. – 684 с.

 • Андрейчин М. А., Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Йосик Я. І. Нові вірусні кліщові інфекції в ХХІ СТ. та їх епідемічна потенція // Інфекційні хвороби. – 2021. – № 4 (108). – С. 4-13.

 • М.А. Андрейчин, М.М. Корда, М.І. Шкільна, О.Л Івахів та ін.: за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди. Лайм-бореліоз: монографія - Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Вoychuk, A. V., Yakymchuk, Y. B., Andreychyn, M. A., Skilna, M. I., Ivakhiv, O. L., Klishch, I. M., Korda, M. M., Zaporozhan, S. Y., Huk, M. T., Sydorenko, I. H. Діагностика кліщових інфекцій у вагітних // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2021 - № 2. - 50-55 р.

 • Shkilna, M., Andreychyn, M., Korda, M., Pokryshko, O., Humenna, R., Huk, M., Liu, S., Rogovskyy, A. S. Serological surveillance of hospitalized patients for Lyme Borreliosis in Ukraine // Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2021. - 21(4), 301-303 р.

 • Марценюк В.П., Андрейчин М.А., Сверстюк А.С., Копча В.С. , Чайчук О.Т., Паничев В.О. Ідентифікація параметрів у SIR-моделях за результатами пандемії COVID-19 в Тернопільській області // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2(100). – С. 15-21.

 • Андрейчин М.А. Інфекції і люди. Розмисли клініциста // Навчальна книга Богдан. - 2020. - 256 с.

 • Shkilna M.I., Andreychyn M.A., Ivakhiv O.L., Ischuk I.S., Nychyk N.A., Vyshnevska N.Yu., Korda M.M., Klishch I.M. Increasing of informational content of serological diagnosis of acute Lyme-borreliosis //AML, 2020. Vol 26, № 1.– P. 35-39.

 • Shkilna M. I. , Marchyshyn S. M., Andreychyn M. A., Ivakhiv О. L., Korda M. M., Zaporozhan S. Y. , Klishch I. M. Increasing efficiency of complex treatmnt of patients with lyme borreliosis using stevia rebaudiana // Achievements of clinical and experimental medicine. – 2020. – Vol 1. – P. 195–201.

 • Shkilna M.I., M.A. Andreychyn, S.S. Podobivsky, L.Ya. Fedoniuk, V.A. Panychev, O.L. Ivakhiv, N.Yu. Vyshnevska, O.M. Marchuk, M.M. Korda, I.M. Klishch. Infection of ticks collected from humans in ukraine, by causative agents of some bacteriosis //Bukovinian Medical Herald. 2020. V.24, №1 (93). – P. 195.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості гарячки Рифт-Валлі // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 4. - С. 53-69.

 • Jyotsna S. Shah, Song Liu, Iris Du Cruz, Akhila Poruri, Rajan Maynard, Мariia Shkilna, Mykhaylo Korda, Ivan Klishch, Stepan Zaporozhan, Kateryna Shtokailo, Mykhaylо Andreychyn, Raphael B. Stricker and Ranjan Ramasamy. Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine, and the USA // Healthcare. – 2019 – Vol. 7(121). – P. 2–17.

 • М. А. Андрейчин, М. І. Шкільна, М. М. Корда, І. М. Кліщ, С. Й. Запорожан. Двохетапна діагностика Лайм-бореліозу в працівників лісових господарств / Журнал національної академії медичних наук України. – 2019. – № 1(25). – C. 73–78.

 • Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Svitlana Smiyan, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda. The use of anti-C6vlse igG in the assessment of the effectivness of Lyme disease treatment – a preliminary report. // HPC. – 2019 – Vol. 13(1). – P. 83–91 (In English).

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Пандемічний грип // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 3. - С. 46-54.

 • Iosyk I.I., Tkachuk Z.Yu., Andreychyn M.A. Yeasts Ribonucleic Acid efficiency in a treatment of patients with Acute Respiratory Infectious // Options X for the control of Influenza. - Singapore, 28.08.19-2.09.19. - 56.

 • Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика : метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Підсумкова LXIIнауково-практична конференція присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського, 13.06.2019 р. м. Тернопіль – С.31-32.

 • Шкільна М.І., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., М.Т. Гук М.Т. Лайм-артрит у мешканців тернопільської області та лісників деяких регіонів України // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 184–186.

 • Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Бойчук А.В., Якимчук Ю. Б., Гук М.Т. Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції для діагностики трансмісивних інфекцій у жителів Тернопільщини // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3(80)Т21. – С. 197–198.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LXІІ наук.-практ. конф. (13.06.2019). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. - С. 31.

 • Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine / M. Weiner, W. Їukiewicz-Sobczak, M.Tokarska-Rodak, D. Plewik, A. Paсczuk, M.Siіuch, J. Zagуrski, P. Sobczak, T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska, M. Shkilna, M. Korda, I. Klisch, M. Andreychyn, M. Pavliuk // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.

 • Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М. А. Андрейчин, Н. Г. Завіднюк, Н. А. Ничик, (огляд літератури) / Журнал НАМН України. ‒ 2018. ‒ № 4.

 • Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції /М.А., Андрейчин, Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 54-62.

 • Pre-Clinical and Clinical Efficiency of Complexes of Oligoribonucleotides with D-Mannitol against Respiratory Viruses / Nataliia Melnichuk, Vladimir Zarubaev, Iaryna Iosyk, Mychaylo Andreychyn, Larisa Semernikova and Zenoviy Tkachuk

 • Противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С:эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается / М. А. Андрейчин, Н. А. Васильева, О. Л. Ивахив, Н. Ю. Вишневская, Я. И. Йосик. – Гепатология и Гастроэнтерология (Беларусь). – 2018. ‒ № 1– С. 26-30.

 • Thermosemiotics of acute tonsillitis / Andreychyn M., Kopcha V., Klymnyuk S., Andreichyn I., Kopcha Yu. // Georgian Medical News. – 2018. – No 9 (282). – P. 35-39.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, М.Т. Гук, С.С. Подобівський, О.М. Марчук // Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. – С. 74-75.

 • М.А. Андрейчин, М.І.Шкільна, Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М., Корда М.М., Запорожан С.Й. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини. «Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «Єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. - С. 18.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Гук М.Т., Ничик Н.А. Анаплазмоз у жителів Тернопільщини / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів, М.Т. Гук, Н.А. Ничик // «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і Пленуму ГО « Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4-5 жовтня 2018р., м. Чернівці. – С. 3-4.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика. «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : Науково-практична конференція, 29-30.11.2018 р., Київ. - С. 129.

 • Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / M. Andreychyn, A. Pańczuk, M. Shkilna, M. Tokarska-Rodak, M. Korda, M. Kozioł-Montewka // HPC. – 2017 – Vol. 11(3). – P. 190–194

 • Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів роду Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.- ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні / Л.Я. Федонюк, С.С. Подобівський, М.М. Корда, І.М, . Кліщ М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63). – С.173-177.

 • Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine / M. Weiner, W. Żukiewicz-Sobczak, M.Tokarska-Rodak, D. Plewik, A. Pańczuk, M.Siłuch, J. Zagórski, P. Sobczak, T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska, M. Shkilna, M. Korda, I. Klisch, M. Andreychyn, M. Pavliuk // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.

 • Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання /Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

 • Андрейчин М.А. Якщо хворого лихоманить / Михайло Андрейчин // Літературний Тернопіль. ‒ 2018. ‒ № 4 (77). ‒ С. 141-159.

 • Андрейчин М. Фонд професора Еммануїла Бергера в Державному архіві Тернопільської області / Михайло Андрейчин, Василь Файфура // Збірник праць: том 11. Архіви Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Державний архів Тернопільської області / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Ф. Полянський, Е. Бистрицька. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2018. – с. 91-105.

 • Жовта гарячка: епідеміологія, клініка, діагностика та профілактика / М.А. Андрейчин, Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 4 (94). – С.

 • Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Р.С. Морочковський // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 3 (93). – С. 18-25

 • Андрейчин М. Надання автокефалії українській православній церкві… [Як ставляться відомі жителі Тернопільщини до надання автокефалії Українській православній церкві] // Тернопільські гарячі новини. – 2018. – 24 жовтня. ‒ № 11. – С.4

 • Thermosemiotics of acute tonsillitis / Andreychyn M., Kopcha V., Klymnyuk S., Andreichyn I., Kopcha Yu. // Georgian Medical News. – 2018. – No 9 (282). – P. 35-39.

 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) / M. Shkilna, M. Andreychyn, M. Korda, I. Klisch, I. Rogalskyy // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98.

 • Патоморфологическая и патогистохимическая характеристика рожистой инфекции / [В. В. Николов, М. А. Андрейчин, В. С Копча, Н. А. Васильева] // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 9-12.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Москалюк В.Д., Гиріна О.М., Йосик Я.І. Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3, Т. 73. – С. 10-18.

 • Андрейчин М., Копча В., Йосик Я., Ткачук З. Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им // Наука Инфектология Паразитология. – 2013. – № 1. – С. 13-16.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Москалюк В.Д., Гиріна О.М., Йосик Я.І. Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2, Т. 72. – С. 12-19.

 • Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати / [В.С. Копча, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1, Т. 71. – С. 84-95.

 • Андрейчин М.А., Кундієв Ю.І., Копча В.С. Проблема професійних інфекційних хвороб в Україні // Український журнал з проблем медицини праці. – 2012. – № 2. – С. 66-78.

 • Андрейчин М.А., Ніколов В.В., Копча В.С., Ничик Н.А. Сімейний спалах цератофільозу // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2(68). – С. 115-116.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Давидович О.В., Давидович Н.Я., Легеза К.М., Шпікула Н.Г. Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина II) // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 1(67). – С. 64-75.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Носко В.Л. Цитокіновий профіль і дисфункція ендотелію у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД при супутніх хронічних гепатитах В та С // Гепатологія. – 2011. – № 4(14). – С. 20-28.

 • Трахтенберг І.М., Андрейчин М.А., Копча В.С. Труднощі диференційної діагностики токсичних і вірусних гепатитів (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал НАМН України. – 2011. – Т. 17, № 4. – С. 368-380.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Давидович О.В., Давидович Н.Я., Легеза К.М., Шпікула Н.Г. Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина I) // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 4(66). – С. 55-71.

 • Андрейчин М.А., Фролов В.М., Копча В.С., Соцька Я.А., Круглова О.В., Кубацький В.В. Вплив урсолізину та ентеросорбентів на рівень ендогенної «метаболічної» інтоксикації та ендотеліальну дисфункцію при хронічному гепатиті С // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 4(66). – С. 24-31.

 • Андрейчин М., Копча В. Медичні аспекти протидії біотероризму // СЕС профілактична медицина. – 2011. –№ 2. – С. 8-14.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Ніколаєв В.Г. Ефективність комплексної терапії з включенням пасти «Ентеросгель» при хронічному гепатиті С // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3 (61). – С. 25-27.

 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Копча В.С. та ін. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

 • Ніколаєв В.Г., Андрейчин М.А., Копча В.С., Климнюк С.І., Котляренко Л.Т. Ефективність ентеросгелю при гострих кишкових інфекціях // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2 (60). – С. 41-47.

 • Kopcha V., Andreychyn M. Czerwonka bakteryjna u zakaїonych HIV // Valetudinaria – Postкpy Medycyny Klinicznej i Wojskowej. – 2009. – T. 14, N 1. – S. 10-12.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Проблема грипу А/H1N1: історія і сучасність // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 4. – С. 5-19.

 • Андрейчин М., Копча В. Біологічна зброя і загроза біотероризму сьогодні // Вісник НТШ. – 2008. – Число 40. – С. 33-36.

 • Гальота В., Павловська М., Андрейчин М.А., Копча В.С. Талан Рудольфа Стефана Вейля // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С. 105-107.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А. Сучасні принципи лікування хворих на шигельоз // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 33-38.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Борак В.П., Курята І.Г. Порівняльна ефективність етіотропної терапії гострих кишкових інфекцій 5-нітрофуранами // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 3. – С. 42-46.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні проблеми боротьби з біотероризмом // Сучасні інфекції. – 2004. – № 1. – С. 94-108.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А. Ураження тонкої кишки при шигельозі // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 65-69.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біологічна зброя і біотероризм // Здоров’я України. – 2004. – № 5 (90). – С. 40-41.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Деркач С.А. Корекція мікрофлори кишечнику хворих на шигельоз // Журнал академії медичних наук України. – 2003. – № 3, Т. 9. – С. 595-602.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні аспекти проблеми біологічного тероризму // Анали Мечниківського інституту. – 2003. – № 4-5. – С. 152-154.

 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Деркач С.А. Корекція мікропейзажу кишечника хворих на шигельоз // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 3. – С. 33-37.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Термографічна характеристика шигельозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 23-28.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Проблема біологічного тероризму та організаційні підходи для протидії йому // Актуальні питання інфектології: Науково-практ. конф. (27.05.2003, Київ). – С. 46-49.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні аспекти проблеми біологічного тероризму // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 2. – С. 5-11.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Ничик Н.А. Використання комп’ютерних засобів для оптимізації викладання епідеміології // Медична освіта. – 2001. – № 4. – С. 27-29.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біологічна зброя: історія і сучасність // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 4. – С. 56-62.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Копча Н.В. Сучасні підходи до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі // Медична освіта. – 2000. – № 3. – С. 21-24.

 • Андрейчин М.А., Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Ентеросорбційне лікування хворих на гострі кишкові інфекції та хронічні коліти з діареєю // Лікарська справа. – 1996. – № 7-9. – С. 147-150.

 • Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Спосіб місцевого лікування колітів // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 2. – С. 37-39.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. Підвищення ефективності лікування хворих на гострі кишкові інфекції за допомогою ентеросорбентів і силібору // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 1. – С. 12-16.

 • Андрейчин М.А., Луцук О.С., Копча В.С. Кровообіг слизової оболонки прямої кишки і функціональний стан ректального сфінктера при гострих інфекційних ентероколітах // Лік. справа. – 1994. – № 5-6. – С. 160-163.

 • Andrejcyn M., Luck O., Andrejcyn S., Kopca V. Loka absorba terapіo de dіarea sіndromo // Medіcіna іnternacіa revuo. – 1994. – V. 16, N 1 (62). – P. 61-62.

 • Андрейчин М.А., Луцук А.С., Копча В.С. Шина для укладки руки // Анест. и реаниматол. – 1991. – № 5. – С. 36-37.