Наукові публікації проф. Шкільної М. І.


 • Гуменна Р.О., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю., Корда М.М., Кліщ І.М. Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. – № 4. – С. 74–80.

 • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І., Штокайло К.Б., Корда М. М. Дослідження сироваток крові пацієнтів із лімфаденопатією на антитіла до збудників кліщових та інших інфекцій // Запорожский медицинский журнал. 2022. № 24 (1). С. 38–43.

 • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Вoychuk, A. V., Yakymchuk, Y. B., Andreychyn, M. A., Skilna, M. I., Ivakhiv, O. L., Klishch, I. M., Korda, M. M., Zaporozhan, S. Y., Huk, M. T., Sydorenko, I. H. Діагностика кліщових інфекцій у вагітних // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2021 - № 2. - 50-55 р.

 • Shkilna, M., Andreychyn, M., Korda, M., Pokryshko, O., Humenna, R., Huk, M., Liu, S., Rogovskyy, A. S. Serological surveillance of hospitalized patients for Lyme Borreliosis in Ukraine // Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2021. - 21(4), - 301-303 р.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Ничик Н.А., Вишневська Н.Ю., Корда М.М, Кліщ І.М. Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу /Acta Medica Leopoliencia. - 2020. - Том 26, № 1. - С. 35-39.

 • Шкільна М.І. Андрейчин М.А., Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Панічев В.О., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Марчук О.М., Корда М.М., Кліщ І.М. Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів // Буковинський медичний вісник. - 2020. - Т.24, № 1 (93). - С. 195‑201.

 • Jyotsna S. Shah, Song Liu, Iris Du Cruz, Akhila Poruri, Rajan Maynard, Мariia Shkilna, Mykhaylo Korda, Ivan Klishch, Stepan Zaporozhan, Kateryna Shtokailo, Mykhaylо Andreychyn, Raphael B. Stricker and Ranjan Ramasamy. Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine, and the USA // Healthcare. – 2019 – Vol. 7(121). – P. 2–17.

 • The use of anti-C6vlse igG in the assessment of the effectivness of Lyme disease treatment – a preliminary report. / Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Małgorzata, Pańczuk Anna, Smiyan Svitlana, Andreychyn Mykhailo, Klishch Ivan, Korda Mykhailo. // HPC. – 2019 – Vol. 13(1). – P. 83–91.

 • Клініко-епідеміологічні особливості мігруючої еритеми в мешканців Тернопільської області / Шкільна М. І. // Дерматол. та венерол. - 2019. - № 1 (83). - С. 37-41.

 • Етіологічна структура гострого Лайм-бореліозу за видами збудника. / Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 1(95). – C. 43–49.

 • Деякі особливості враження опорно-рухової системи, асоційованої із хворобою Лайма у мешканців Тернопільщини / Шкільна М.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 1. – C. 190–194.

 • Двохетапна діагностика Лайм-бореліозу в працівників лісових господарств / Андрейчин М.А. , Шкільна М. І., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й. // Журнал національної академії медичних наук України. – 2019. – № 1(25). – C. 73–78.

 • Шкільна М.І., Гук М.Т. Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів з ураженням опорно-рухової системи. «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» : Науково-практична конференція, 04-05.04.2019 р., Київ. - С.44 .

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Підсумкова LXIIнауково-практична конференція присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського, 13.06.2019 р. м. Тернопіль – С.31-32.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А, Мельник Л.М., Кліщ І. М., Штокайло К.Б. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», 25-26.09.2019 р., м. Тернопіль. – С. 64–-65.

 • М.М. Корда, М.І. Шкільна, С.М. Андрейчин, Н.І.Ярема, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Ничик. Р.О. Гуменна. Скринінгове дослідження сироваток крові пацієнтів Тернопільщини із захворюваннями серцево-судинної системи на наявність антитіл до борелій // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 84–85.

 • М.І. Шкільна, І.М.Кліщ, М.А. Андрейчин, Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., М.Т. Гук. Лайм-артрит у мешканців тернопільської області та лісників деяких регіонів України // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 184–186.

 • Корда М.М., М.І. Шкільна, М. А.Андрейчин, А. В.Бойчук, Ю. Б.Якимчук, М.Т. Гук Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції для діагностики трансмісивних інфекцій у жителів Тернопільщини // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3(80)Т21. – С. 197–198.

 • Шкільна М.І., Покришко О.В., Гуменна Р.О. B. Burgdorferi s.l. and b. Spelmanii в мешканців Тернопільщини // Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium. 20-25.05.2019 р., м. Київ. – С. 75.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LXІІ наук.-практ. конф. (13.06.2019). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. - С. 31.

 • Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine / M. Weiner, W. Їukiewicz-Sobczak, M.Tokarska-Rodak, D. Plewik, A. Paсczuk, M.Siіuch, J. Zagуrski, P. Sobczak, T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska, M. Shkilna, M. Korda, I. Klisch, M. Andreychyn, M. Pavliuk // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.

 • Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - №4. – С. 48-53.

 • Частота інфікування збудниками хвороби Лайма лісників Закарпатської області та їх обізнаність щодо даної інфекційної хвороби / Шкільна М.І. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2018. – № 19. – С. 184-188.

 • Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів роду Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.- ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні / Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І. // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63). – С.173-177.

 • Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine. / Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.

 • Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей. / Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Морочковський Р.С. // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 3(93). – С. 18-25.

 • Shkilna MI, Yavorska KB Localized scleroderma, associated with Lyme disease / MI Shkilna, KB Yavorska // Journal of Dermatology and Cosmetology. – 2018 – Vol. 2(4). – P. 191.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Оцінка результатів імуноблоту для визначення антитіл до збудників хвороби Лайма у хворих на локалізовану склеродермію / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція 12-13 квітня 2018 р., Київ. – С. 85-87.

 • Шкільна М.І., Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики анаплазмозу у жителів Тернопільщини та кліщів, відібраних від мешканців області та довкілля / М.І. Шкільна, М.Т. Гук, С.С. Подобівський, О.М. Марчук // «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція, 12-13 квітня 2018 р., Київ. – С. 84-85.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, М.Т. Гук, С.С. Подобівський, О.М. Марчук // Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. – С. 74-75.

 • М.А. Андрейчин, М.І.Шкільна, Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М., Корда М.М., Запорожан С.Й. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини. «Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «Єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. - С. 18.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Гук М.Т., Ничик Н.А. Анаплазмоз у жителів Тернопільщини / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів, М.Т. Гук, Н.А. Ничик // «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і Пленуму ГО « Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4-5 жовтня 2018р., м. Чернівці. – С. 3-4.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Федчишин М.П. Збудники Лайм-бореліозу (Borrelia burgdorferi s.l. та B.spielmanii) у пацієнтів із локалізованою склеродермією / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної-конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4-5 жовтня 2018 р., м. Чернівці. – 127-128.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика. «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : Науково-практична конференція, 29-30.11.2018 р., Київ. - С. 129.

 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) / Shkilna M., Andreychyn M., Korda M, Klisch I., Rogalskyy I. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).

 • Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection / Nykytyuk S., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M, Szepeluk A. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).

 • Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / Andreychyn M., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M., Kozioł-Montewka M., Klisch I. // HPC. – 2017 – Vol. 11(3). – P. 190–194 (In English).

 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine). / Mariia Shkilna, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda, Igor Rogalskyy. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).

 • Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection. / Nykytyuk Svitlana, Pańczuk Anna, Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Małgorzata, Korda Mykhailo, Szepeluk Adam. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).

 • Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини. / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. - № 3 (89). - С. 4-9.

 • Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри. / Шкільна М.І., Яворська К.Б. // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.

 • Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Яворська К.Б. Серологічний скринінг дерматологічних хворих на Лайм-бореліоз / М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Інфекційні хвороби сучасності. Етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л,В.Громашевського. приуроченої до 130 річчя від дня його народження», 12-13 жовтня 2017р.:- Київ, 2017. – С.17-19.

 • Яворська К.Б., Шкільна М.І. Обізнаність пацієнтів із локалізованою склеродермією Тернопільської області щодо Лайм-бореліозу / К.Б. Яворська, М.І. Шкільна // «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 41-42.

 • Гук М.Т., Шкільна М.І., Паничев В.О. Частота виявлення боре лій і анаплазми у кліщів, вилучених із довкілля та в мешканців міста Тернополя / М.Т. Гук, М.І. Шкільна, В.О. Паничев // «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 61.

 • Шкільна М.І., Гук М.Т. Higher education in Finland. «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації»: Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 листопада 2017 р.: - Тернопіль, 2017. – С. 219-220.

 • Поширеність Лайм-бореліозу серед хворих на туберкульоз. / Мельник Л.П., Васильєва Н.А., Климнюк С.І., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4(90). – C. 30–35.

 • Шкильна М.И., Васильева Н.А, Яворская Е.Б. О возможной связи между ограниченной склеродермией и Borrelia burgdorferi. // Тезисы XXXIII научно-практической конференции с международным участием, посвященная 170-летию со дня рождения А.И.Поспелова «Рахмановские чтения: от дерматологи А.И.Поспелова до наших дней – 170 лет» // - 2016. - С. 132-133.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Яворська К.Б. Лайм-бореліоз на Тернопільщині // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф. (15.06.2016). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - С. 219-220.

 • Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б.Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєа, К.Б. Яворська //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.

 • Шкільна М.І. Яворська К.Б., Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська, М.Т. Павлюк // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.

 • Лайма-Бореліоз у працівників лісових господарств Тернопільської бласті. / Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1(83). – С. 36–40.

 • Маски Лайм-боррелиоза: современное состояние проблемы. / Смиян С.И., Шкильна М.И. // Здоров’я України. - 2016. - № 3. - С. 26-27.

 • Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б. //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.

 • Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / Шкільна М.І. Яворська К.Б., Павлюк М.Т. // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4 (4). – С. 63–64.

 • Optimization of lambliasis microscopic diagnostics by the method of polarized fluorescence for patients with rosacea and urticarial. / Kovalchuk M., Shkilna M., Andreychyn M., Vasylieva N., DemyanenkoV. // Our Dermatol Online. - 2013. - Vol. 4, N 3. - P. 287-289.

 • Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікування хворих. / Васильева Н.А., Шкильна М.И. / Н.А. Васильева, М.И. Шкильна // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 2. - С. 57-60.

 • Поляризована флюоресценція лямблій із вітамінами / Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 3. - С. 71-72.

 • Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / Покришко О. В., Шкільна М. І., Дем’яненко В.В. // Буковинський медичний вісник. – 2012. – № 2 (62). – С. 198-200.

 • Оцінка протипаразитарної активності орнідазолу / Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2 (64). - С. 66-68.

 • Деякі особливості клінічного перебігу та лікування хворих на кропив’янку, асоційовану з лямбліозом / Шкільна М.І. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2011. – № 1. – С. 184-188.

 • Ефективність застосування орнідазолу в комплексному лікуванні хворих на кропив’янку / Шкільна М. І. // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 22.

 • Патогенез алергічних дерматозів / Шкільна М. І. // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О.Торсуєва. - 2010. - № 1-2 (20). - С. С. 39-44.

 • Застосування мератину в комплексному лікуванні хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом / Васильєва Н. А., Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2009. - № 1. - С. 45-47.

 • Комплексне лікування хворих на кропив’янку із супутнім лямбліозом. / Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Дерматол. та венерол. - 2009. - № 2. - С. 22-25.

 • Інформативність поляризаційно-флуоресцентного методу діагностики лямбліозу у хворих із супутніми алергодерматозами / Шкільна М.І. // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.

 • Сучасні методи діагностики лямбліозу у вивченні епідеміології збудника алергодерматозами / Шкільна М.І., Авсюкевич О.Є. // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.

 • Тип фізичної взаємодії як критерій активності фармакологічного препарату / Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Гутор Н.С., Шкільна М.І. // Медична освіта. - 2008. - № 3. - С. 38-39.

 • Вплив інвазії лямбліями на перебіг кропив’янок / Андрейчин М. А., Шкільна М .І. // Дерматол. та венерол. - 2008. - № 4 (42). - С. 22-25.

 • Лабораторна діагностика лямбліозу / Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 4. - С. 43-46.

 • Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / Шкільна М. І., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. - С.185.

 • Перспективність дослідження рідкокристалічних властивостей біологічно активних природних сполук / Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В., Дем’яненко С.М., Шкільна М І. // Фармацевтичний часопис. - 2008. - № 3 (7). - С. 38-39.

 • Лямбліоз: оцінка методів діагностики лямбліозної інвазії / Дем’яненко В.В., Шкільна М.І. // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 3. - С. 21-23.