Шкільна Марія Іванівна

Шкільна Марія Іванівна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Вчене звання — доцент

Посада— доцент кафедри

E-mail — shkilnami@tdmu.edu.ua

У 1991 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

Кандидат медичних наук з 2011 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості деяких форм кропив’янки та дерматитів алергічного ґенезу на тлі лямбліозу»., за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, 2010 р.

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Клінічні прояви та лікування кропив’янок і алергічних контактних дерматитів, асоційованих із паразитарними хворобами.
  • Клінічні прояви хвороби Лайма, асоційованої із обмежною склеродермією.
  • Клінічні прояви хвороби Лайма, асоційованої із враженнями опорно-рухової системи.
  • Хвороба Лайма у працівників груп ризику щодо даного захворювання: лісників, мисливців.
  • Сучасні методи діагностики трансмісивних інфекцій у людей та кліщів.

Є автором і співавтором близько 102 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 9 патентів: 3 - на винахід,

6 – на корисну модель. Співавтор одного підручника.

З осені 2015 року керівник україно-польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу».

Наукові публікації та рейтинги:

1. Шкільна М. І. Ефективність застосування орнідазолу в комплексному лікуванні хворих на кропив’янку / М. І. Шкільна // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 22.

2. Шкільна М. І. Патогенез алергічних дерматозів / М. І. Шкільна // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О.Торсуєва. - 2010. - № 1-2 (20). - С. С. 39-44.

3. Ковальчук М.Т., Шкільна М. І. Оцінка протипаразитарної активності орнідазолу. / М.Т. Ковальчук, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2. - С. 43-46.

4. Шкільна М. І., Покришко О. В., Авсюкевич О.Є. Вплив інвазії лямблій на перебіг алергічних контактних дерматитів / М. І. Шкільна, О.В. Покришко, О.Є. Авсюкевич // Екзо-та ендоекологічні аспекти здоров’я людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2011 р. – М.Ужгород: Говерла, 2011. – С. 358-361.

5. Шкільна М. І., Покришко О. В. Деякі особливості клінічного перебігу алергічних контактних дерматитів на тлі супутнього лямбліозу / М. І. Шкільна, О.В. Покришко // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 1. – с. 69.

6. Ковальчук М.Т., Шкільна М. І., Васильєва Н. А. Вплив проти паразитарної терапії на імунний статус хворих на розацеата алергодерматози із супутнім лямбліозом / М.Т. Ковальчук, М. І. Шкільна, Н. А. Васильєва // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 1. – с. 63.

7. Покришко О.В. Паразитоценози дуоденального вмісту хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом /О.В.Покришко, М.І.Шкільна // Клінічна та експериментальна патологія. – Т. X, № 4(38). - С. 181.

8. Покришко О. В., Шкільна М. І., Дем’яненко В.В. Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / О.В. Покришко, М. І. Шкільна, В.В.Дем’яненко// Буковинський медичний вісник. – 2012. – № 2 (62). – С. 198-200.

9. Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. Поляризована флуоресценція лямблій із вітамінами / М.Т. Ковальчук, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 3 (69). - С. 71 -72.

10. Шкільна М. І. Деякі особливості клінічного перебігу та лікування хворих на кропив’янку, асоційовану з лямбліозом/М. І. Шкільна, // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – № 1 . – С. 184-188.

11. Н.А. Васильєва, М.І.Шкільна. Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікуванняхворих / Васильєва Н.А., Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 2 (72). - С. 57-60.

12. Optimization of lambliasis microscopic Diagnostics by the method of polarized Fluorescence for patients with rosacea and urticarial / M. Kovalchuk, M. Shkilna, M. Andreychyn [et al.] // Our Dermatology on line. - 2013. - Vol. 4, N 3. - P. 287-289.