Наукові публікації доц. Ничик Н. А.


 • Андрейчин М. А., Завіднюк Н. Г., Ничик, Н. А., Йосик Я. І. Нові вірусні кліщові інфекції в ХХІ СТ. та їх епідемічна потенція // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 1 (108). – С. 4-13.

 • Iosyk Ia.I., Zavidniuk N.H., Nychyk N.A. Efficacy of enterosorbents for patients with respiratory infections // Матер. наук.-практ. конф. та пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів: «Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні інфекції», 13-14 травня 2021, м. Тернопіль. – С. 69-70.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Ничик Н.А., Вишневська Н.Ю., Корда М.М, Кліщ І.М. Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу /Acta Medica Leopoliencia. - 2020. - Том 26, № 1. - С. 35-39.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика // Інфекційні хвороби. - 2020 - № 2. - С. 41-56.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості гарячки Рифт-Валлі. // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 4. - С. 53-69.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Пандемічний грип // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 3. - С. 46-54.

 • Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика : метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Жовта гарячка // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 4 (94). - С. 44-56.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 54-62.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Проблеми хвороби Зіка у світі // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1. - С. 56-62.

 • Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Федчишин Н.Є. Близькосхідний респіраторний синдром // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 4. – С. 71-75.

 • Ничик Н.А. Сучасні методи лабораторної діагностики ГРВІ // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 3.

 • Ничик Н.А. Труднощі у діагностиці інфекційного ендокардиту //Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 8-12.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Ничик Н.А., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю. Правець на Тернопіллі: проблеми лікування і профілактики.

 • Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Легеза К.М., Іщук І.С., Борак B.П. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

 • Ничик Н.А. Синдром токсичного шоку // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 4. – С. 102-107.

 • Ничик Н.А. Яким навчально-методичним матеріалам для самопідготовки до практичних занять надають перевагу студенти? //Медична освіта. – 2012. – № 3. – С. 64-66.

 • Андрейчин М.А., Ніколов В.В., Копча В.С. Ничик Н.А. Сімейний спалах цератофільозу // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 2. - С. 115-116.

 • Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 4. - С. 86-87.

 • Васильева Н.А., Вишневская Н.Ю., Нычик Н.А., Ивахив О.Л. Синдром восстановления иммунного ответа в клинической практике //Журнал инфектологии. – Т. 2, № 4, 2010 – С. 54-55.

 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Нычик Н.А. Тяжёлый острый респираторный синдром // Международный медицинский журнал. – 2003. – № 3. – С. 98-102.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Ничик Н.А. Використання комп’ютерних засобів для оптимізації викладання епідеміології //Медична освіта. – 2001. – № 4. – С. 27-29.

 • Гонський Я.І., Ничик Н.А. Вплив ентеросорбції на стан антиок­сидантної системи організму у різні фази розвитку експериментального токсичного гепатиту //Інфекційні хвороби. – 2000. – № 2. – С. 40-42.