КОПЧА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ


У 1989 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

Кандидат медичних наук з 1995 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетична оцінка та корекція порушень кровообігу слизової оболонки прямої кишки при гострих кишкових інфекціях з діареєю», 30.11.1994 р.

Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

Доктор медичних наук з 2007 року.

Докторська дисертація на тему: «Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимізація лікування», 25.05.2006 р.

Вчене звання професора присвоєно у 2008 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

гострі кишкові інфекції – дисбіоз кишечнику, особливості перебігу, діагностики і лікування; принципи раціональної антибіотикотерапії; особливості клініки, діагностики і лікування ГРЗ, вірусних гепатитів; медична протидія біотероризму.

Є автором і співавтором більше 500 друкованих робіт, у тому числі 8 монографій, 14 підручників, 6 навчальних посібників, 3 атласів інфекційних хвороб, низки методичних рекомендацій. Має 21 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.