Наукові публікації доц. Качор В. О.


1. Yu. M. Andreichyn, V.O. Kachor, Ya.I. Yosyk, N.A. Nychyk, I.I. Hanberher Acute respiratory infections and their complications // Zaporozhye medical journal. – 2018. – 20 (6). – P. 848-852.

2. М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів, Н. Ю. Вишневська, В. О. Качор, І. С. Іщук, Я. І. Йосик, Н. А. Васильєва, В. С. Копча, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання - Медична освіта. - 2018. - № 4. – С. 19-21.

3. Васильєва Н.А., Качор В.О., Івахів О.Л., Сніцаренко С.В. Труднощі діагностики ботулізму // Інфекційні хвороби. –2018. – № 1. – С. 68-74.

5. Савич А.М., Качор В.О., Голик О.Р. Особливості роботи медичної сестри з хворими на простудні захворювання– Медсестринство. – 2014. - №4. – с. 8-11.

6. Савич А.М., Качор В.О. Хвороба, викликана вірусом Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо профілактики завозу і розповсюдження – Медсестринство. – 2015. - №1. – с. 17-21.

7. Грипп и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого. – Москва, издательская группа “ГЭОТАР-Медиа”, 2012. – 320 с.

8. Практичне медсестринство / За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2012. – 431 с.

9. Гострі респіраторні вірусні інфекції / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2011. – 303 с.

10. Андрейчин М.А., Качор В.О. Рецензія A manual on tropical infections, protozoal diseases and parasitic invasions / V. Zhydkikh , I. Zaitsev, V. Miroshnichenko et al.– Донецьк, 2010. – 358 с.// Інфекційні хвороби. – 2011. – № 1 (63). – С. 98-99.

11. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

12. Качор В.О., Івахів О.Л., Качор А.В. Робота медичної сестри з хворими на грип та гострі респіраторні хвороби– Медсестринство. – 2009. - №4. – с. 17-21.

13. Качор В.О., Качор Н.В. Про інноваційну стратегію медсестринства США – Transforming Care at the Bedside // Медсестринство – 2009. - №1. – С. 37-39.

14. Андрейчин С.М., Качор В.О. Медична освіта в Словацькій Республіці. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 248 с.

15. Infectious diseases / Ed. E. Nikitin, M. Andreychyn. – Ternopil: Ukrmedknyga, 2004. – 364 p.

16. Качор В.О. Випадок інфекційного ендокардиту // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 2. – С. 106-107.

17. Андрейчин С. М., Качор В.О. Термографічні ознаки хронічного невиразкового коліту // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. – С. 40-42.

18. Андрейчин М.А., Качор В.О. Ефективність антибіотика дурацеф при лікуванні хворих на ангіну // Інфекційні хвороби. – 1999. – № 1. – С. 65-66.

19. Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Качор В.О. Термографічна характеристика лептоспірозу // Інфекційні хвороби. – 1999. – № 3. – С. 39-42.

20. Качор В.О. Рецензія на книгу: А.С. Лейбензон. Вирусные гепатиты. – Запорожье: Полиграф, 1998: – 109 с. // Інфекційні хвороби. – 1998. – № 3. – С. 74.

21. Андрейчин М.А., Качор В.А. Дистанционная термография в обследовании и лечении больных острыми респираторными инфекциями // Врач. дело. – 1991. - № 11. – С. 79 – 83.

22. Андрейчин М.А., Качор В.А. Иммунологические показатели крови при ОРВИ // Иммунология и аллергия. – 1991. - № 25. – С. 46 – 49.

23. Андрейчин М.А., Качор В.А. Дистанционная термография в диагностике острых респираторных инфекций // Сов. медицина. - М., 1989. - 7 с. - Деп. ВНИИТИ 29.11.89.

24. Андрейчин М.А., Качор В.А. Дистанционная термография в диагностике острых респираторных вирусных инфекций // Деп. в НПО «Союз информ», № Д - 18827 от 29.11.89.