Наукові публікації доц. Івахова О. Л.


 • Голубовська О.А., Андрейчин М.А., Шкурба А.В. та ін. Інфекційні хвороби: підручник / 4-е перероблене і доповнене видання – Київ: ВСВ «Медицина», 2022. – 684 с.

 • Івахів О.Л. Х з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 4 – С. 82-87

 • Петрук А.М., Івахів О.Л., Качор В.О., Жулкевич І.В., Корда М.М., Кліщ І.М. Маркери Лайм-бореліозу, бартонельозу і лямбліозу у пацієнтів із кропив’янкою // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 4 – С. 21-36.

 • Гуменна Р.О., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю., Корда М.М., Кліщ І.М. Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями / //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. № 4. – С. 74–80.

 • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Shkilna, M. , Shtokailo, K. , Ivakhiv, O. , Humenna, R. , Huk, M. , Petruk, A. and Smahlii, Z. 2021. Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease. New Frontiers in Medicine and Medical Research Vol. 10. (Aug. 2021), 124–129.

 • Вoychuk, A. V., Yakymchuk, Y. B., Andreychyn, M. A., Skilna, M. I., Ivakhiv, O. L., Klishch, I. M., Korda, M. M., Zaporozhan, S. Y., Huk, M. T., Sydorenko, I. H. Діагностика кліщових інфекцій у вагітних // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - 2021 - № 2. - 50-55 .

 • Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Іщук І.С. Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи. Інфекційні хвороби, - 2021 - (1), - С.. 53–64.

 • Ivakhiv O. L., Vyshnevska N. Yu. Clinical cases of atypical and severe botulism / Запорожский медицинский журнал. Том 22, N 2 (119), 2020. − С. 281-286.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Ничик Н.А., Вишневська Н.Ю., Корда М.М, Кліщ І.М. Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу /Acta Medica Leopoliencia. - 2020. - Том 26, № 1. - С. 35-39.

 • Шкільна М.І. Андрейчин М.А., Подобівський С.С., Федонюк Л.Я., Панічев В.О., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Марчук О.М., Корда М.М., Кліщ І.М. Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів // Буковинський медичний вісник. - 2020. - Т.24, № 1 (93). - С. 195‑201.

 • Біохічні маркери ураження печінки у хворих на кір / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська, Я. І. Йосик // Медична та клінічна біохімія. - 2019. - Том 21, № 3 (80) (додаток). - с. 154.

 • Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Васильєва Н.А., Качор В.О. Складності діагностики і лікування ботулізму (клінічні випадки) // Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи: Тези всеукр. наук.-практ. конф. інфекціоністів і пленуму ГО ВАІ (3-4.10.19 р., Кропивницький). − Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. − С. 62-64.

 • Andreychyn M., Ivakhiv O., Vyshnevska N., Iosyk Ia. Virologycal and Morphological Efficiency of Different Anti-Virus Therapeutic Regiment for Patients with Chronic Hepatitis C / Gasctoenterology and Hepatology Research, 2019 October 21; 8(5): 2972-2974

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

 • М. А. Андрейчин, Н. А. Васильева, О. Л. Ивахив, Н. Ю. Вишневская, Я. И. Йосик противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С:эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается. – Гепатология и Гастроэнтерология. – № 1, 2018. – 26-30.

 • Васильєва Н.А., Качор В.О., Івахів О.Л., Сніцаренко С.В. Труднощі діагностики ботулізму // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 68-73.

 • Вишневська Н.Ю., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Іщук І.С. Сучасні методики навчання й оцінювання знань студентів у клініці інфекційних хвороб // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 8-13.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Йосик Я.І., Герасименко О.А. Ефективність противірусної терапії жителів Тернопільщини з хронічними гепатитами В і С, яких лікували за державною програмою // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 4 (90). - С. 36-42.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Когутич А.І., Кириченко А.О. Гепатит А у дорослих // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 2 (84). - С. 24-26.

 • Васильєва Н.А., Дементьєва Л.Я., Івахів О.Л., Йосик Я.І. Захворюваність на грип та інші ГРВІ у 2008-2013 рр. на Тернопіллі // Профілактична медицина. - 2014. - № 3-4 (23). - С. 37.

 • Івахів О.Л. Конференція інфекціоністів в Алушті // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 4. - С. 109-113.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Сверстюк В.В., Дивоняк О.М. Правець: проблема стара, але не вирішена // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 1 (71). - С. 61-64.

 • Луцук О.С., Васильєва Н.А., Івахів О.Л. Інфузійна терапія при синдромі дегідратації // Укр. журн. гематології та трансфузіології. - 2012. - № 4 (д)(15). - С. 453.

 • Васильєва Н.А., Легеза К.М., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. Спорадичні єрсиніози: труднощі діагностики і лікування // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 4 (70). - С. 59-62.

 • Чемич М.Д., Івахів О.Л. Конференція інфекціоністів у Сумах // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 4. - С. 105-109.

 • Івахів О.Л., Вишневская Н.Ю., Васильева Н.А. Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 3. - С. 26-29.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Качор В.О., Авсюкевич О.Є., Волошин С.Б., Продан А.М., Герасименко О.А., Величко С.В., Білецька Г.В., Семенишин О.Б. Хвороба Лайма на Тернопільщині // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2. - С. 56-59.

 • Івахів О.Л. VIII з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 4. – С. 99-107.

 • Івахів О.Л. Конгрес інфекціоністів і епідеміологів на Буковині // Інфекційні хвороби. ─ 2010. ─ № 1. ─ С. 96-97.

 • Васильєва Н.А, Івахів О.Л. Оптимізація лікування пацієнтів з уреаплазмозом // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. - С. 17-21.

 • Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. – 2010. – №4. – С. 86-87.

 • Васильева Н.А., Вишневская Н.Ю., Нычик Н.А., Ивахив О.Л. Синдром восстановления иммунного ответа в клинической практике // Журнал инфектологии. - 2010. - Т. 2, № 4. - С. 54-55.

 • Васильева Н.А., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Йосик Я.І., Герасименко О.А. Особливості клінічного перебігу грипу та інших ГРВІ під час епідемії (жовтень─листопад 2009 р.) у Тернопільській області // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 1. – С. 15-18.

 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

 • Качор В.О., Івахів О.Л., Качор А.В. Робота медичної сестри з хворими на грип та гострі респіраторні хвороби– Медсестринство. – 2009. - №4. – с. 17-21.

 • Васильева Н.А., Луцук А.С., Ивахив О.Л., Завиднюк Н.Г., Вишневская Н.Ю. Сибирская язва: реальная угроза и возможности предупреждения // Вестник Российской военно-медицинской Академии. - 2008. - № 3 (23). - Приложение 2, часть ІІ. - С. 329.

 • Васильєва Н.А., Поліщук Ю.А., Івахів О.Л., Буртняк Т.В., Мусієнко М.Т. Епідеміологічні особливості лептоспірозу в західному регіоні України // Інфекційні хвороби. – 2008. – № 2. – С. 15-19.

 • Васильева Н.А., Ивахив О.Л. Применение иммуноглобулинов в лечении беременных с TORCH-инфекциями // Вестник Российской военно-медицинской Академии. - 2008. - № 3 (23). - Приложение 2, часть ІІ. - С. 307.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л. Імунотропні препарати в лікуванні вагітних з TORCH-інфекціями // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2008. – № 6-8 (17-19). – С. 7-8.

 • Івахів О.Л. Конференція інфекціоністів у Миколаєві // Інфекційні хвороби. - 2007. - № 4. - С. 87-91.

 • Івахів О.Л. VII з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 1. – С. 87-90.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л. Лептоспіроз // Здоров’я України: мед. газета. – 2007. – № 2/1 (додатковий). – С. 68-69.

 • Івахів О.Л. Науково-практична конференція інфекціоністів в Одесі // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 4. – С. 102-104.

 • Івахів О.Л. Інфекційні хвороби на зламі тисячоліть (за матеріалами конференції інфекціоністів у Чернівцях) // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 107-108.

 • Івахів О.Л. Форум інфекціоністів у Тернополі // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 105-106.

 • Борак В.П., Іщук І.С., Господарська Х.О., Борак В.Т., Івахів О.Л. Ефективність лісобакту при лікуванні ангін // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 82-84.

 • Івахів О.Л. Конференція інфекціоністів у Тернополі // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 3. – С. 79-80.

 • Васильєва Н.А., Хміль С.В., Жиляєв М.І., Івахів О.Л., Китай Г.П., Іщак І.М. Вплив цитомегаловірусної інфекції на перебіг вагітності // Імунологія та алергологія. – 2004. – № 4. – С. 47.

 • Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю. VI з’їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 92-95.

 • Івахів О.Л. Конференція інфекціоністів у Дніпропетровську // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 3. – С. 78.

 • Івахів О.Л. Нарада інфекціоністів у Ялті // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 1. – С. 97-98.

 • Андрейчин М.А., Господарський І.Я., Івахів О.Л. Проблеми навчання іноземних студентів у субординатурі медичного вузу // Медична освіта. – 2002. – № 3. – С. 15-19.

 • Івахів О.Л. Наукова конференція і пленум інфекціоністів у Львові // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – C. 83-84.

 • Івахів О.Л. Форум інфекціоністів у Запоріжжі // Інфекційні хвороби. – 2000. – № l. – C. 83-84.

 • Івахів О.Л. V Російський з'їзд інфекціоністів // Інфекційні хвороби. – 1999. – №1. – С.72-73.

 • Івахів О.Л. V з'їзд інфекціоністів України // Інфекційні хвороби. – 1998. - № 4. – С.70-73.

 • Івахів О.Л. Зібрання інфекціоністів у м. Мукачево // Інфекційні хвороби. – 1998. – № 2. – С. 68-69.

 • Івахів О.Л., Луцук О.С., Копча B.C. Ентеросорбційна терапія при гострих кишкових інфекціях // Інфекційні хвороби. – 1997. – № 2. – С. 39-42.

 • Івахів О.Л. Форум інфекціоністів у Сумах // Інфекційні хвороби. – 1997. - № 4. – С. 55-56.

 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. Підвищення ефективності лікування хворих на гострі кишкові інфекції за допомогою ентеросорбентів і силібору // Інфекційні хвороби. – 1995. - № 1. – С. 12 - 16.

 • М.А. Андрейчин, О.Л. Ивахив. Энтеросорбция в комплексном лечении инфекционных больных // Клин. медицина. – 1994. – Т. 72, № 6. – С. 11-14.

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Ентеросорбція в комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз // Лікарська справа. – 1992. - № 8. – С. 81-84.

 • Андрейчин М.А., Гебеш В.В., Гнатюк М.С., Ковальчук С.Ф., Ивахив О.Л., Сорока Н.Е. Энтеросорбция: достижения, проблемы, перспективы // Врачеб. дело. – 1991. – № 9. – С. 12-19.