Наукові публікації доц. Іщук І. С.


 • Гуменна Р.О., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю., Корда М.М., Кліщ І.М. Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями / //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. – № 4. – С. 74–80.

 • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Угляр Т.Ю., Лойко І.І., Іщук І.С. Наставництво, як елемент післядипломної медичної освіти лікаря-інтерна. Development of modern science: theory, methodology, practice Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference Madrid, Spain March 18-19, 2021. – Р. 157-159.

 • Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Іщук І.С. Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи. Інфекційні хвороби - 2021 - (1), 53–64.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Ничик Н.А., Вишневська Н.Ю., Корда М.М, Кліщ І.М. Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу /Acta Medica Leopoliencia. - 2020. - Том 26, № 1. - С. 35-39.

 • Іщук І.С., Стецюк І.О. Вакцинація проти кору як ефективна профілактика виникнення захворювання // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 3. – С. 57-61.

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

 • Копча В.С., Галникіна С.О., Васильєва Н.А., Іщук І.С. Семіотика інфекційних екзантем // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 2 (88). - С. 41-52.

 • Вишневська Н.Ю., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Іщук І.С. Сучасні методики навчання й оцінювання знань студентів у клініці інфекційних хвороб // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 8-13.

 • Копча В.С., Іщук І.С., Кородюк В.І. Труднощі діагностики нейробореліозу // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 2 (84). - С. 85-88.

 • Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. … Іщук І.С. та ін. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

 • Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Іщук І.С. та ін. Правець: проблема стара, але не вирішена // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 1 (71). - С. 61-64.

 • Копча В.С., Іщук І.С., Голик Є.Ю., Надал Л.С., Герасименко О.А., Комар П.В., Сапищук Н.О. Коровий енцефаліт: дискусії та роздуми // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 2. - С. 88-92.

 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

 • Волосовець О.П., Васильєва Н.А., Дністрян С.С., Дементьєва Л.Я., Павельєва М.М., Драбчук Л.Г., Єжова І.Д., Козак Д.В., Іщук І.С. Епідемія грипу 2009 р. у західному регіоні України: вікові аспекти, етіологічна структура // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 4. – С. 28-33.

 • Андрейчин М.А., Борак В.П., Іщук І.С. Спомин про вчителя Людмилу Іванівну Богачик // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 2. – С. 109.

 • Борак В.П., Іщук І.С., Господарська Х.О., Борак В.Т., Івахів О.Л. Ефективність лісобакту при лікуванні ангін // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 4. – С. 82-84.

 • Андрейчин Ю.М., Андрейчина Л.Г., Іщук І.С., Шпікула Н.Г. Антибактерійна терапія при пневмоніях у дітей // Інфекційні хвороби. – 2005. – № 3. – С. 68-74.

 • Борак В.П., Іщук І.С., Мороз З.П. Сучасні погляди на проблему пріонових хвороб // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С.

 • Андрейчин М.А., Коваль В.Б., Іщук І.С. Використання лікувальної фізкультури в комплексному лікуванні хворих на хронічні гепатити // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 4. – С. 75-87.

 • Андрейчин М.А., Іщук І.С., Господарський І.Я. Клінічні та імунологічні критерії ефективності ентеросорбції у лікуванні хворих на вірусний гепатит В // Інфекційні хвороби. – 1995. - № 2. – С. 17 - 21.

 • Андрейчин М.А., Іщук І.С. Рецензія на книгу Титов М.Б., Луцик Б.Д. Гнойные менингиты // Врач. дело. – 1991. - № 10. – С. 124 – 125.

 • Васильева Н.А., Ильина Н.И., Ищук И.С., Кийко Л.Г. Недостаточность образования и выделения желчи у больных вирусным гепатитом // Клин. медицина. – 1988. – № 5. – С. 81-83.

 • Андрейчин М.А., Іщук І.С., Бегер В.Р., Борак В.П. Синдром набутого імунодефіциту у дітей (Огляд літератури) // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1989. - № 6. – С. 3 – 6

 • Андрейчин М.А., Луцук А.С., Чемич Н.Д., Ищук И.С. Организация инфузионной терапии в инфекционном стационаре // Аннотированный указатель отечественной и зарубежной литературы за 1981 - 87 г. - М., 1988. - С. 13 - 14.

 • Андрейчин М.А., Ищук И.С., Китай Г.П. Клинико-патогенетическое обоснование применения кристаллического лизоцима в комплексной терапии пищевых токсикоинфекций // Фармакология и токсикология, 1986. - № 6. – С. 79 – 83.

 • Богачик Л.И., Васильева Н.А., Сокол А.Н., Богачик Н.А., Ищук И.С. Клинико-эпидемиологический анализ лептоспироза в некоторых регіонах // Врачеб. дело. – 1984. – № 4. – С. 114-116.

 • Андрейчин М.А., Васильева Н.А., Ищук И.С., Чорномидзе М.Ф. Применение лизоцима в комплексной терапии вирусных гепатитов // Вирусы и вирусные заболевания. – К., 1983. – С. 63-69.

 • Ищук И.С., Андрейчин М.А. Влияние антибактериальных препаратов на гидролиз и всасывание углеводов в тонкой кишке // Антибиотики. – 1980. - № 12. – С. 932-935.