Наукові публікації професора Галникіної С. О.


  • Галникіна С.О., Когут І.Й. Застосування оцінювальних інструментів IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційовавоному з нетриманням відправлень. Ліки України плюс. 2018; 2:27-31.
  • Галникіна С.О., Когут І.Й. Супутня інфекція Сandida spp. при дерматиті, асоційованому з нетриманням. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: матеріали науково-практичної конференції. 2018 Червн 6; Тернопіль, Тернопіль: ТДМУ; 2018, с. 36-7.
  • Галникіна С О. Психиатрические аспекты дерматологической практики. Журнал «Косметолог» № 6, 2017.
  • Галникіна С О. Дерматологические маркеры некоторых инфекционных заболеваний. Журнал «Косметолог» №3, 2017
  • Галникіна С О. Дерматологические маркеры гемодермий. Журнал «Косметолог» №2, 2017.
  • Галникіна С О. Паранеоплазии. Журнал «Косметолог» №1, 2017.
  • Галникіна С.О, Копча В.С., Васильєва Н.А, Іщук І.С. Семіотика інфекційних екзантем. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби» – 2017 № 2 (88) с.11.
  • Галникіна С.О., Когут І.Й. Застосування діагностичних методик IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційованому з нетриманням випорожнень. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.). Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. С. 55 – 57.
  • Галникіна С.О. Когут І.Й. Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень – новий підхід до «старої» проблеми. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1 (60). c. 77 – 82.
  • Галникіна С.О. Дерматологические маркеры сахарного диабета. Журнал «Косметолог» №6, 2016.
  • Галникіна С.О. Дерматологические маркеры хронических гепатологических заболеваний. Журнал «Косметолог» №4, 2016.
  • Галникіна С. О. Дисхромии кожи. Журнал «Косметолог» №3, 2016.
  • Галникіна С. О. Дерматологические аспекты беременности. Журнал «Косметолог» (№№1-2, 2016).
  • Svitlana Galnykina, Ihor Kohut. Application of “Camphor Oil” Medication in Management of Incontinence Associated Dermatitis 2nd International
  • Галникіна С. О. Синдром поликистозных яичников. Журнал «Косметолог» №6, 2015.
  • Галникіна С. О. Гормонозависимые нарушения и их эстетические проявления. Журнал «Косметолог» №5, 2015.
  • Галникіна С.О., Когут І.Й., Павлишин А.В. Лікування контактного дерматиту асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень. Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozyciye na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016) Warszawa: Wydawca: Sp. Z.o.o. „Diamond trading tour”, 2015. С. 45 – 46.
  • Галникіна С.О., Хміль С.В. Необхідність впровадження доказової медицини у навчальний процес. Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю « Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних(фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року, Тернопіль. с.69-72.
  • Галникіна С. О. Нові можливості використання засобів для подразненої шкіри у дерматокосметології. Медикс-антиєйдж. № 4 (34) 2013. с.44-46.
  • Галникіна С. О. Особливості правильного догляду за чутливою шкірою у дітей. Сімейна медицина. № 1. - 2013 c.53- 58.
  • Галникіна С.О., Каденко О.А, М. В. Болотюк. Огляд сучасних методів лікування псоріатичної оніходистрофії. Мистецтво лікування №9–10. – 2012.
  • Галникіна С.О., Вакіряк Н.П., Кузів Ю.З. Клінічний випадок деревовидного ліведо. Дерматологія. Косметологія. Сексопатолологія № 1-2. – 2012 с. 244-248.
  • Галникіна С.О., Болотюк М.В. Псоріатична оніходістрофія як медико-соціальна проблема. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 1-2”2012 – с.134.
  • Галникіна С.О., Буянова О.В., Цідило І.Г., СвятенкоТ.В., Андрашко Ю.В, Літус О.І, Вірстюк Н.Г. Про доцільність застосування гепатопротекторів в дерматовенерологічній практиці. Гепатологія 4(14), 2011. 172 с.
  • Галникіна С. О. Клінічна ефективність комплексної терапії інволюційно-дистрофічних змін шкіри в жінок з постоваріоєктомічним синдромом. Ліки Украіни. №4(8)2011. С. 36-40.
  • Галникіна С.О. Пілінг – як ефективний засіб у практиці дерматокосметолога. Medix. Anti-aging.№4 (22) – 2011.
  • Галникіна С. О. Краса вимагає не жертв, а знань. MEDIX ANTI -AGING №5-6. С.25-29.
  • Halnykina S.O.. Dermatologiczne aspekty ciąży. Academy of Aesthetic and Anti-Age Medicine Wyd. 1/2011 (15). С.82-86.
  • Галникіна С.О., Козлова М.В. Ефективність поєднаного застосування Діаформіну та Кверцитину в лікуванні хворих на дисемінований псоріаз з метаболічним синдромом. Ліки України №1(147) 2011 - С.227-230.
  • Галникіна С.О. Досвід оптимізації науково-дослідної практичної роботи при наданні допомоги хворим на псоріаз. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. С.227-230.
  • Галникіна С.О. Біофізичний метод кількісної оцінки інволюційних змін шкіри. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. с.227-230.
  • Галникіна С.О., Старіння відставити. MEDIX/ HEALTH №4(16) 2010р. С.89-90.
  • Галникіна С.О.,Яіорська Н. Життя було б надто прісним, як би не хвороби?.. Мистецтво лікування №4 (70) 2010р. С.157-161.
  • Галникіна С.О.,. М. Дентальні маркери дерматологічних захворювань. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. С.227-230.
  • Галникіна С.О., Козлова М. В. Грицик Г.М. Клинический случай акропустулеза младенцев. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. С.75-78.
  • Галникіна С.О., Козлова М.В. Особливості клініко-лабораторних змін у хворих, що страждають на псоріаз з метаболічним синдромом. Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. С.241-244.
  • Галникіна С.О., Козлова М.В. Клинический случай тепловой эритемы (erythema ab igne). Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 3-4”2010. С.249-251.
  • Галникіна С.О., Козлова М.В. Стойкая дисхромическая эритема (клинический случай). Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. 1-2”2010.
  • Галникіна С.О. Дерматологічні маркери хронічних захворювань гепатобіліарної системи. Гепатологія N 4. – 2009 – с.85- 93.
  • Галникіна С.О. Підрермії. Інфекційні хвороби №2’2009. С.85- 93.
  • Галникіна С.О. Дайджест щорічної зустрічі членів американської академії дерматологів. MEDIX/ANTI-AGING №3 (09) 2009. С. 60-63.
  • Галникіна С.О. Вітаміни і шкіра. Ліки України.Діабет і серце. №5 (131) 2009. С.21-22.
  • Галникіна С.О., Барна О.М, Корост Я.В. Серцево-судинна патологія у хворих на псоріаз: діалог між кардіологами та дерматологами розпочато. MEDIX/ANTI-AGING 1(07)2009. С.67-69.
  • Галникіна С.О. Сучасна концепція піготовки лікарів-інтернів з дерматовенерології з урахуванням досвіду американської академії дерматології. Медична освіта. №2/2009.
  • Галникіна С.О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому методи його корекції . HEALTH 2009 № 1. С.64-67.
  • Галникіна С.О.Ураження шкіри як маркер ендокринної патології. Ліки України №1(127) 2009. С.11-12.
  • Галникіна С.О. Ще раз до питання про паранеоплазії. Дерматология Косметология. Сексопатология №3-4(11) 2008.
  • Галникіна С.О. Паранеоплазії. Мистецтво Лікування №10 (56) грудень 2008. С.41-46.
  • Галникіна С.О. Голяченко Г.Б., Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляється у педіатричній практиці. Ліки України №8 (124) 2008. С. 70-79.
  • Галникіна С.О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому методи його корекції. MEDIX ANTI – AGING №2008. С. 14-15.
  • Галникіна С.О. Деякі аспекти геріатричної дерматології або як підвищити якість життя людей похилого віку. Ваше здоров’я № 17 2008. С. 68-73.
  • Галникіна С.О. ., Голяченко Г.Б., Шутурма В.Ф Псоріаз у дітей і підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика . Ліки України №4 (120) 2008. С. 70-74.
  • Галникіна С.О., Дзюбак В.Є. Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляється у педіатричній практиці. Ліки України №8 (124) 2008. С. 94-95.
  • Галникіна С.О., Дзюбак В.Є. Американська академія дерматології обирає курс на досконалість. Мистецтво Лікування №5. 2007. с. 55-61.
  • Галникіна С.О. Псоріаз у дітей та підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика. Ліки України №113 2007. С. 4-5.
  • Галникіна С.О. Комплексний підхід до корекції надмірної маси тіла з урахуванням порушень функції гепатобіліарної системи. Ваше здоров’я
  • №36 (913) 2007. С. 38-39.
  • Галникіна С.О., Гуменна І.Є. Диференціальний підхід до лікування папілома вірусних уражень з урахуванням супутньої патології. Мистецтво лікування №1 (037) 2007. С. 31-32.
  • Галникіна С.О., Хміль С.В., Гуменна І.Є. Дерматологічні аспекти вагітності Частина III. //Український журнал дерматології, венерології, косметології №4. 2007. С. 39-48.
  • Галникіна С.О., Хміль С.В., Гуменна І.Є. Дерматологічні аспекти вагітності Частина II. //Український журнал дерматології, венерології, косметології №2. 2007. С. 39-48.
  • Галникіна С.О., Хміль С.В., Гуменна І.Є. Дерматологічні аспекти вагітності Частина I. //Український журнал дерматології, венерології, косметології №1. 2007. С. 43-45.
  • Галникіна С.О. Папіломавірусна інфекція у практиці сімейного лікаря. Інфекційні хвороби №3. -2006. С.189-196.
  • Галникіна С.О. Концепція застосування гепатопротекторів у практичній дерматології. Дерматология. Косметология. Сексопатология. №3-4(9) 2006. С. 64-67.
  • Галникіна С.О., Андрашко Ю.В. Акне: сучасний погляд та менеджмент. Ліки України, листопад 2006 №105. С. 38-42.
  • Галникіна С.О., Андрашко Ю.В. Сучасна концепція раціонального вибору топічного кортикостероїду. Український журнал дерматології, венерології, косметології №4. 2006. С. 49-51.
  • Галникіна С.О. Нові можливості використання вітчизняних препаратів зовнішнього застосування у дерматокосметології. Мистецтво Лікування №9. 2006. С. 69.
  • Галникіна С.О. Акне: сучасний погляд на проблему. Мистецтво Лікування №8. – 2006. С. 264.
  • Галникіна С.О. Організація навчального процесу студентів на І курсі медичного факультету в університетах Бельгії. // Матеріали навчально-наукової конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір.” 15-16 травня м. Тернопіль - 2006. С. 45.
  • Галникіна С.О. Особливості викладання дерматовенерології студентам-іноземцям англійською мовою. // Медична освіта. №4.2005р. С.227.
  • Галникіна С.О., Савчак В.І. Методи впровадження основ доказової медицини у навчальний процес курсу дерматології. // Медична освіта. №4.2005р. С.392.
  • Галникіна С.О., Вітенко Б.В. Клініко-патогенетична оцінка ефективності комплексної терапії ксерозу шкіри у жінок з постоваріоектонічним синдромом. // Вісник наукових досліджень. 2006. №1. С. 99-101.
  • Галникіна С.О. Клінічна характеристика хворих із ксерозом шкіри, андрогенною алопецією, рожевими вуграми та кліктеричною екземою із постваріоектонічним синдромом. // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – Київ, 2006. №1. С. 33-36.
  • Галникіна С.О., Вакіряк Н.П. Особливості змін стану кісткової тканини у хворих на псоріатичну артропатію. // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – Київ, 2006. №1. С. 29-32.
  • Галникіна С.О., Хвороба Лайма у запитаннях та відповідях. // Інфекційні хвороби. №1. 2006. С. 66-68.
  • Галникіна С.О., Вакіряк Н.П. Псоріатичний артрит. // Дерматологія, косметологія, сексопатологія. Науково-практичний журнал . № 3-4(7) . 2004. С. 144-149.
  • Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону, естрожелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-№2.-2004.
  • Галникіна С.О. Клінічна характеристика хворих на ксероз шкіри , андрогенну алопецію, рожеві вугрі, клімактеричну екзему у жінок з постоваріоектомічним синдромом. //Вісник наукових досліджень.-№2.-2004.
  • Галникіна С.О. Ефективність поєднаного застосування клімадинону, естрожелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту у жінок з захворюваннями шкіри на фоні постоваріоектомічного синдрому. //Шпитальна хірургія.-№2.-2004. С.102-107.
  • Галникіна С.О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності лікування хворих на папіломавірусну інфекцію з постоваріоектомічним синдромом. //Вісник наукових досліджень-2004.-№1. С.36-40.
  • Галникіна С.О. Вивчення субмікроскопічного стану шкіри у жінок при постоваріоектомічному синдромі та використання естроген замісної терапії і «Вобензиму». //Український журнал дерматології, венерології, косметології.-Київ.,2003.-№3. С18-20.
  • Галникіна С.О. Ультраструктура шкіри щурів при постоваріоектомічному синдромі. //Вісник морфології.-2002.-№2. С.281-282.
  • Галникіна С.О., Барна О.М., Ониськів Т.М., Буратинська О.Я. Порівняльна характеристика ранніх клімактеричних симптомів у жінок з хірургічною та природною менопаузою. // Вісник наукових досліджень.-№3.- 2002.
  • С. 76-79.
  • Галникіна С.О. Ультраструктура шкіри щурів при посткастраційному синдромі. //Вісник морфології.-2002. №2.
  • Галникіна С.О. Вплив овестину та флуренізиду на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту при посткастраційному синдромі. //Медична хімія.-2002.-№3.
  • Галникіна С.О. Вплив поєднаного застосування клімадінону, естрогелю та “Вобензиму” на структурно-морфологічні зміни шкіри щурів з посткастраційним синдромом. //Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія. Дніпропетровськ.-2002.
  • Галникіна С.О. Вміст молекул середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та корекції клімадиноном, естрогелем і “Вобензимом R “. //Вісник наукових досліджень.-2002.-№3. С.86-88.
  • Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону та естрогелю для корекції показників ліпопероксидації і системи анти оксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом. //Мед. хімія.-2002.-Т.4,№2. С.35-38.
  • Галникіна С.О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції клімадиноном. //Шпитальна хірургія.-2002.-№2. С.73-75.
  • 89. Галникіна С.О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції естрогелем. //Вісник морфології.-2002. С.102-103.
  • Галникіна С.О. Поєднане застосування клімадинону, естрогею та “Вобензиму” для корекції показників ліпопероксидації та системи анти- оксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом. //Вінницький мед. вісник.-2002.-№2. С.156-159.
  • Галникіна С.О. Структурно-морфологічні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі. //Вісник науков. досліджень.-2002.-№2(додаток). С.297-298.
  • Галникіна С.О. Активність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у щурів після операції екстирпації матки та придатків. //Шпитальна хірургія.-2002.-№1. С.62-65.
  • Галникіна С.О. Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи анти- оксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом. //Вісник наукових досліджень.-2002.-№1. С.111-113.
  • Галникіна С.О. Вплив естрогелю на показники ліпопероксидації і стан системи анти- оксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом. //Медична хімія.-2002.-Т.4,№1. С.59-62.
  • Галникіна С.О. Белінська Л.А. Особливості перекисного окислення ліпідів та показники антиоксидного захисту у жінок з посткастраційним синдромом. //Мед. хімія.-2001.-Т.3,№4.
  • Галникіна С.О.,Хміль С.В., Луків А.К., Белінська Л.А. Особливості перебігу посткастраційного синдрому у жінок менопаузального віку. //Вісник науков. досліджень.-2000.-№3. С.56-57.
  • Галникіна С.О. Хміль С.В., Белінська Л.А., Луків А.К. Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу. //Вісник науков. досліджень.-2000.-№2. С.13-15.
  • Галникіна С.О.Белінська Л.А., Маланчук Л.М. Біохімічні зміни при менопаузі у жінок. //Медична хімія.-2000.-Т.2,№1. С.9-12.
  • Галникіна С.О..Хміль С.В., Белінська Л.А. Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок менопаузального періоду та його медикаментозна корекція. //Вісник науков.досліджень.-1999.-№1. С.31-33.
  • Галникіна С.О. Вплив магніто-лазерної терапії на стан перикисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на трофічні варикозні виразки гомілки, ускладнені екземою. //Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. - №8. С. 69-73.
  • Галникіна С.О. Новий підхід до лікування інфікованих трофічних виразок гомілок. //Інфекційні хвороби - №4, 1996. С. 43-46.
  • Галникіна С.О. Отдельные методики лазерной терапии. Кн. «Современные аспекты квантовой терапии в клинической медицине», Киев, 1996. С. 87-93.