Наукові публікації професора Галникіної С. О.


  • Kohut I, Galnykina S. The efficacy of topical camphorated oil in long-term care of residents with incontinence-associated dermatitis. Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny. 2019;106(6):683-686. doi:10.5114/dr.2019.92742.

  • Kohut I, Galnykina S, Kushynska M, Krynytska I, Marushchak M, Kamyshnyi A. The role of Candida spp. contamination and efficacy of camphorated oil in skin care of incontinent associated dermatitis patients. Pol Med J. 2020;XLVIII(284):77–81.Галникіна С. О. Застосування оцінювальних інструментів IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційовавоному з нетриманням відправлень / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Ліки України. – 2018. – № 2. – С. 27-31.

  • Галникіна С. О. Супутня інфекція Сandida spp. при дерматиті, асоційованому з нетриманням / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали конференції С. О. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 26-37.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.23-25 04. 2018 р., м. Тернопіль. – С. 172.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ Галникіна С.О., Смаглій З.В // «Дерматовенерологія в розробках молодих науковців», 22. 11. 2018 р., м. Київ. – С. 36.

  • Галныкина С. А. Психиатрические аспекты дерматологической практики / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 6.

  • Психіатричні аспекти дерматологічної практики [Електронний ресурс] / С. О. Галникіна // Архів психіатрії. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 128-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2014_20_2_33

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры некоторых инфекционных заболеваний / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 3.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры гемодермий / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 2.

  • Галныкина С. А. Паранеоплазии / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 1.

  • Галникіна С. О. Семіотика інфекційних екзантем / С. О. Галникіна, В. С. Копча, Н. А. Васильєва, І. С. Іщук // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2. – С. 41-52.

  • Галникіна С. О. Застосування діагностичних методик IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційованому з нетриманням випорожнень / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.). – Тернопіль : ТДМУ. – 2017. – С. 55-57.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Лікування акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „ Оbiecujące osiągnięcia naukowe”. 30.09.2017. – C.45-46.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Особливості корекції маси тіла при лікуванні акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Rozwoj I Praktyka”. 2912. 2017 р – С. 40 – 41.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Оптимізація лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгрес студентів і молодих вчених. 24-26.04. 2017 р., м. Тернопіль. – С. 186.

  • Галникіна С. О. Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень – новий підхід до «старої» проблеми / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1. – С. 77–82.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Особливості лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників / С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // «Сучасні підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування шкірних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом: європейський досвід і українські реалії»: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 19-20 жовтня 2016 року, Тернопіль. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4(63). – С. 81.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Про можливості використання інозитолу у лікуванні дерматологічних проявів у жінок з синдромом склерополікістозу яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 25-27.04. 2016 р., м. Тернопіль. – С. 133.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры сахарного диабета / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 6.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры хронических гепатологических заболеваний / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 4.

  • Галныкина С. А. Дисхромии кожи / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 3.

  • Галныкина С. А. Дерматологические аспекты беременности / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 1.

  • Galnykina S. Application of “Camphor Oil” Medication in Management of Incontinence Associated Dermatitis / S. Galnykina, I. Kohut // 2nd International. – 2016.

  • Галныкина С. А. Гормонозависимые нарушения и их эстетические проявления / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2015. – № 5.

  • Галникіна С. О. Лікування контактного дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. № 1 (60). – С. 87-92

  • Галныкина С. А. Синдром поликистозных яичников / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2015. – № 6.

  • Galnikina S. O. Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozyciye na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016) / S. O. Galnikina, I. J. Kohut, A. V. Pavlyshyn. – Warszawa : Wydawca: Sp. Z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 45-46.

  • Галникіна С. О. Необхідність впровадження доказової медицини у навчальний процес / С. О. Галникіна // Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах : матеріали конференції / С. О. Галникіна, С. В. Хміль. – Тернопіль, 2013. – С. 69-72.

  • Галникіна С. О. Нові можливості використання засобів для подразненої шкіри у дерматокосметології / С. О. Галникіна // Медикс-антиєйдж. – 2013. – № 4. – С. 44-46.

  • Галникіна С. О. Особливості правильного догляду за чутливою шкірою у дітей / С. О. Галникіна // Сімейна медицина. – 2013. – № 1. – С. 53-58.

  • Галникіна С. О. Огляд сучасних методів лікування псоріатичної оніходистрофії / С. О. Галникіна, О. А. Каденко, М. В. Болотюк // Мистецтво Лікування. – 2012. – № 9-10.

  • Галникіна С. О. Клінічний випадок деревовидного ліведо / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк, Ю. З. Кузів // Дерматологія. Косметологія. Сексопатолологія. – 2012. – № 1. – С. 244-248.

  • Галникіна С. О. Псоріатична оніходістрофія як медико-соціальна проблема / С. О. Галникіна, М. В. Болотюк // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2012. – № 1–2 – С. 134.

  • Про доцільність застосування гепатопротекторів в дерматовенерологічній практиці / С. О. Галникіна, О. В. Буянова, І. Г. Цідило [та ін.] // Гепатологія. – 2011. – № 4 (14). – С. 172.

  • Галникіна С. О. Клінічна ефективність комплексної терапії інволюційно-дистрофічних змін шкіри в жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2011. – № 4 (8). – С. 36-40.

  • Галникіна С. О. Пілінг – як ефективний засіб у практиці дерматокосметолога / С. О. Галникіна // Medix. Anti-aging. – 2011. – № 4 (22).

  • Галникіна С. О. Краса вимагає не жертв, а знань / С. О. Галникіна // Medix Anti-аging – № 5–6. – С. 25-29.

  • Halnykina S. O. Dermatologiczne aspekty ciąży / S. O. Halnykina // Academy of Aesthetic and Anti-Age Medicine Wyd. – 2011. – № 1 (15). – С. 82-86.

  • Галникіна С. О. Ефективність поєднаного застосування Діаформіну та Кверцетину в лікуванні хворих на дисемінований псоріаз з метаболічним синдромом / С. О. Галникіна, М. В. Козлова // Ліки України. – 2011. – № 1 (147). – С. 227-230.

  • Галникіна С. О. Досвід оптимізації науково-дослідної практичної роботи при наданні допомоги хворим на псоріаз / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 227-230.

  • Галникіна С. О. Біофізичний метод кількісної оцінки інволюційних змін шкіри / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – C. 227-230.

  • Галникіна С. О. Старіння відставити / С. О. Галникіна // Medix Health. – 2010. – № 4 (16). – С. 89-90.

  • Галникіна С. О. Життя було б надто прісним, якби не хвороби? / С. О. Галникіна, Н. Яворська // Мистецтво Лікування. – 2010. – № 4 (70). – С. 157-161.

  • Галникіна С. О. Дентальні маркери дерматологічних захворювань / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 227-230.

  • Галныкина С. А. Клинический случай акропустулеза младенцев / С. А Галныкина, М. В. Козлова, Г. М. Грицик // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 75-78.

  • Галникіна С. О. Особливості клініко-лабораторних змін у хворих, що страждають на псоріаз з метаболічним синдромом / С. О. Галникіна, М. В. Козлова //Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4 – С. 241-244.

  • Галныкина С. А. Клинический случай тепловой эритемы (erythema ab igne) / С. А. Галныкина, М. В. Козлова // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4 – С. 249-251.

  • Галныкина С. А. Стойкая дисхромическая эритема (клинический случай) / С. А. Галныкина, М. В. Козлова // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 1-2.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні маркери хронічних захворювань гепатобіліарної системи / С. О. Галникіна // Гепатологія. – 2009. – № 4. – С. 85-93.

  • Галникіна С. О. Піодермії / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 2. – С. 85-93.

  • Галникіна С. О. Дайджест щорічної зустрічі членів американської академії дерматологів / С. О. Галникіна // Medix/Anti-aging. – 2009. – № 3 – С. 60-63.

  • Галникіна С. О. Вітаміни і шкіра / С. О. Галникіна // Ліки України. Діабет і серце. – 2009. – № 5 (131). – С. 21-22.

  • Галникіна С. О. Серцево-судинна патологія у хворих на псоріаз: діалог між кардіологами та дерматологами розпочато / С. О. Галникіна, О. М. Барна, Я. В. Корост // Medix/Anti-aging. – 2009. – № 1 – С. 67-69.

  • Галникіна С. О. Сучасна концепція підготовки лікарів-інтернів з дерматовенерології з урахуванням досвіду Американської академії дерматології / С. О. Галникіна // Медична освіта. – 2009. – № 2.

  • Галникіна С. О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому та методи його корекції / С. О. Галникіна // HEALTH. – 2009. – № 1. – С. 64-67.

  • Галникіна С. О. Ураження шкіри як маркер ендокринної патології / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2009. – № 1 (127) – С. 11-12.

  • Галникіна С. О. Ще раз до питання про паранеоплазії / С. О. Галникіна // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2008. – № 3–4 (11).

  • Галникіна С. О. Паранеоплазії / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування. – 2008. – № 10 (56). – С. 41-46.

  • Галникіна С. О. Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляються у педіатричній практиці / С. О. Галникіна, Г. Б. Голяченко // Ліки України. – 2008. – № 8 (124) – С. 70-79.

  • Галникіна С. О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому методи його корекції / С. О. Галникіна // Medix Antiaging. – 2008. – С. 14-15.

  • Галникіна С. О. Деякі аспекти геріатричної дерматології або як підвищити якість життя людей похилого віку / С. О. Галникіна // Ваше здоров’я. – 2008. – № 17 – С. 68-73.

  • Галникіна С. О. Псоріаз у дітей і підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / С. О. Галникіна, Г. Б. Голяченко, В. Ф. Шутурма // Ліки України. – 2008. – № 4 (120). – С. 70-74.

  • Галникіна С. О. Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляється у педіатричній практиці / С. О. Галникіна, В. Є. Дзюбак // Ліки України. – 2008. – № 8 (124). – С. 94-95.

  • Галникіна С. О. Американська академія дерматології обирає курс на досконалість / С. О. Галникіна, В. Є. Дзюбак // Мистецтво Лікування. –2007. – № 5. – С. 55-61.

  • Галникіна С. О. Псоріаз у дітей та підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2007. –№ 113. – С. 4-5.

  • Галникіна С. О. Комплексний підхід до корекції надмірної маси тіла з урахуванням порушень функції гепатобіліарної системи / С. О. Галникіна // Ваше здоров’я. – 2007. – № 36 (913). – С. 38-39.

  • Галникіна С. О. Диференціальний підхід до лікування папіломавірусних уражень з урахуванням супутньої патології / С. О. Галникіна, І. Є. Гуменна // Мистецтво Лікування. – 2007. – № 1 (037). – С. 31–32.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина III / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 4. – С. 39–48.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина II / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 2. – С. 39–48.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина I / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 1. – С. 43–45.

  • Галникіна С. О. Папіломавірусна інфекція у практиці сімейного лікаря / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 3 – С. 189–196.

  • Галникіна С. О. Концепція застосування гепатопротекторів у практичній дерматології / С. О. Галникіна // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2006. – № 3–4 (9) – С. 64–67.

  • Галникіна С. О. Акне: сучасний погляд та менеджмент / С. О. Галникіна, Ю. В. Андрашко // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 38–42.

  • Галникіна С. О. Сучасна концепція раціонального вибору топічного кортикостероїду / С. О. Галникіна, Ю. В. Андрашко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 4. – С. 49–51.

  • Галникіна С. О. Нові можливості використання вітчизняних препаратів зовнішнього застосування у дерматокосметології / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування. – 2006. – № 9. – С. 69.

  • Галникіна С. О. Акне: сучасний погляд на проблему / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування – 2006. – № 8. – С. 264.

  • Галникіна С. О. Організація навчального процесу студентів на І курсі медичного факультету в університетах Бельгії / С. О. Галникіна // Навчально-наукова конференція «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір», 15–16 травня, м. Тернопіль : матеріали конференції. – Тернопіль, 2006. – С. 45.

  • Організація навчального процесу студентів на І курсі медичного факультету в університетах Бельгії [Текст] / С. Хміль, С. Галникіна, М. Хміль, І. Гуменна // Медична освіта (Тернопіль). – 2006. – № 2. – С. 118–121.

  • Галникіна С. О. Особливості викладання дерматовенерології студентам-іноземцям англійською мовою / С. О. Галникіна // Медична освіта. – 2005. – № 4. – С. 227.

  • Галникіна С. О. Методи впровадження основ доказової медицини у навчальний процес курсу дерматології / С. О. Галникіна, В. І. Савчак // Медична освіта. – 2005. – № 4. – С. 392.

  • Галникіна С. О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності комплексної терапії ксерозу шкіри у жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна, Б. В. Вітенко // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 99–101.

  • Галникіна С. О. Клінічна характеристика хворих із ксерозом шкіри, андрогенною алопецією, рожевими вуграми та клімактеричною екземою із постваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 1. – С. 33–36.

  • Галникіна С. О. Особливості змін стану кісткової тканини у хворих на псоріатичну артропатію / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 1. – С. 29–32.

  • Галникіна С. О. Хвороба Лайма у запитаннях та відповідях / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 1. – С. 66–68.

  • Галникіна С. О. Псоріатичний артрит / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк // Дерматологія, косметологія, сексопатологія. – 2004. – № 3–4 (7). – С. 144–149.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону, естрогелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – № 2.

  • Галникіна С. О. Клінічна характеристика хворих на ксероз шкіри, андрогенну алопецію, рожеві вугрі, клімактеричну екзему у жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 33–36.

  • Галникіна С. О. Ефективність поєднаного застосування клімадинону, естрогелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту у жінок з захворюваннями шкіри на фоні постоваріоектомічного синдрому / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 102–107.

  • Галникіна С. О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності лікування хворих на папіломавірусну інфекцію з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 36–40.

  • Галникіна С. О. Вивчення субмікроскопічного стану шкіри у жінок при постоваріоектомічному синдромі та використання естроген-замісної терапії і «Вобензиму» / С. О. Галникіна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 18–20.

  • Галникіна С. О. Ультраструктура шкіри щурів при посткастраційному синдромі / С. О. Галникіна // Вісник морфології. – 2002. – № 2. – С. 281–282.

  • Галникіна С. О. Вплив овестину та флуренізиду на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту при посткастраційному синдромі / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 88–90.

  • Галникіна С. О. Вплив поєднаного застосування клімадинону, естрогелю та “Вобензимуна структурно-морфологічні зміни шкіри щурів з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2002. – № 1–2 (5). – С. 79–81.

  • Галникіна С. О. Вміст молекул середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та корекції клімадиноном, естрогелем і “Вобензимом”/ С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 86–88.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону та естрогелю для корекції показників ліпопероксидації і системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 35–38.

  • Галникіна С. О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції клімадиноном / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія – 2002. – № 2. – С. 73–75.

  • Галникіна С. О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції естрогелем / С. О. Галникіна // Вісник морфології. – 2002. – № 1. – С. 102–103.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону, естрогелю та “Вобензиму” для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Вінницький мед. вісник. – 2002. – № 2. – С. 156–159.

  • Галникіна С. О. Структурно-морфологічні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (додаток). – С. 297–298.

  • Галникіна С. О. Активність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидної системи у щурів після операції екстирпації матки та придатків / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 62–65.

  • Галникіна С. О. Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткаст¬раційним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – С. 11-113.

  • Галникіна С. О. Вплив естрогелю на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 1. – С. 59-62.

  • Галникіна С. О. Особливості перекисного окислення ліпідів та показники антиоксидного захисту у жінок з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна, Л. А. Белінська // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 63-66.

  • Особливості перебігу посткастраційого синдрому у жінок менопаузального віку / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, А. К. Луків, Л. А. Белінська // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 56-57.

  • Хміль С. В. Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу / С. В. Хміль, Л. А. Белінська, С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 13-15.

  • Галникіна С. О. Біохімічні зміни при менопаузі у жінок / С. О. Галникіна, Л. А. Белінська, Л. М. Маланчук // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 9-12.

  • Хміль С. В. Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок менопаузального періоду та його медикаментозна корекція / С. В. Хміль, Л. А Белінська., С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 1. – С. 31-33.

  • Галникіна С. О. Вплив магніто-лазерної терапії на стан перикисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на трофічні варикозні виразки гомілки, ускладнені екземою / С. О. Галникіна // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 69-73.

  • Галникіна С. О. Новий підхід до лікування інфікованих трофічних виразок гомілок / С. О. Галкіна // Інфекційні хвороби. – 1996. – № 8. – С. 47-48.

  • Галникіна С. О. Отдельные методики лазерной терапии / С. О. Галникіна // Современные аспекты квантовой терапии в клинической медицине. – Киев, 1996. – С. 87-93.