Наукові публікації проф. Галникіної С. О.


  • Kohut I, Galnykina S. The efficacy of topical camphorated oil in long-term care of residents with incontinence-associated dermatitis //Dermatology Review /Przegląd Dermatologiczny. - 2019. - Р. 106.

  • Галникіна С. О. Застосування оцінювальних інструментів IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційовавоному з нетриманням відправлень / Галникіна С. О., Когут І.Й. // Ліки України. – 2018. – № 2. – С. 27-31.

  • Галникіна С. О. Супутня інфекція Сandida spp. при дерматиті, асоційованому з нетриманням / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали конференції С. О. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 26-37.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.23-25 04. 2018 р., м. Тернопіль. – С. 172.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ Галникіна С.О., Смаглій З.В // «Дерматовенерологія в розробках молодих науковців», 22. 11. 2018 р., м. Київ. – С. 36.

  • Галныкина С. А. Психиатрические аспекты дерматологической практики / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 6.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры некоторых инфекционных заболеваний / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 3.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры гемодермий / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 2.

  • Галныкина С. А. Паранеоплазии / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2017. – № 1.

  • Галникіна С. О. Семіотика інфекційних екзантем / С. О. Галникіна, В. С. Копча, Н. А. Васильєва, І. С. Іщук // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 2. – С. 41-52.

  • Галникіна С. О. Застосування діагностичних методик IADS і IAD-IT при дерматиті, асоційованому з нетриманням випорожнень / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.). – Тернопіль : ТДМУ. – 2017. – С. 55-57.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Лікування акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „ Оbiecujące osiągnięcia naukowe”. 30.09.2017. – C.45-46.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Особливості корекції маси тіла при лікуванні акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Rozwoj I Praktyka”. 2912. 2017 р – С. 40 – 41.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Оптимізація лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгрес студентів і молодих вчених. 24-26.04. 2017 р., м. Тернопіль. – С. 186.

  • Галникіна С. О. Дерматит, асоційований з нетриманням фізіологічних відправлень – новий підхід до «старої» проблеми / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1. – С. 77–82.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Особливості лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників / С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // «Сучасні підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування шкірних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом: європейський досвід і українські реалії»: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 19-20 жовтня 2016 року, Тернопіль. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4(63). – С. 81.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Про можливості використання інозитолу у лікуванні дерматологічних проявів у жінок з синдромом склерополікістозу яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 25-27.04. 2016 р., м. Тернопіль. – С. 133.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры сахарного диабета / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 6.

  • Галныкина С. А. Дерматологические маркеры хронических гепатологических заболеваний / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 4.

  • Галныкина С. А. Дисхромии кожи / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 3.

  • Галныкина С. А. Дерматологические аспекты беременности / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2016. – № 1.

  • Galnykina S. Application of “Camphor Oil” Medication in Management of Incontinence Associated Dermatitis / S. Galnykina, I. Kohut // 2nd International. – 2016.

  • Галныкина С. А. Гормонозависимые нарушения и их эстетические проявления / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2015. – № 5.

  • Галникіна С. О. Лікування контактного дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень / С. О. Галникіна, І. Й. Когут // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. № 1 (60). – С. 87-92

  • Галныкина С. А. Синдром поликистозных яичников / С. А. Галныкина // Косметолог. – 2015. – № 6.

  • Galnikina S. O. Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozyciye na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016) / S. O. Galnikina, I. J. Kohut, A. V. Pavlyshyn. – Warszawa : Wydawca: Sp. Z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 45-46.

  • Галникіна С. О. Необхідність впровадження доказової медицини у навчальний процес / С. О. Галникіна // Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах : матеріали конференції / С. О. Галникіна, С. В. Хміль. – Тернопіль, 2013. – С. 69-72.

  • Галникіна С. О. Нові можливості використання засобів для подразненої шкіри у дерматокосметології / С. О. Галникіна // Медикс-антиєйдж. – 2013. – № 4. – С. 44-46.

  • Галникіна С. О. Особливості правильного догляду за чутливою шкірою у дітей / С. О. Галникіна // Сімейна медицина. – 2013. – № 1. – С. 53-58.

  • Галникіна С. О. Огляд сучасних методів лікування псоріатичної оніходистрофії / С. О. Галникіна, О. А. Каденко, М. В. Болотюк // Мистецтво Лікування. – 2012. – № 9-10.

  • Галникіна С. О. Клінічний випадок деревовидного ліведо / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк, Ю. З. Кузів // Дерматологія. Косметологія. Сексопатолологія. – 2012. – № 1. – С. 244-248.

  • Галникіна С. О. Псоріатична оніходістрофія як медико-соціальна проблема / С. О. Галникіна, М. В. Болотюк // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2012. – № 1–2 – С. 134.

  • Про доцільність застосування гепатопротекторів в дерматовенерологічній практиці / С. О. Галникіна, О. В. Буянова, І. Г. Цідило [та ін.] // Гепатологія. – 2011. – № 4 (14). – С. 172.

  • Галникіна С. О. Клінічна ефективність комплексної терапії інволюційно-дистрофічних змін шкіри в жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2011. – № 4 (8). – С. 36-40.

  • Галникіна С. О. Пілінг – як ефективний засіб у практиці дерматокосметолога / С. О. Галникіна // Medix. Anti-aging. – 2011. – № 4 (22).

  • Галникіна С. О. Краса вимагає не жертв, а знань / С. О. Галникіна // Medix Anti-аging – № 5–6. – С. 25-29.

  • Halnykina S. O. Dermatologiczne aspekty ciąży / S. O. Halnykina // Academy of Aesthetic and Anti-Age Medicine Wyd. – 2011. – № 1 (15). – С. 82-86.

  • Галникіна С. О. Ефективність поєднаного застосування Діаформіну та Кверцетину в лікуванні хворих на дисемінований псоріаз з метаболічним синдромом / С. О. Галникіна, М. В. Козлова // Ліки України. – 2011. – № 1 (147). – С. 227-230.

  • Галникіна С. О. Досвід оптимізації науково-дослідної практичної роботи при наданні допомоги хворим на псоріаз / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 227-230.

  • Галникіна С. О. Біофізичний метод кількісної оцінки інволюційних змін шкіри / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – C. 227-230.

  • Галникіна С. О. Старіння відставити / С. О. Галникіна // Medix Health. – 2010. – № 4 (16). – С. 89-90.

  • Галникіна С. О. Життя було б надто прісним, якби не хвороби? / С. О. Галникіна, Н. Яворська // Мистецтво Лікування. – 2010. – № 4 (70). – С. 157-161.

  • Галникіна С. О. Дентальні маркери дерматологічних захворювань / С. О. Галникіна // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 227-230.

  • Галныкина С. А. Клинический случай акропустулеза младенцев / С. А Галныкина, М. В. Козлова, Г. М. Грицик // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4. – С. 75-78.

  • Галникіна С. О. Особливості клініко-лабораторних змін у хворих, що страждають на псоріаз з метаболічним синдромом / С. О. Галникіна, М. В. Козлова //Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4 – С. 241-244.

  • Галныкина С. А. Клинический случай тепловой эритемы (erythema ab igne) / С. А. Галныкина, М. В. Козлова // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 3–4 – С. 249-251.

  • Галныкина С. А. Стойкая дисхромическая эритема (клинический случай) / С. А. Галныкина, М. В. Козлова // Дерматологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2010. – № 1-2.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні маркери хронічних захворювань гепатобіліарної системи / С. О. Галникіна // Гепатологія. – 2009. – № 4. – С. 85-93.

  • Галникіна С. О. Піодермії / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 2. – С. 85-93.

  • Галникіна С. О. Дайджест щорічної зустрічі членів американської академії дерматологів / С. О. Галникіна // Medix/Anti-aging. – 2009. – № 3 – С. 60-63.

  • Галникіна С. О. Вітаміни і шкіра / С. О. Галникіна // Ліки України. Діабет і серце. – 2009. – № 5 (131). – С. 21-22.

  • Галникіна С. О. Серцево-судинна патологія у хворих на псоріаз: діалог між кардіологами та дерматологами розпочато / С. О. Галникіна, О. М. Барна, Я. В. Корост // Medix/Anti-aging. – 2009. – № 1 – С. 67-69.

  • Галникіна С. О. Сучасна концепція підготовки лікарів-інтернів з дерматовенерології з урахуванням досвіду Американської академії дерматології / С. О. Галникіна // Медична освіта. – 2009. – № 2.

  • Галникіна С. О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому та методи його корекції / С. О. Галникіна // HEALTH. – 2009. – № 1. – С. 64-67.

  • Галникіна С. О. Ураження шкіри як маркер ендокринної патології / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2009. – № 1 (127) – С. 11-12.

  • Галникіна С. О. Ще раз до питання про паранеоплазії / С. О. Галникіна // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2008. – № 3–4 (11).

  • Галникіна С. О. Паранеоплазії / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування. – 2008. – № 10 (56). – С. 41-46.

  • Галникіна С. О. Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляються у педіатричній практиці / С. О. Галникіна, Г. Б. Голяченко // Ліки України. – 2008. – № 8 (124) – С. 70-79.

  • Галникіна С. О. Старіння шкіри як відображення старіння організму в цілому методи його корекції / С. О. Галникіна // Medix Antiaging. – 2008. – С. 14-15.

  • Галникіна С. О. Деякі аспекти геріатричної дерматології або як підвищити якість життя людей похилого віку / С. О. Галникіна // Ваше здоров’я. – 2008. – № 17 – С. 68-73.

  • Галникіна С. О. Псоріаз у дітей і підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / С. О. Галникіна, Г. Б. Голяченко, В. Ф. Шутурма // Ліки України. – 2008. – № 4 (120). – С. 70-74.

  • Галникіна С. О. Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляється у педіатричній практиці / С. О. Галникіна, В. Є. Дзюбак // Ліки України. – 2008. – № 8 (124). – С. 94-95.

  • Галникіна С. О. Американська академія дерматології обирає курс на досконалість / С. О. Галникіна, В. Є. Дзюбак // Мистецтво Лікування. –2007. – № 5. – С. 55-61.

  • Галникіна С. О. Псоріаз у дітей та підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / С. О. Галникіна // Ліки України. – 2007. –№ 113. – С. 4-5.

  • Галникіна С. О. Комплексний підхід до корекції надмірної маси тіла з урахуванням порушень функції гепатобіліарної системи / С. О. Галникіна // Ваше здоров’я. – 2007. – № 36 (913). – С. 38-39.

  • Галникіна С. О. Диференціальний підхід до лікування папіломавірусних уражень з урахуванням супутньої патології / С. О. Галникіна, І. Є. Гуменна // Мистецтво Лікування. – 2007. – № 1 (037). – С. 31–32.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина III / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 4. – С. 39–48.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина II / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 2. – С. 39–48.

  • Галникіна С. О. Дерматологічні аспекти вагітності. Частина I / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, І. Є. Гуменна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2007. – № 1. – С. 43–45.

  • Галникіна С. О. Папіломавірусна інфекція у практиці сімейного лікаря / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 3 – С. 189–196.

  • Галникіна С. О. Концепція застосування гепатопротекторів у практичній дерматології / С. О. Галникіна // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2006. – № 3–4 (9) – С. 64–67.

  • Галникіна С. О. Акне: сучасний погляд та менеджмент / С. О. Галникіна, Ю. В. Андрашко // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 38–42.

  • Галникіна С. О. Сучасна концепція раціонального вибору топічного кортикостероїду / С. О. Галникіна, Ю. В. Андрашко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 4. – С. 49–51.

  • Галникіна С. О. Нові можливості використання вітчизняних препаратів зовнішнього застосування у дерматокосметології / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування. – 2006. – № 9. – С. 69.

  • Галникіна С. О. Акне: сучасний погляд на проблему / С. О. Галникіна // Мистецтво Лікування – 2006. – № 8. – С. 264.

  • Галникіна С. О. Організація навчального процесу студентів на І курсі медичного факультету в університетах Бельгії / С. О. Галникіна // Навчально-наукова конференція «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір», 15–16 травня, м. Тернопіль : матеріали конференції. – Тернопіль, 2006. – С. 45.

  • Організація навчального процесу студентів на І курсі медичного факультету в університетах Бельгії [Текст] / С. Хміль, С. Галникіна, М. Хміль, І. Гуменна // Медична освіта (Тернопіль). – 2006. – № 2. – С. 118–121.

  • Галникіна С. О. Особливості викладання дерматовенерології студентам-іноземцям англійською мовою / С. О. Галникіна // Медична освіта. – 2005. – № 4. – С. 227.

  • Галникіна С. О. Методи впровадження основ доказової медицини у навчальний процес курсу дерматології / С. О. Галникіна, В. І. Савчак // Медична освіта. – 2005. – № 4. – С. 392.

  • Галникіна С. О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності комплексної терапії ксерозу шкіри у жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна, Б. В. Вітенко // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 99–101.

  • Галникіна С. О. Клінічна характеристика хворих із ксерозом шкіри, андрогенною алопецією, рожевими вуграми та клімактеричною екземою із постваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 1. – С. 33–36.

  • Галникіна С. О. Особливості змін стану кісткової тканини у хворих на псоріатичну артропатію / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2006. – № 1. – С. 29–32.

  • Галникіна С. О. Хвороба Лайма у запитаннях та відповідях / С. О. Галникіна // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 1. – С. 66–68.

  • Галникіна С. О. Псоріатичний артрит / С. О. Галникіна, Н. П. Вакіряк // Дерматологія, косметологія, сексопатологія. – 2004. – № 3–4 (7). – С. 144–149.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону, естрогелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – № 2.

  • Галникіна С. О. Клінічна характеристика хворих на ксероз шкіри, андрогенну алопецію, рожеві вугрі, клімактеричну екзему у жінок з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 33–36.

  • Галникіна С. О. Ефективність поєднаного застосування клімадинону, естрогелю та вобензиму для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидантного захисту у жінок з захворюваннями шкіри на фоні постоваріоектомічного синдрому / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія. – 2004. – № 2. – С. 102–107.

  • Галникіна С. О. Клініко-патогенетична оцінка ефективності лікування хворих на папіломавірусну інфекцію з постоваріоектомічним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С. 36–40.

  • Галникіна С. О. Вивчення субмікроскопічного стану шкіри у жінок при постоваріоектомічному синдромі та використання естроген-замісної терапії і «Вобензиму» / С. О. Галникіна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2003. – № 3. – С. 18–20.

  • Галникіна С. О. Ультраструктура шкіри щурів при посткастраційному синдромі / С. О. Галникіна // Вісник морфології. – 2002. – № 2. – С. 281–282.

  • Галникіна С. О. Вплив овестину та флуренізиду на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту при посткастраційному синдромі / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 88–90.

  • Галникіна С. О. Вплив поєднаного застосування клімадинону, естрогелю та “Вобензимуна структурно-морфологічні зміни шкіри щурів з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2002. – № 1–2 (5). – С. 79–81.

  • Галникіна С. О. Вміст молекул середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та корекції клімадиноном, естрогелем і “Вобензимом”/ С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 86–88.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону та естрогелю для корекції показників ліпопероксидації і системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 35–38.

  • Галникіна С. О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції клімадиноном / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія – 2002. – № 2. – С. 73–75.

  • Галникіна С. О. Структурно-функціональні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі та корекції естрогелем / С. О. Галникіна // Вісник морфології. – 2002. – № 1. – С. 102–103.

  • Галникіна С. О. Поєднане застосування клімадинону, естрогелю та “Вобензиму” для корекції показників ліпопероксидації та системи антиоксидного захисту в експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Вінницький мед. вісник. – 2002. – № 2. – С. 156–159.

  • Галникіна С. О. Структурно-морфологічні зміни шкіри щурів при посткастраційному синдромі // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2 (додаток). – С. 297–298.

  • Галникіна С. О. Активність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидної системи у щурів після операції екстирпації матки та придатків / С. О. Галникіна // Шпитальна хірургія. – 2002. – № 1. – С. 62–65.

  • Галникіна С. О. Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткаст¬раційним синдромом / С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – С. 11-113.

  • Галникіна С. О. Вплив естрогелю на показники ліпопероксидації і стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна // Медична хімія. – 2002. – Т. 4, № 1. – С. 59-62.

  • Галникіна С. О. Особливості перекисного окислення ліпідів та показники антиоксидного захисту у жінок з посткастраційним синдромом / С. О. Галникіна, Л. А. Белінська // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 63-66.

  • Особливості перебігу посткастраційого синдрому у жінок менопаузального віку / С. О. Галникіна, С. В. Хміль, А. К. Луків, Л. А. Белінська // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 56-57.

  • Хміль С. В. Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу / С. В. Хміль, Л. А. Белінська, С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 13-15.

  • Галникіна С. О. Біохімічні зміни при менопаузі у жінок / С. О. Галникіна, Л. А. Белінська, Л. М. Маланчук // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 9-12.

  • Хміль С. В. Особливості перебігу клімактеричного синдрому у жінок менопаузального періоду та його медикаментозна корекція / С. В. Хміль, Л. А Белінська., С. О. Галникіна // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 1. – С. 31-33.

  • Галникіна С. О. Вплив магніто-лазерної терапії на стан перикисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на трофічні варикозні виразки гомілки, ускладнені екземою / С. О. Галникіна // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 69-73.

  • Галникіна С. О. Новий підхід до лікування інфікованих трофічних виразок гомілок / С. О. Галкіна // Інфекційні хвороби. – 1996. – № 8. – С. 47-48.

  • Галникіна С. О. Отдельные методики лазерной терапии / С. О. Галникіна // Современные аспекты квантовой терапии в клинической медицине. – Киев, 1996. – С. 87-93.