Наукові публікації ас. Йосик Я. І.


 • Андрейчин М. А., Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Йосик Я. І. Нові вірусні кліщові інфекції в ХХІ СТ. та їх епідемічна потенція // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 1 (108). – С. 4-13.

 • Iosyk Ia.I., Zavidniuk N.H., Nychyk N.A. Efficacy of enterosorbents for patients with respiratory infections // Матер. наук.-практ. конф. та пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів: «Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні інфекції», 13-14 травня 2021, м. Тернопіль. – С.69-70.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика // Інфекційні хвороби. - 2020 - № 2. - С. 41-56.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості гарячки Рифт-Валлі. // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 4. - С. 53-62.

 • Iosyk I.I., Tkachuk Z.Yu., Andreychyn M.A. Yeasts Ribonucleic Acid efficiency in a treatment of patients with Acute Respiratory Infectious // Options X for the control of Influenza. - Singapore, 28.08.19-2.09.19. - 56.

 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А.,, Йосик Я.І. Пандемічний грип // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 3. - С. 46-54.

 • Melnichuk N., Zarubaev V., Iosyk Ia., Andreychyn M., Semernikova L., Tkachuk Z. Pre-Clinical and Clinical Efficiency of Complexes of Oligoribonucleotides with D-Mannitol against Respiratory Viruses

 • Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.

 • Andreychyn Yu., Kachor V.O., Yosyk Ya. I., Nychyk N.A., Hanberger I.I. Acute respiratory infections and their complications // Запорізький медичний журнал. – Запоріжжя, 2018. – Т. 20, № 6 (111). – С. 848-852.

 • М. А. Андрейчин, Н. А. Васильева, О. Л. Ивахив, Н. Ю. Вишневская, Я. И. Йосик противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С:эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается. – Гепатология и Гастроэнтерология. – № 1, 2018. – 26-30.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 54-62.

 • Андрейчин М.А., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г., Йосик Я.І. Жовта гарячка // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 4 (94). - С. 54-62.

 • Changes in leptospirosis etiology in animals and humans Natalia Vasylieva, Mykhaylo Andreychyn, Yulia Kravchuk, Оlena Chervinska, Iaryna Iosyk. Ann Agric Environ Med 2017;24(4):671–675. DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/78031

 • Інформаційний лист: «Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні інфекції з використанням препарату з рибонуклеїнової кислоти дріжджів». – Київ, 2017. – № 115-2017. – 4 с.

 • Андрейчин М.А., Йосик Я.І., Ничик Н.А., Іщук І.С., Завіднюк Н.Г. Етіологічна структура гострих респіраторних вірусних інфекцій за даними полімеразної ланцюгової реакції // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 100-101.

 • Iosyk I., Vasylieva N.A., Andreychyn M.A. Efficiency of Enterosorbents for Acute Respiratory Infections // Novel Antiviral Therapies for Influenza and other Respiratory Viruses: Bench to Bedside: The 4th ISIRV-AVG Conference. - University of Texas at Austin 2-4 June 2015. - P. 41-42.

 • Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Йосик Я.І. Роль інтрлейкінів у патогенезі грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій // Журнал НАМН України. – 2015. – № 1. – С. 122-127.

 • Ivakhiv O., Andreychyn M., Vasylieva N., Nosko V., Pankiv N., Burtnyak T., Iosyk I.A. Viral hepatitis in HIV-infected in Ternopil region // Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases. – 2015. – N 7. – P. 28 (Abstract: 26).

 • Андрейчин М.А. Цитокіновий профіль у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Я.І.Йосик // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 1. - С. 27-30.

 • Йосик Я.І. Прозапальні і протизапальні цитокіни у хворих на гострі респіраторні вірусні і інфекції / Йосик Я.І. // Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 1. - С. 11-14.

 • Йосик Я.І. Інтерлейкіновий статус у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / Я.І. Йосик // XVІІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Матеріали конгресу. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 98.

 • Iosyk Ia., Vasylyeva N.A., Andreychyn M.A. Interleukins Profile in Patients with Acute Respiratory Viral Infections // Influenza and Other Respiratory Virus Infections: Advances in Clinical Management: Third ISIRV-Antiviral Group Conference (June 4 – June 6, 2014, Keio Plaza Hotel, Tokyo, Japan). – P. 54.

 • Йосик Я.І. Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій / Я.І. Йосик // Матеріали VІ Національного конгресу «Людина та ліки України» (21-22 березня 2013, м. Київ). – Київ, 2013. – С. 22.

 • Йосик Я.І. Досвід застосування нуклексу при гострих респіраторних вірусних інфекціях / Я.І. Йосик // XVІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Матеріали конгресу. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - С. 98.

 • Андрейчин М.А. Ефективність нуклексу при гострих респіраторних вірусних інфекціях // М.А. Андрейчин, З.Ю. Ткачук, Я.І. Йосик / Журнал НАМН України, 2013, т. 19, № 1. – С. 100-103.

 • Андрейчин М.А. Ефективність препарату рибонуклеїнової кислоти в ерадикації вірусів грипу та інших гострих респіраторних хвороб / М.А. Андрейчин, З.Ю. Ткачук, Я.І. Йосик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України «Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекці/СНІД» (3-4 жовтня 2013, м. Алушта). – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013. – С. 5-7.

 • Андрейчин М.А. Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им / М.А. Адерейчин, В.С. Копча, Я.І. Йосик, З.Ю. Ткачук // Наука инфектология паразитология. Абрис (София, Болгарія). – 2013. – № 1. – С. 13-17.

 • Інформаційний лист: «Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції». – Київ, 2013. – № 35. – 4 с.

 • Iosyk Ia.I. Еtiological structure and treatment of acute respiratory viral infections in among epidemic period / Ia.I. Iosyk, Z.Yu. Tkachuk, M.A. Andreychyn // Abstract book «Options for the Control of Influenza VIII» (5-10 september 2013, Cape Town, South Africa). – Р. 630.

 • Йосик Я.И. Этиологическая диагностика некоторых острых респираторных вирусных инфекций // Материалы IV ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням (26-28.03.2012 г). - М., 2012. - С. 167-168.

 • Йосик Я. Дослідження гуморального імунітету при парагрипі, аденовірусній та респіраторно-синцитіальній інфекціях / Я. Йосик // Інфекційні хвороби, ТДМУ. − 2012. − № 2. − С. 35-38.

 • Андрейчин М.А. Лікувальна ефективність інгавірину при гострих респіраторних вірусних інфекціях / М.А. Андрейчин, Я.І. Йосик, В.В. Ніколаєва, О.Ю. Бідованець // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2012. − № 3. − С. 23-25.

 • Андрейчин М.А. Лікувальна ефективність ентеросгелю при гострих респіраторних вірусних інфекціях / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2011. − № 1. − С. 63-68.

 • Васильєва Н.А. Аналіз інформативності лабораторної діагностики грипу та інших ГРВІ / Н.А. Васильєва, Л.Я. Дементьєва, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2011. − № 4. − С. 14-16.

 • Васильєва Н.А. Особливості клінічного перебігу грипу та ГРВІ під час епідемії (жовтень-листопад 2009 р.) у Тернопільській області / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів, О.А. Герасименко, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2010. − № 1. − С. 15-18.

 • Андрейчин М.А. Клініко-патогенетичне обґрунтування ентеросорбціної терапії інфекційних хвороб / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.Ю. Бідованець // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2010. − № 4. − С. 25-28.