Йосик Ярина Іванівна

Йосик Ярина Іванівна

Науковий ступiнь — к.м.н.

Посада— асистент кафедри

E-mail — dl_yosyk_y@tdmu.edu.ua

У 2009 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського .

Кандидат медичних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних інфекцій та оптимізація діагностики і терапії» (2016, н. керівник М.А. Андрейчин).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: гострі респіраторні інфекції – особливості перебігу, діагностики і лікування.

Є автором і співавтором близько 41 праці, 3 винаходів.

Наукові публікації:

1. Васильєва Н.А. Особливості клінічного перебігу грипу та ГРВІ під час епідемії (жовтень-листопад 2009 р.) у Тернопільській області / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів, О.А. Герасименко, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2010. − № 1. − С. 15-18.

2. Андрейчин М.А. Клініко-патогенетичне обґрунтування ентеросорбціної терапії інфекційних хвороб / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.Ю. Бідованець // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2010. − № 4. − С. 25-28.

3. Андрейчин М.А. Лікувальна ефективність ентеросгелю при гострих респіраторних вірусних інфекціях / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2011. − № 1. − С. 63-68.

4. Васильєва Н.А. Аналіз інформативності лабораторної діагностики грипу та інших ГРВІ / Н.А. Васильєва, Л.Я. Дементьєва, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2011. − № 4. − С. 14-16.

5. Йосик Я.И. Этиологическая диагностика некоторых острых респираторных вирусных инфекций // Материалы IV ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням (26-28.03.2012 г). - М., 2012. - С. 167-168.

6. Йосик Я. Дослідження гуморального імунітету при парагрипі, аденовірусній та респіраторно-синцитіальній інфекціях / Я. Йосик // Інфекційні хвороби, ТДМУ. − 2012. − № 2. − С. 35-38.

7. Андрейчин М.А. Лікувальна ефективність інгавірину при гострих респіраторних вірусних інфекціях / М.А. Андрейчин, Я.І. Йосик, В.В. Ніколаєва, О.Ю. Бідованець // Інфекційні хвороби. ТДМУ. − 2012. − № 3. − С. 23-25.

8. Андрейчин М.А. Ефективність нуклексу при гострих респіраторних вірусних інфекціях // М.А. Андрейчин, З.Ю. Ткачук, Я.І. Йосик / Журнал НАМН України, 2013, т. 19, № 1. – С. 100-103.

9. Андрейчин М.А. Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им / М.А. Адерейчин, В.С. Копча, Я.І. Йосик, З.Ю. Ткачук // Наука инфектология паразитология. Абрис (София, Болгарія). – № 1. – С. 13-17.

10. Iosyk Ia.I. Еtiological structure and treatment of acute respiratory viral infections in among epidemic period / Ia.I. Iosyk, Z.Yu. Tkachuk, M.A. Andreychyn // Abstract book «Options for the Control of Influenza VIII» (5-10 september 2013, Cape Town, South Africa). – Р. 630.

11. Андрейчин М.А. Цитокіновий профіль у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Я.І.Йосик // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 1. - С. 27-30.

12. Йосик Я.І. Прозапальні і протизапальні цитокіни у хворих на гострі респіраторні вірусні і інфекції / Йосик Я.І. // Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 1. - С. 11-14.

13. Iosyk Ia., Vasylyeva N.A., Andreychyn M.A. Interleukins Profile in Patients with Acute Respiratory Viral Infections // Influenza and Other Respiratory Virus Infections: Advances in Clinical Management: Third ISIRV-Antiviral Group Conference (June 4 – June 6, 2014, Keio Plaza Hotel, Tokyo, Japan). – P. 54.

14. Iosyk I., Vasylieva N.A., Andreychyn M.A. Efficiency of Enterosorbents for Acute Respiratory Infections // Novel Antiviral Therapies for Influenza and other Respiratory Viruses: Bench to Bedside: The 4th ISIRV-AVG Conference. - University of Texas at Austin 2-4 June 2015. - P. 41-42.

15. Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Йосик Я.І. Роль інтрлейкінів у патогенезі грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій // Журнал НАМН України. – 2015. – № 1. – С. 122-127.

16. Ivakhiv O., Andreychyn M., Vasylieva N., Nosko V., Pankiv N., Burtnyak T., Iosyk I.A. Viral hepatitis in HIV-infected in Ternopil region // Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases. – 2015. – N 7. – P. 28 (Abstract: 26).

Патенти:

1. Патент на корисну модель 81083. Україна, МПК A61К, 31/01, A61К, 31/235. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик. – № u 2012 13200; Заявлено 19.11.2012; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

2. Патент на корисну модель 83210. Україна, МПК A61К, 31/00, A61К, 33/00. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.С. Луцук. – № u 2013 03828; Заявлено 28.03.2013; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.

3. Патент на корисну модель 92318. Україна, МПК G 01 N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / М.А. Андрейчин, Є.В. Нікітін, Н.А. Васильєва, Я.І. Йосик – № u 201402674; Заявлено 17.03.2014; Опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

Інформаційний лист: «Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції». – Київ, 2013. – № 35. – 4 с.