Наукові публікації ас. Штокайло К. Б.

 • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І., Штокайло К.Б., Корда М. М. Дослідження сироваток крові пацієнтів із лімфаденопатією на антитіла до збудників кліщових та інших інфекцій // Запорожский медицинский журнал. 2022. № 24 (1). С. 38–43.

 • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Shkilna, M. , Shtokailo, K. , Ivakhiv, O. , Humenna, R. , Huk, M. , Petruk, A. and Smahlii, Z. 2021. Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease. New Frontiers in Medicine and Medical Research Vol. 10. (Aug. 2021), 124–129.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А, Мельник Л.М., Кліщ І. М., Штокайло К.Б. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», 25-26.09.2019 р., м. Тернопіль. – С. 64-65.

 • Shkilna MI, Yavorska KB Localized scleroderma, associated with Lyme disease / MI Shkilna, KB Yavorska // Journal of Dermatology and Cosmetology. – 2018 – Vol. 2(4). – P. 191.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Федчишин М.П. Збудники Лайм-бореліозу (Borrelia burgdorferi s.l. та B.spielmanii) у пацієнтів із локалізованою склеродермією / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної-конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4-5 жовтня 2018 р., м. Чернівці. – 127-128.

 • Штокайло К.Б. Оцінка тяжкості перебігу морфеа // ХХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 23-26 квітня 2018 року. – Тернопіль, 2018.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Оцінка результатів імуноблоту для визначення антитіл до збудників хвороби Лайма у хворих на локалізовану склеродермію / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція 12-13 квітня 2018 р., Київ. – С. 85-87.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.

 • Яворська К.Б. Характеристика збудників Лайм-бореліозу у хворих із морфеа та деякі клінічні прояви даної поєднаної патології / К.Б. Яворська// «Сучасні методи діагностики та лікування комор бідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової терапії»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 червня 2017р. - Чернівці, 2017. - С.136-137

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Яворська К.Б. Серологічний скринінг дерматологічних хворих на Лайм-бореліоз / М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Інфекційні хвороби сучасності. Етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л,В.Громашевського. приуроченої до 130 річчя від дня його народження», 12-13 жовтня 2017р.:- Київ, 2017. – С.17-19.

 • Яворська К.Б., Шкільна М.І. Обізнаність пацієнтів із локалізованою склеродермією Тернопільської області щодо Лайм-бореліозу / К.Б. Яворська, М.І. Шкільна // «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 41-42.

 • Яворська К.Б Особливості деяких клінічних проявів морфеа, асоційованої із Лайм-бореліозом / К.Б. Яворська // XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 24-26 квітня 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 187-188.

 • Шкильна М.И., Васильева Н.А, Яворская Е.Б. О возможной связи между ограниченной склеродермией и Borrelia burgdorferi. // Тезисы XXXIII научно-практической конференции с международным участием, посвященная 170-летию со дня рождения А.И.Поспелова «Рахмановские чтения: от дерматологи А.И.Поспелова до наших дней – 170 лет» // - 2016. - С. 132-133.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Яворська К.Б. Лайм-бореліоз на Тернопільщині // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф. (15.06.2016). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - С. 219-220

 • Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б.Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєа, К.Б. Яворська //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.

 • Яворська К. Обмежена та системна склеродермія, асоційовані з хворобою Лайма / К.Б. Яворська // XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 25-27 квітня 2016 року. – Тернопіль, 2016. – С. 139.

 • Яворська К.Б. Інсектна алергія та мігруюча еритема після укусів кліщів/ К.Б. Яворська // «Актуальні питання сучасної медицини». Матеріали XIII міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. 14-15 квітня 2016 року. Харків. - 2016.

 • Шкільна М.І. Яворська К.Б.,Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська, М.Т. Павлюк // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.