Наукові публікації Штокайло К. Б.

 • Jyotsna S. Shah, Song Liu, Iris Du Cruz, Akhila Poruri, Rajan Maynard, Мariia Shkilna, Mykhaylo Korda, Ivan Klishch, Stepan Zaporozhan, Kateryna Shtokailo, Mykhaylо Andreychyn, Raphael B. Stricker and Ranjan Ramasamy. Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine, and the USA // Healthcare. – 2019 – 7(4) – 121

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А, Мельник Л.М., Кліщ І. М., Штокайло К.Б. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», 25-26.09.2019 р., м. Тернопіль. – С. 64–-65.

 • Shkilna MI, Yavorska KB Localized scleroderma, associated with Lyme disease / MI Shkilna, KB Yavorska // Journal of Dermatology and Cosmetology. – 2018 – Vol. 2(4). – P. 191.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Федчишин М.П. Збудники Лайм-бореліозу (Borrelia burgdorferi s.l. та B.spielmanii) у пацієнтів із локалізованою склеродермією / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної-конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4-5 жовтня 2018 р., м. Чернівці. – 127-128.

 • Штокайло К.Б. Оцінка тяжкості перебігу морфеа // ХХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 23-26 квітня 2018 року. – Тернопіль, 2018.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Оцінка результатів імуноблоту для визначення антитіл до збудників хвороби Лайма у хворих на локалізовану склеродермію / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція 12-13 квітня 2018 р., Київ. – С. 85-87.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.

 • Яворська К.Б. Характеристика збудників Лайм-бореліозу у хворих із морфеа та деякі клінічні прояви даної поєднаної патології / К.Б. Яворська// «Сучасні методи діагностики та лікування комор бідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової терапії»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 червня 2017р. - Чернівці, 2017. - С.136-137

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Яворська К.Б. Серологічний скринінг дерматологічних хворих на Лайм-бореліоз / М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Інфекційні хвороби сучасності. Етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л,В.Громашевського. приуроченої до 130 річчя від дня його народження», 12-13 жовтня 2017р.:- Київ, 2017. – С.17-19.

 • Яворська К.Б., Шкільна М.І. Обізнаність пацієнтів із локалізованою склеродермією Тернопільської області щодо Лайм-бореліозу / К.Б. Яворська, М.І. Шкільна // «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 41-42.

 • Яворська К.Б Особливості деяких клінічних проявів морфеа, асоційованої із Лайм-бореліозом / К.Б. Яворська // XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 24-26 квітня 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 187-188.

 • Шкильна М.И., Васильева Н.А, Яворская Е.Б. О возможной связи между ограниченной склеродермией и Borrelia burgdorferi. // Тезисы XXXIII научно-практической конференции с международным участием, посвященная 170-летию со дня рождения А.И.Поспелова «Рахмановские чтения: от дерматологи А.И.Поспелова до наших дней – 170 лет» // - 2016. - С. 132-133.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Яворська К.Б. Лайм-бореліоз на Тернопільщині // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф. (15.06.2016). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - С. 219-220

 • Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б.Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєа, К.Б. Яворська //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.

 • Яворська К. Обмежена та системна склеродермія, асоційовані з хворобою Лайма / К.Б. Яворська // XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 25-27 квітня 2016 року. – Тернопіль, 2016. – С. 139.

 • Яворська К.Б. Інсектна алергія та мігруюча еритема після укусів кліщів/ К.Б. Яворська // «Актуальні питання сучасної медицини». Матеріали XIII міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. 14-15 квітня 2016 року. Харків. - 2016.

 • Шкільна М.І. Яворська К.Б.,Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська, М.Т. Павлюк // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.