Наукові публікації Смаглій З. В.

  • Smahlii Z. V. The effect of PRP-therapy on the development of impaired bile excretion under the influence of mechanical damage to the skin, skeletal trauma complicated by acute blood loss, and combined trauma. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(2): 292-301.

  • Shkilna, M. , Shtokailo, K. , Ivakhiv, O. , Humenna, R. , Huk, M. , Petruk, A. and Smahlii, Z. Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease. New Frontiers in Medicine and Medical Research Vol. 10. (Aug. 2021), 124–129.

  • Смаглій З.В. Застосування prp (platelet rich plasma) при постакне // Матеріали ХХIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 13-15. 04. 2020 р., м. Тернопіль. – С. 134-135.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених .23-25 04. 2018 р., м. Тернопіль. – С. 172.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. PRP (Platelet rich plasma) – терапія у комплексному лікуванні акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ Галникіна С.О., Смаглій З.В // «Дерматовенерологія в розробках молодих науковців», 22. 11. 2018 р., м. Київ. – С. 36.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Лікування акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „ Оbiecujące osiągnięcia naukowe”. 30.09.2017. – C.45-46.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В., Павлишин А.В. Особливості корекції маси тіла при лікуванні акне у жінок з склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій, А.В. Павлишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodnowej Naukowo-Praktycnej „Rozwoj I Praktyka”. 2912. 2017 р – С. 40 – 41.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Оптимізація лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгрес студентів і молодих вчених. 24-26.04. 2017 р., м. Тернопіль. – С. 186.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Особливості лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників / С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // «Сучасні підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування шкірних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом: європейський досвід і українські реалії»: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, 19-20 жовтня 2016 року, Тернопіль. Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 4(63). – С. 81.

  • Галникіна С.О., Смаглій З.В. Про можливості використання інозитолу у лікуванні дерматологічних проявів у жінок з синдромом склерополікістозу яєчників/ С.О. Галникіна, З.В. Смаглій // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 25-27.04. 2016 р., м. Тернопіль. – С. 133.