Наукові публікації Гуменної Р. О.

  • Гуменна Р.О., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю., Корда М.М., Кліщ І.М. Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями / //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. № 4. – С. 74–80.

  • Shkilna, M. , Shtokailo, K. , Ivakhiv, O. , Humenna, R. , Huk, M. , Petruk, A. and Smahlii, Z. Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease. New Frontiers in Medicine and Medical Research Vol. 10. (Aug. 2021), 124–129.

  • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Йосик Я.І., Качор В.О., Гуменна Р.О. Інтерлейкіновий профіль при гострому лайм-бореліозі // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мечниковські читання – 2020» (5-6.11.2020). - м. Харків. – C. 220 -221.

  • Гуменна Р.О. Зараженість кліщів, відібраних від людей в україні, деякими збудниками інфекцій // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15.04.2020). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. - С. 129-130.

  • Гуменна Р.О. Клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в пацієнтів із ураженням серцево-судинної системи // Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (15-17.04.2019). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. - С. 11-12.

  • М.М. Корда, М.І. Шкільна, С.М. Андрейчин, Н.І. Ярема, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Ничик, Р.О. Гуменна Скринінгове дослідження сироваток крові пацієнтів тернопільщини із захворюваннями серцево-судинної системи на наявність антитіл до борелій // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 84-85.

  • Ярема Н.І., Шкільна М.І., Миндзів К.В., Коцюба О.І., Гуменна Р.О. Практичне застосування шкали SILC в діагностиці Лайм-кардиту у хворих з порушенням атріовентрикулярної провідності // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»,присвячена 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої. (15-16.10.2019). – С. 220-221.

  • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А., Мельник Л.М., Кліщ І.М., Штокайло К.Б., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Аналіз обізнаності пацієнтів Тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма //Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку» (25-26.09.2019). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. - С. 64.