На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами в аспірантурі навчаються:

                                   за очною (денною) формою навчання:

                  ЮЗЬКІВ Тетяна Іванівна

        за очною (вечірньою) формою навчання:

        ГУМЕННА Роксолана Олегівна

        за заочною формою навчання:

        ЖУК Ольга Олексіївна

ЮЗЬКІВ ТЕТЯНА ІВАНІВНА

У 2015 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2017 - 12.04.2025

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Епідеміологічні та клініко-імунологічні особливості перебігу Лайм-бореліозу на тлі герпетичних інфекцій і лямбліозу, оптимізація лікування».

Науковий керівник: д-р мед. наук,  проф. Шкільна М.І.Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

ГУМЕННА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА

У 2017 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2018 - 31.08.2023  ( декретна відпустка 13.12.2021 - 25.05.2024).

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості хвороби Лайма з переважним ураженням серцево-судинної системи у жителів Тернопільської області».

Науковий керівник: кандидат медичних наук,  доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

ЖУК ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

У 2020 році закінчила Львівський національний університет ім. Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Форма навчання: заочна.

Період навчання: 01.09.2022 - 31.08.2026.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики та лікування хворих на папулосквамозні дерматози, поєднані з кліщовими інфекціями».

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Шкільна М.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів