На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ГУК Мар’яна Тарасівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ШТОКАЙЛО Катерина Богданівна

ГУМЕННА Роксолана Олегівна

за заочною формою навчання:

ПЕТРУК Аліна Миколаївна

ГУК МАР’ЯНА ТАРАСІВНА

У 2017 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики і терапії хвороби Лайма та гранулоцитарного анаплазмозу людини»

Науковий керівник: академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Андрейчин М.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Вoychuk, A. V., Yakymchuk, Y. B., Andreychyn, M. A., Skilna, M. I., Ivakhiv, O. L., Klishch, I. M., Korda, M. M., Zaporozhan, S. Y., Huk, M. T., Sydorenko, I. H. Діагностика кліщових інфекцій у вагітних // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2021 - № 2. - 50-55 р.

 • Shkilna, M., Andreychyn, M., Korda, M., Pokryshko, O., Humenna, R., Huk, M., Liu, S., Rogovskyy, A. S. Serological surveillance of hospitalized patients for Lyme Borreliosis in Ukraine // Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2021. - 21(4), 301-303 р.

 • Гук М.Т. Сучасні методи діагностики гранулоцитарного анаплазмозу людини. «Мечниковські читання – 2020»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 5–6 листопада 2020 року, м. Харків – С. 50-52.

 • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І.. Епідеміологічні дослідження гранулоцитарного анаплазмозу людини на Тернопільщині. «Мечниковські читання – 2020»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 5–6 листопада 2020 року, м. Харків – С. 8-9.

 • Гук М.Т. Спосіб діагностики шкірних проявів Лайм-бореліозу. «XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених». 13-15 квітня 2020 року. Тернопіль – С. 129.

 • М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, І.М. Кліщ, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська, М.Т. Гук Лайм-артрит у мешканців тернопільської області та лісників деяких регіонів України.

 • «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи»: Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький – С. 184-186.

 • Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Бойчук А.В., Якимчук Ю.Б., Гук М.Т. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики трансмісивних інфекцій у жителів Тернопільщини. ХІІ УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ КОНГРЕС: 30 вересня – 04 жовтня 2019 р., м. Тернопіль. Медична та клінічна хімія. – 2019 - №3(80) – С. 197-198.

 • М.І. Шкільна, М.М. Корда, Р.О. Гуменна, М.А. Андрейчин, Л.М. Мельник, І.М. Кліщ, К.Б. Штокайло, С.Й. Запорожан, М.Т. Гук. Аналіз обізнаності пацієнтів Тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»: Перший міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я 25-26.09.2019 р. м. Тернопіль – С. 64-65.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Підсумкова LXII науково-практична конференція присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського, 13.06.2019 р. м. Тернопіль – С. 31-32.

 • Шкільна М.І., Гук М.Т. Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів з ураженням опорно-рухової системи. «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря»: Науково-практична конференція, 04-05.04.2019 р., Київ. - С. 44.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика. «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : Науково-практична конференція, 29-30.11.2018 р., Київ. - С. 129.

 • Гук Мар’яна, Рябоконь Марія, Стасишин Любов. Ефективність застосування низькоенергетичних лазерів при лікуванні кільцеподібної еритеми у хворих на Лайм-бореліоз. «XХIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». 15-17 квітня 2019 року. Тернопіль. - С. 202.

 • Гук М.Т. Клініко-епідеміологічні особливості Лайм-артритів в поєднанні з B. spielmanii. «XХIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». 15-17 квітня 2019 року. Тернопіль. - С. 194-195.

 • Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine. J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280. (Scopus).

 • М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів, Гук М.Т., Н.А. Ничик. Анаплазмоз у жителів тернопільської області. «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста»: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4-5жовтня 2018 р., м. Чернівці. - С. 3-4.

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М., Корда М.М., Запорожан С.Й. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини. «Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. - С. 18.

 • Mariana Huk, Al-Abdulhadi Rami. Risk of human granulocytic anaplasmosis among inhabitans of Ternopol region. «XХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2018 року. Тернопіль. - С. 163-164.

 • Шкільна М.І., Подобівський С.С., Марчук О.М., Гук М.Т. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики анаплазмозу у жителів Тернопільщини та кліщів, відібраних від мешканців області та довкілля. «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція, 12-12.04.2018 р., Київ. - С. 84-85.

 • Шкільна М.І., Гук М.Т., Паничев В.О. Частота виявлення борелій і анаплазми у кліщів, вилучених із довкілля та в мешканців міста Тернополя. «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 61.

 • Mariia Shkilna, Mykhailo Korda, Ivan Klisch, Mykhailo Andreychyn, Mariana Pavliuk. Risk of Lyme borreliosis among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine). International Lyme and Associated Diseases Society, 7 European Conference, May19-20, 2017, Paris, France.

 • Павлюк М.Т. Трансмісивні інфекції на Тернопільщині. «XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2017 року. Тернопіль. - С. 183-184.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області. «Дерматологія в розробці молодих науковців»: науково-практична конференція, 17-18 листопада 2016 р.: - Київ, 2016. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Підсумкова LXІV науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 11 червня 2021 р., м. Тернопіль..

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мечниковські читання – 2020»: 5-6 листопада 2020 року, м. Харків.

 • «XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених». 13-15 квітня 2020 року. Тернопіль.

 • «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи»: Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький.

 • «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»: Перший міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я 25-26.09.2019 р. м. Тернопіль.

 • «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Підсумкова LXIIнауково-практична конференція присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського, 13.06.2019 р. м. Тернопіль

 • «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» : Науково-практична конференція, 04-05.04.2019 р. Київ.

 • «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : Науково-практична конференція, 29-30.11.2018 р. Київ.

 • «XХIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». 15-17 квітня 2019 року. Тернопіль.

 • «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста»: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4-5жовтня 2018 р. Чернівці.

 • «Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р. Тернопіль.

 • XХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 24-26 квітня 2018 року. Тернопіль.

 • «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях»: Науково-практична конференція, 12-12.04.2018 р. Київ.

 • «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р. Полтава.

 • XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 24-26 квітня 2017 року. Тернопіль.

 • «Дерматологія в розробці молодих науковців»: науково-практична конференція, 17-18 листопада 2016 р. Київ.

ШТОКАЙЛО КАТЕРИНА БОГДАНІВНА

У 2015 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2017 - 31.08.2022 (академічна відпустка 22.10.2019-31.08.2020).

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування хворих на локалізовану склеродермію з урахуванням клініко-патогенетичних варіантів перебігу захворювання»

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Штокайло К.Б. Інтерлейкіновий профіль при вогнищевій склеродермії, асоційованій із Лайм-бореліозом // ХХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 13-15 квітня 2020 р., Тернопіль.С. 135-136.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Федчишин М.П. Збудники Лайм-бореліозу (Borrelia burgdorferi s.l. та B.spielmanii) у пацієнтів із локалізованою склеродермією / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної-конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», 4-5 жовтня 2018 р., м. Чернівці. – С. 127-128.

 • Shkilna MI, Yavorska KB Localized scleroderma, associated with Lyme disease / M.I. Shkilna, K.B. Yavorska // Journal of Dermatology and Cosmetology. – 2018 – Vol. 2(4). – P. 191.

 • Jyotsna S. Shah, Song Liu, Iris Du Cruz, Akhila Poruri, Rajan Maynard, Мariia Shkilna, Mykhaylo Korda, Ivan Klishch, Stepan Zaporozhan, Kateryna Shtokailo, Mykhaylо Andreychyn, Raphael B. Stricker and Ranjan Ramasamy. Line Immunoblot Assay for Tick-Borne Relapsing Fever and Findings in Patient Sera from Australia, Ukraine, and the USA // Healthcare. – 2019 – 7(4) –Р. 121.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А, Мельник Л.М., Кліщ І. М., Штокайло К.Б. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», 25-26.09.2019 р., м. Тернопіль. – С. 64–-65.

 • Штокайло К.Б. Оцінка тяжкості перебігу морфеа // ХХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 23-26 квітня 2018 року. – Тернопіль, 2018.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Оцінка результатів імуноблоту для визначення антитіл до збудників хвороби Лайма у хворих на локалізовану склеродермію / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція 12-13 квітня 2018 р., Київ. – С. 85-87.

 • Яворська К.Б., Шкільна М.І. Обізнаність пацієнтів із локалізованою склеродермією Тернопільської області щодо Лайм-бореліозу / К.Б. Яворська, М.І. Шкільна // «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 41-42.

 • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Яворська К.Б. Серологічний скринінг дерматологічних хворих на Лайм-бореліоз / М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // «Інфекційні хвороби сучасності. Етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л,В.Громашевського. приуроченої до 130 річчя від дня його народження», 12-13 жовтня 2017 р.:- Київ, 2017. – С.17-19.

 • Яворська К.Б. Характеристика збудників Лайм-бореліозу у хворих із морфеа та деякі клінічні прояви даної поєднаної патології / К.Б. Яворська// «Сучасні методи діагностики та лікування комор бідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової терапії»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 1-2 червня 2017 р. - Чернівці, 2017. - С.136-137

 • Яворська К.Б Особливості деяких клінічних проявів морфеа, асоційованої із Лайм-бореліозом / К.Б. Яворська // XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 24-26 квітня 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 187-188.

 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Яворська К.Б. Лайм-бореліоз на Тернопільщині // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матер. підсумкової LIX наук.-практ. конф. (15.06.2016). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. - С. 219-220

 • Яворська К.Б., Воробець К.В. Что знают работники лесничеств Тернопольской области о профилактике Лайм-боррелиоза / К.Б. Яворська, К.В. Воробець // «Актуальные проблемы современной медицинской науки», материалы 70 научной конференции студентов-медиков с международным участием, 27 мая 2016 г – г. Самарканд. – с. 178

 • Яворська К. Обмежена та системна склеродермія, асоційовані з хворобою Лайма / К.Б. Яворська // XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. 25-27 квітня 2016 року. – Тернопіль, 2016. – С. 139.

 • Яворська К.Б. Інсектна алергія та мігруюча еритема після укусів кліщів/ К.Б. Яворська // «Актуальні питання сучасної медицини». Матеріали XIII міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. 14-15 квітня 2016 року. Харків. - 2016.

 • Шкільна М.І. Яворська К.Б.,Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська, М.Т. Павлюк // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.

 • Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б.Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєа, К.Б. Яворська //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.

 • Шкильна М.И., Васильева Н.А, Яворская Е.Б. О возможной связи между ограниченной склеродермией и Borrelia burgdorferi. // Тезисы XXXIII научно-практической конференции с международным участием, посвященная 170-летию со дня рождения А.И.Поспелова «Рахмановские чтения: от дерматологи А.И.Поспелова до наших дней – 170 лет» // 2016. - С. 132-133.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р.

 • «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», м. Тернопіль, 25-26.09.2019 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання профілактики, сучасна діагностика та інноваційні методи терапії в дерматовенерології», м. Харків, 15-16 листопада 2018 р.

 • Всеукраїнська науково-практична-конференція інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста», м. Чернівці, 4-5 жовтня 2018 р.

 • International Lyme and Associated Diseases Society, (ILADS) «Трансмісивні хвороби: інфекції, запалення, автоімунітет», м. Варшава, 15-16 червня 2018 р.

 • XXIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 23 - 25 квітня 2018 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях», м. Київ, 12-13 квітня 2018 р.

 • Науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я», м. Полтава, 17 листопада 2017 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена щорічним «Читанням» памяті академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», м. Київ, 12-13 жовтня 2017 р.

 • Науково-практична-конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування комор бідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової медицини», м.Чернівці, 01-02 червня 2017 р.

 • XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м. Київ, 24-26 квітня 2017 р..

 • Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова LIX науково-практична конференція, м. Тернопіль, 15 червня 2016 р.

 • «Актуальные проблемы современной медицинской науки», 70 научная конференция студентов-медиков с международным участием, г. Самарканд, 27 мая 2016 г.

 • XХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

 • «Актуальні питання сучасної медицини». XIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.

ГУМЕННА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА

У 2017 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2018 - 31.08.2022.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості хвороби Лайма з переважним ураженням серцево-судинної системи у жителів Тернопільської області».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л.,Йосик Я.І., Качор В.О., Гуменна Р.О. Інтерлейкіновий профіль при гострому лайм-бореліозі // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мечниковські читання – 2020» - м. Харків (5-6 листопада). – 2020. – C. 220-221.

 • Гуменна Р.О. Зараженість кліщів, відібраних від людей в україні, деякими збудниками інфекцій // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (13–15 квітня). – 2020. – C.129-130.

 • Ярема Н.І., Шкільна М.І., Миндзів К.В., Коцюба О.І., Гуменна Р.О. Практичне застосування шкали SILC в діагностиці Лайм-кардиту у хворих з порушенням атріовентрикулярної провідності // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»,присвячена 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої. – 2019. – С. 220-221.

 • М.М. Корда, М.І. Шкільна, С.М. Андрейчин, Н.І. Ярема, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Ничик, Р.О. Гуменна Скринінгове дослідження сироваток крові пацієнтів тернопільщини із захворюваннями серцево-судинної системи на наявність антитіл до борелій // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 84-85.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О. Аналіз обізнаності пацієнтів Тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма //Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку» – м. Тернопіль (25-26 вересня). – 2019. – С.64.

 • Гуменна Р.О. Клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в пацієнтів із ураженням серцево-судинної системи // Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15–17 квітня). – 2019. – C.11-12.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» – м. Київ (26-27 листопада 2020 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мечниковські читання», – м. Харків (5-6 листопада 2020 р.).

 • ХХІV Міжнародний медичний конгресс студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня 2020 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»,присвячена 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, - м. Харків (15-16жовтня 2019 року).

 • Перший міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», – м. Тернопіль (25-26 вересня 2019 р.).

 • Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium – м. Київ (20-24 травня 2019 р.).

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгресс студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» – м. Київ (4-5 квітня 2019 р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Дерматозоонози: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики», – м. Тернопіль (25-26 жовтня 2018 р.).


ПЕТРУК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

У 2019 році пройшла інтернатура за спеціалізацією "Дерматовенерологія" в Вінницькому національному медичному університеті ім..М.М Пирогова.

Працює в КНП «Красилівська ЦРЛ» (м. Красилів, Хмельницька область ) на посаді лікаря-дерматовенеролога та дитячого лікаря-дерматовенеролога.

У 2020 році пройшла спеціалізацію по дитячій дерматовенерології в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики та лікування кропив’янки з урахуванням клініко-патогенетичних варіантів перебігу захворювання».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease //New Frontiers in Medicine and Medical Research - Vol. - 10..2021.

 • Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів із кропив’янкою //Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» - Київ (26-27 листопада 2020 р.).

 • Серологічний скринінг хворих із кропив’янкою на наявність збудників лайм-бореліозу //ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених - Тернопіль (25-27 квітня 2019 р.).

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі, хронічні та мікст-інфекції: клінічні прояви, сучасна діагностика та лікування у дітей на дорослих»- м. Київ (21-22.05.2021 р.).

 • Науково-практичний семінар «Алергодерматози. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні» - м. Хмельницький (2019 р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Точки дотику» - м. Тернопіль (15.10.2019 р.).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів