На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ГУМЕННА Роксолана Олегівна

за заочною формою навчання:

ПЕТРУК Аліна Миколаївна

ГУМЕННА РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА

У 2017 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2018 - 31.08.2023 ( декретна відпустка 13.12.2021 - 25.05.2023).

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості хвороби Лайма з переважним ураженням серцево-судинної системи у жителів Тернопільської області».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Гуменна Р.О., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю., Корда М.М., Кліщ І.М. Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями / //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. № 4. – С. 74–80.

 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Івахів О.Л.,Йосик Я.І., Качор В.О., Гуменна Р.О. Інтерлейкіновий профіль при гострому лайм-бореліозі // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мечниковські читання – 2020» - м. Харків (5-6 листопада). – 2020. – C. 220-221.

 • Гуменна Р.О. Зараженість кліщів, відібраних від людей в україні, деякими збудниками інфекцій // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (13–15 квітня). – 2020. – C.129-130.

 • Ярема Н.І., Шкільна М.І., Миндзів К.В., Коцюба О.І., Гуменна Р.О. Практичне застосування шкали SILC в діагностиці Лайм-кардиту у хворих з порушенням атріовентрикулярної провідності // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»,присвячена 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої. – 2019. – С. 220-221.

 • М.М. Корда, М.І. Шкільна, С.М. Андрейчин, Н.І. Ярема, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Ничик, Р.О. Гуменна Скринінгове дослідження сироваток крові пацієнтів тернопільщини із захворюваннями серцево-судинної системи на наявність антитіл до борелій // «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи”: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький. – С. 84-85.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О. Аналіз обізнаності пацієнтів Тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма //Матеріали першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку» – м. Тернопіль (25-26 вересня). – 2019. – С.64.

 • Гуменна Р.О. Клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в пацієнтів із ураженням серцево-судинної системи // Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15–17 квітня). – 2019. – C.11-12.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Онлайн науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в жаркий період часу: клініка, діагностика, лікування» 20-21 червня 2022 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» – м. Київ (26-27 листопада 2020 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мечниковські читання», – м. Харків (5-6 листопада 2020 р.).

 • ХХІV Міжнародний медичний конгресс студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (13-15 квітня 2020 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб»,присвячена 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, - м. Харків (15-16жовтня 2019 року).

 • Перший міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», – м. Тернопіль (25-26 вересня 2019 р.).

 • Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium – м. Київ (20-24 травня 2019 р.).

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгресс студентів та молодих вчених – м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 р.).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» – м. Київ (4-5 квітня 2019 р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Дерматозоонози: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики», – м. Тернопіль (25-26 жовтня 2018 р.).

ПЕТРУК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

У 2019 році пройшла інтернатура за спеціалізацією "Дерматовенерологія" в Вінницькому національному медичному університеті ім..М.М Пирогова.

Працює в КНП «Красилівська ЦРЛ» (м. Красилів, Хмельницька область ) на посаді лікаря-дерматовенеролога та дитячого лікаря-дерматовенеролога.

У 2020 році пройшла спеціалізацію по дитячій дерматовенерології в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2019 - 31.08.2023.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики та лікування кропив’янки з урахуванням клініко-патогенетичних варіантів перебігу захворювання».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Шкільна М.І.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Петрук А.М., Івахів О.Л., Качор В.О., Жулкевич І.В., Корда М.М., Кліщ І.М. Маркери Лайм-бореліозу, бартонельозу і лямбліозу у пацієнтів із кропив’янкою // Інфекційні хвороби. – 2022. – № 4 – С. 21-36.

 • Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease //New Frontiers in Medicine and Medical Research - Vol. - 10..2021.

 • Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів із кропив’янкою //Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» - Київ (26-27 листопада 2020 р.).

 • Серологічний скринінг хворих із кропив’янкою на наявність збудників лайм-бореліозу //ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених - Тернопіль (25-27 квітня 2019 р.).

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Онлайн науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі, хронічні та мікст-інфекції під час війни та надзичайних ситуаційу: сучасні клінічні прояви, діагностика, лікування» 26-27 травня 2022 р.

 • Онлайн науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в жаркий період часу: клініка, діагностика, лікування» 20-21 червня 2022 р.

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі, хронічні та мікст-інфекції: клінічні прояви, сучасна діагностика та лікування у дітей на дорослих»- м. Київ (21-22.05.2021 р.).

 • Науково-практичний семінар «Алергодерматози. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні» - м. Хмельницький (2019 р.).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Точки дотику» - м. Тернопіль (15.10.2019 р.).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів