Вас вітає кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією,

шкірними та венеричними хворобами!!!

Штат кафедри: 3 професори, 7 доцентів, 6 асистентів, 3 аспіранти, 3 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Інфекційні хвороби";

 • "Епідеміологія";

 • "Шкірні та венеричні хвороби"

 • "Актуальні паразитарні хвороби людини".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "лікувальна справа" (ІV, V, VІ курси);

 • "стоматологія" (ІV курс);

 • "сестринська справа" (ІІ курс)

за формою навчання:

 • очна;

 • дистанційна.