Наукові публікації професора Андрейчина М. А.

 • М. А. Андрейчин, М. І. Шкільна, М. М. Корда, І. М. Кліщ, С. Й. Запорожан. Двохетапна діагностика Лайм-бореліозу в працівників лісових господарств / Журнал національної академії медичних наук України. – 2019. – № 1(25). – C. 73–78.
 • Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Svitlana Smiyan, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda. The use of anti-C6vlse igG in the assessment of the effectivness of Lyme disease treatment – a preliminary report. // HPC. – 2019 – Vol. 13(1). – P. 83–91 (In English).
 • Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Пандемічний грип // Інфекційні хвороби. - 2019. - № 3. - С. 46-54.
 • Iosyk I.I., Tkachuk Z.Yu., Andreychyn M.A. Yeasts Ribonucleic Acid efficiency in a treatment of patients with Acute Respiratory Infectious // Options X for the control of Influenza. - Singapore, 28.08.19-2.09.19. - 56.
 • Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика : метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.
 • Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М. А. Андрейчин, Н. Г. Завіднюк, Н. А. Ничик, (огляд літератури) / Журнал НАМН України. ‒ 2018. ‒ № 4.
 • Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції /М.А., Андрейчин, Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. - 2018. - № 1 (91). - С. 54-62.
 • Pre-Clinical and Clinical Efficiency of Complexes of Oligoribonucleotides with D-Mannitol against Respiratory Viruses / Nataliia Melnichuk, Vladimir Zarubaev, Iaryna Iosyk, Mychaylo Andreychyn, Larisa Semernikova and Zenoviy Tkachuk https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020059.
 • Противовирусное лечение пациентов с хроническим гепатитом С:эрадикация вируса достигнута, риск возникновения осложнений остается / М. А. Андрейчин, Н. А. Васильева, О. Л. Ивахив, Н. Ю. Вишневская, Я. И. Йосик. – Гепатология и Гастроэнтерология (Беларусь). – 2018. ‒ № 1– С. 26-30.
 • Thermosemiotics of acute tonsillitis / Andreychyn M., Kopcha V., Klymnyuk S., Andreichyn I., Kopcha Yu. // Georgian Medical News. – 2018. – No 9 (282). – P. 35-39.
 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) / M. Shkilna, M. Andreychyn, M. Korda, I. Klisch, I. Rogalskyy // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98.
 • Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / M. Andreychyn, A. Pańczuk, M. Shkilna, M. Tokarska-Rodak, M. Korda, M. Kozioł-Montewka // HPC. – 2017 – Vol. 11(3). – P. 190–194
 • Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів роду Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.- ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні / Л.Я. Федонюк, С.С. Подобівський, М.М. Корда, І.М, . Кліщ М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63). – С.173-177.
 • Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine / M. Weiner, W. Żukiewicz-Sobczak, M.Tokarska-Rodak, D. Plewik, A. Pańczuk, M.Siłuch, J. Zagórski, P. Sobczak, T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska, M. Shkilna, M. Korda, I. Klisch, M. Andreychyn, M. Pavliuk // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.
 • Практичні навички для студентів медичного факультету на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та оптимізація навчання /Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Вишневська Н.Ю., Качор В.О., Іщук І.С., Йосик Я.І., Васильєва Н.А., Копча В.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г. // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21.
 • Андрейчин М.А. Якщо хворого лихоманить / Михайло Андрейчин // Літературний Тернопіль. ‒ 2018. ‒ № 4 (77). ‒ С. 141-159.
 • Андрейчин М. Фонд професора Еммануїла Бергера в Державному архіві Тернопільської області / Михайло Андрейчин, Василь Файфура // Збірник праць: том 11. Архіви Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Державний архів Тернопільської області / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Ф. Полянський, Е. Бистрицька. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2018. – с. 91-105.
 • Жовта гарячка: епідеміологія, клініка, діагностика та профілактика / М.А. Андрейчин, Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Я.І. Йосик // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 4 (94). – С.
 • Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Р.С. Морочковський // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 3 (93). – С. 18-25
 • Андрейчин М. Надання автокефалії українській православній церкві… [Як ставляться відомі жителі Тернопільщини до надання автокефалії Українській православній церкві] // Тернопільські гарячі новини. – 2018. – 24 жовтня. ‒ № 11. – С.4
 • Thermosemiotics of acute tonsillitis / Andreychyn M., Kopcha V., Klymnyuk S., Andreichyn I., Kopcha Yu. // Georgian Medical News. – 2018. – No 9 (282). – P. 35-39.
 • Патоморфологическая и патогистохимическая характеристика рожистой инфекции / [В. В. Николов, М. А. Андрейчин, В. С Копча, Н. А. Васильева] // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2015. – № 1. – С. 9-12.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Москалюк В.Д., Гиріна О.М., Йосик Я.І. Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3, Т. 73. – С. 10-18.
 • Андрейчин М., Копча В., Йосик Я., Ткачук З. Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им // Наука Инфектология Паразитология. – 2013. – № 1. – С. 13-16.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Москалюк В.Д., Гиріна О.М., Йосик Я.І. Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2, Т. 72. – С. 12-19.
 • Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати / [В.С. Копча, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1, Т. 71. – С. 84-95.
 • Андрейчин М.А., Кундієв Ю.І., Копча В.С. Проблема професійних інфекційних хвороб в Україні // Український журнал з проблем медицини праці. – 2012. – № 2. – С. 66-78.
 • Андрейчин М.А., Ніколов В.В., Копча В.С., Ничик Н.А. Сімейний спалах цератофільозу // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2(68). – С. 115-116.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Давидович О.В., Давидович Н.Я., Легеза К.М., Шпікула Н.Г. Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина II) // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 1(67). – С. 64-75.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Носко В.Л. Цитокіновий профіль і дисфункція ендотелію у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД при супутніх хронічних гепатитах В та С // Гепатологія. – 2011. – № 4(14). – С. 20-28.
 • Трахтенберг І.М., Андрейчин М.А., Копча В.С. Труднощі диференційної діагностики токсичних і вірусних гепатитів (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал НАМН України. – 2011. – Т. 17, № 4. – С. 368-380.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Давидович О.В., Давидович Н.Я., Легеза К.М., Шпікула Н.Г. Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина I) // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 4(66). – С. 55-71.
 • Андрейчин М.А., Фролов В.М., Копча В.С., Соцька Я.А., Круглова О.В., Кубацький В.В. Вплив урсолізину та ентеросорбентів на рівень ендогенної «метаболічної» інтоксикації та ендотеліальну дисфункцію при хронічному гепатиті С // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 4(66). – С. 24-31.
 • Андрейчин М., Копча В. Медичні аспекти протидії біотероризму // СЕС профілактична медицина. – 2011. –№ 2. – С. 8-14.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Ніколаєв В.Г. Ефективність комплексної терапії з включенням пасти «Ентеросгель» при хронічному гепатиті С // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3 (61). – С. 25-27.
 • Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Копча В.С. та ін. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.
 • Ніколаєв В.Г., Андрейчин М.А., Копча В.С., Климнюк С.І., Котляренко Л.Т. Ефективність ентеросгелю при гострих кишкових інфекціях // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2 (60). – С. 41-47.
 • Kopcha V., Andreychyn M. Czerwonka bakteryjna u zakaїonych HIV // Valetudinaria – Postкpy Medycyny Klinicznej i Wojskowej. – 2009. – T. 14, N 1. – S. 10-12.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Проблема грипу А/H1N1: історія і сучасність // Інфекційні хвороби. – 2009. – № 4. – С. 5-19.
 • Андрейчин М., Копча В. Біологічна зброя і загроза біотероризму сьогодні // Вісник НТШ. – 2008. – Число 40. – С. 33-36.
 • Гальота В., Павловська М., Андрейчин М.А., Копча В.С. Талан Рудольфа Стефана Вейля // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С. 105-107.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А. Сучасні принципи лікування хворих на шигельоз // Ліки України. – 2006. – № 105. – С. 33-38.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Борак В.П., Курята І.Г. Порівняльна ефективність етіотропної терапії гострих кишкових інфекцій 5-нітрофуранами // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 3. – С. 42-46.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні проблеми боротьби з біотероризмом // Сучасні інфекції. – 2004. – № 1. – С. 94-108.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А. Ураження тонкої кишки при шигельозі // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 65-69.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біологічна зброя і біотероризм // Здоров’я України. – 2004. – № 5 (90). – С. 40-41.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Деркач С.А. Корекція мікрофлори кишечнику хворих на шигельоз // Журнал академії медичних наук України. – 2003. – № 3, Т. 9. – С. 595-602.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні аспекти проблеми біологічного тероризму // Анали Мечниківського інституту. – 2003. – № 4-5. – С. 152-154.
 • Копча В.С., Андрейчин М.А., Деркач С.А. Корекція мікропейзажу кишечника хворих на шигельоз // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 3. – С. 33-37.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Термографічна характеристика шигельозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 23-28.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Проблема біологічного тероризму та організаційні підходи для протидії йому // Актуальні питання інфектології: Науково-практ. конф. (27.05.2003, Київ). – С. 46-49.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Медичні аспекти проблеми біологічного тероризму // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 2. – С. 5-11.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Ничик Н.А. Використання комп’ютерних засобів для оптимізації викладання епідеміології // Медична освіта. – 2001. – № 4. – С. 27-29.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С. Біологічна зброя: історія і сучасність // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 4. – С. 56-62.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Копча Н.В. Сучасні підходи до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі // Медична освіта. – 2000. – № 3. – С. 21-24.
 • Андрейчин М.А., Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Ентеросорбційне лікування хворих на гострі кишкові інфекції та хронічні коліти з діареєю // Лікарська справа. – 1996. – № 7-9. – С. 147-150.
 • Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Спосіб місцевого лікування колітів // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 2. – С. 37-39.
 • Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. Підвищення ефективності лікування хворих на гострі кишкові інфекції за допомогою ентеросорбентів і силібору // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 1. – С. 12-16.
 • Андрейчин М.А., Луцук О.С., Копча В.С. Кровообіг слизової оболонки прямої кишки і функціональний стан ректального сфінктера при гострих інфекційних ентероколітах // Лік. справа. – 1994. – № 5-6. – С. 160-163.
 • Andrejcyn M., Luck O., Andrejcyn S., Kopca V. Loka absorba terapіo de dіarea sіndromo // Medіcіna іnternacіa revuo. – 1994. – V. 16, N 1 (62). – P. 61-62.
 • Андрейчин М.А., Луцук А.С., Копча В.С. Шина для укладки руки // Анест. и реаниматол. – 1991. – № 5. – С. 36-37.