Наукові публікації доц. Шкільної М. І.


 • The use of anti-C6vlse igG in the assessment of the effectivness of Lyme disease treatment – a preliminary report. / Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Małgorzata, Pańczuk Anna, Smiyan Svitlana, Andreychyn Mykhailo, Klishch Ivan, Korda Mykhailo. // HPC. – 2019 – Vol. 13(1). – P. 83–91 (In English).
 • Клініко-епідеміологічні особливості мігруючої еритеми в мешканців Тернопільської області / Шкільна М. І. // Дерматол. та венерол. - 2019. - № 1 (83). - С. 37-41.
 • Етіологічна структура гострого Лайм-бореліозу за видами збудника. / Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 1(95). – C. 43–49.
 • Деякі особливості враження опорно-рухової системи, асоційованої із хворобою Лайма у мешканців Тернопільщини / Шкільна М.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 1. – C. 190–194.
 • Двохетапна діагностика Лайм-бореліозу в працівників лісових господарств / Андрейчин М.А. , Шкільна М. І., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й. // Журнал національної академії медичних наук України. – 2019. – № 1(25). – C. 73–78.
 • Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - №4. – С. 48-53.
 • Частота інфікування збудниками хвороби Лайма лісників Закарпатської області та їх обізнаність щодо даної інфекційної хвороби / Шкільна М.І. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2018. – № 19. – С. 184-188.
 • Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів роду Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.- ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні / Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І. // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63). – С.173-177.
 • Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine. / Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.
 • Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей. / Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Морочковський Р.С. // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 3(93). – С. 18-25.
 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) / Shkilna M., Andreychyn M., Korda M, Klisch I., Rogalskyy I. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).
 • Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection / Nykytyuk S., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M, Szepeluk A. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).
 • Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / Andreychyn M., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M., Kozioł-Montewka M., Klisch I. // HPC. – 2017 – Vol. 11(3). – P. 190–194 (In English).
 • Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine). / Mariia Shkilna, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda, Igor Rogalskyy. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).
 • Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection. / Nykytyuk Svitlana, Pańczuk Anna, Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Małgorzata, Korda Mykhailo, Szepeluk Adam. // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).
 • Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини. / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. - № 3 (89). - С. 4-9.
 • Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри. / Шкільна М.І., Яворська К.Б. // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.
 • Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70
 • Поширеність Лайм-бореліозу серед хворих на туберкульоз. / Мельник Л.П., Васильєва Н.А., Климнюк С.І., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4(90). – C. 30–35.
 • Лайма-Бореліоз у працівників лісових господарств Тернопільської бласті. / Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1(83). – С. 36–40.
 • Маски Лайм-боррелиоза: современное состояние проблемы. / Смиян С.И., Шкильна М.И. // Здоров’я України. - 2016. - № 3. - С. 26-27.
 • Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б. //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.
 • Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / Шкільна М.І. Яворська К.Б., Павлюк М.Т. // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4 (4). – С. 63–64.
 • Optimization of lambliasis microscopic diagnostics by the method of polarized fluorescence for patients with rosacea and urticarial. / Kovalchuk M., Shkilna M., Andreychyn M., Vasylieva N., DemyanenkoV. // Our Dermatol Online. - 2013. - Vol. 4, N 3. - P. 287-289.
 • Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікування хворих. / Васильева Н.А., Шкильна М.И. / Н.А. Васильева, М.И. Шкильна // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 2. - С. 57-60.
 • Поляризована флюоресценція лямблій із вітамінами / Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 3. - С. 71-72.
 • Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / Покришко О. В., Шкільна М. І., Дем’яненко В.В. // Буковинський медичний вісник. – 2012. – № 2 (62). – С. 198-200.
 • Оцінка протипаразитарної активності орнідазолу / Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2 (64). - С. 66-68.
 • Деякі особливості клінічного перебігу та лікування хворих на кропив’янку, асоційовану з лямбліозом / Шкільна М.І. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2011. – № 1. – С. 184-188.
 • Ефективність застосування орнідазолу в комплексному лікуванні хворих на кропив’янку / Шкільна М. І. // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 22.
 • Патогенез алергічних дерматозів / Шкільна М. І. // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О.Торсуєва. - 2010. - № 1-2 (20). - С. С. 39-44.
 • Застосування мератину в комплексному лікуванні хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом / Васильєва Н. А., Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2009. - № 1. - С. 45-47.
 • Комплексне лікування хворих на кропив’янку із супутнім лямбліозом. / Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Дерматол. та венерол. - 2009. - № 2. - С. 22-25.
 • Інформативність поляризаційно-флуоресцентного методу діагностики лямбліозу у хворих із супутніми алергодерматозами / Шкільна М.І. // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.
 • Сучасні методи діагностики лямбліозу у вивченні епідеміології збудника алергодерматозами / Шкільна М.І., Авсюкевич О.Є. // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.
 • Тип фізичної взаємодії як критерій активності фармакологічного препарату / Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Гутор Н.С., Шкільна М.І. // Медична освіта. - 2008. - № 3. - С. 38-39.
 • Вплив інвазії лямбліями на перебіг кропив’янок / Андрейчин М. А., Шкільна М .І. // Дерматол. та венерол. - 2008. - № 4 (42). - С. 22-25.
 • Лабораторна діагностика лямбліозу / Шкільна М. І. // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 4. - С. 43-46.
 • Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / Шкільна М. І., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. - С.185.
 • Перспективність дослідження рідкокристалічних властивостей біологічно активних природних сполук / Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В., Дем’яненко С.М., Шкільна М І. // Фармацевтичний часопис. - 2008. - № 3 (7). - С. 38-39.
 • Лямбліоз: оцінка методів діагностики лямбліозної інвазії / Дем’яненко В.В., Шкільна М.І. // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 3. - С. 21-23.