Наукові публікації доц. Шкільної М. І.


 • Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Svitlana Smiyan, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda. The use of anti-C6vlse igG in the assessment of the effectivness of Lyme disease treatment – a preliminary report. // HPC. – 2019 – Vol. 13(1). – P. 83–91 (In English).
 • Шкільна М.І. Клініко-епідеміологічні особливості мігруючої еритеми в мешканців Тернопільської області / М. І. Шкільна // Дерматол. та венерол. - 2019. - № 1 (83). - С. 37-41.
 • Шкільна М.І. Етіологічна структура гострого Лайм-бореліозу за видами збудника// Інфекційні хвороби. – 2019. – № 1(95). – C. 43–49.
 • Шкільна М.І. Деякі особливості враження опорно-рухової системи, асоційованої із хворобою Лайма у мешканців Тернопільщини / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 1. – C. 190–194.
 • М. А. Андрейчин, М. І. Шкільна, М. М. Корда, І. М. Кліщ, С. Й. Запорожан. Двохетапна діагностика Лайм-бореліозу в працівників лісових господарств / Журнал національної академії медичних наук України. – 2019. – № 1(25). – C. 73–78.
 • Мельник Л.П., Грищук Л.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - №4. – С. 48-53.
 • 2. Шкільна М.І. Частота інфікування збудниками хвороби Лайма лісників Закарпатської області та їх обізнаність щодо даної інфекційної хвороби / М.І. Шкільна // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2018. – № 19. – С. 184-188.
 • 3. Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Корда М.М., Кліщ І.М., Андрейчин М.А., Шкільна М.І. Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів роду Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.- ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні / Л.Я. Федонюк, С.С. Подобівський, М.М. Корда, І.М, . Кліщ М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна // Світ медицини та біології. – 2018. – №1 (63). – С.173-177.
 • Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine / M. Weiner, W. Їukiewicz-Sobczak, M.Tokarska-Rodak, D. Plewik, A. Paсczuk, M.Siіuch, J. Zagуrski, P. Sobczak, T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska, M. Shkilna, M. Korda, I. Klisch, M. Andreychyn, M. Pavliuk // J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280.
 • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Морочковський Р.С. Частота серопозитивних осіб до борелій серед працівників лісових господарств Житомирської, Хмельницької та Волинської областей / М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, М.М. Корда, І.М. Кліщ, Р.С. Морочковський // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 3(93). – С. 18-25.
 • Shkilna M.,, Andreychyn M., Korda M, Klisch I., Rogalskyy I.. Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) / M. Shkilna, M. Andreychyn, M. Korda, I. Klisch, I. Rogalskyy // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).
 • Nykytyuk S., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M, Szepeluk A. Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection / S. Nykytyuk, A. Pańczuk, M. Shkilna, M. Tokarska-Rodak, M. Korda, A. Szepeluk // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).
 • Andreychyn M., Pańczuk A., Shkilna M., Tokarska-Rodak M., Korda M., Kozioł-Montewka M., Klisch I. Epidemiological situation of Lyme borreliosis and diagnosis standards in Poland and Ukraine / M. Andreychyn, A. Pańczuk, M. Shkilna, M. Tokarska-Rodak, M. Korda, M. Kozioł-Montewka // HPC. – 2017 – Vol. 11(3). – P. 190–194 (In English).
 • Mariia Shkilna, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda, Igor Rogalskyy. Risk of tick-borne bacterial diseases among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine) // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 93–98 (In English).
 • Svitlana Nykytyuk, Anna Pańczuk, Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Mykhailo Korda, Adam Szepeluk. Awareness of students of medical and nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine) about tick-borne bacterial infection // HPC. – 2017 – Vol. 11(2). – P. 99–102 (In English).
 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І. Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини / С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби. – 2017. - № 3 (89). - С. 4-9.
 • Шкільна М.І., Яворська К.Б. Діагностичний рівень антитіл до комплексу Вorrelia burgdorferi sensu lato у пацієнтів із різноманітними захворюваннями шкіри / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2017. - № 1-2 (5). - С. 120.
 • Мельник Л.П., Грищук Л.А., Васильєва Н.А., Шкільна М.І. Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70
 • Мельник Л.П., Васильєва Н.А., Климнюк С.І., Шкільна М.І. Поширеність Лайм-бореліозу серед хворих на туберкульоз // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4(90). – C. 30–35.
 • Шкільна М. І. Лайма-Бореліоз у працівників лісових господарств Тернопільської бласті / М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1(83). – С. 36–40.
 • Смиян С.И., Шкильна М.И. Маски Лайм-боррелиоза: современное состояние проблемы / С.И. Смиян, М.И. Шкильна // Здоров’я України. - 2016. - № 3. - С. 26-27.
 • Шкільна М.І. Васильєа Н.А., Яворська К.Б.Спектр збудників асоційованого лайм-бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєа, К.Б. Яворська //Дерматологія та венерологія. – 2016. – № 3(73). – С. 87–88.
 • Шкільна М.І. Яворська К.Б.,Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області / М.І. Шкільна, К.Б. Яворська, М.Т. Павлюк // Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4 (4). – С. 63–64.
 • Kovalchuk M., Shkilna M., Andreychyn M., Vasylieva N., DemyanenkoV. Optimization of lambliasis microscopic diagnostics by the method of polarized fluorescence for patients with rosacea and urticarial // Our Dermatol Online. - 2013. - Vol. 4, N 3. - P. 287-289.
 • Васильева Н.А., Шкильна М.И. Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікування хворих // Інфекційні хвороби. - 2013. - № 2. - С. 57-60.
 • Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. Поляризована флюоресценція лямблій із вітамінами // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 3. - С. 71-72.
 • 22. Покришко О. В., Шкільна М. І., Дем’яненко В.В. Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / О.В. Покришко, М. І. Шкільна, В.В.Дем’яненко // Буковинський медичний вісник. – 2012. – № 2 (62). – С. 198-200.
 • Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. Оцінка протипаразитарної активності орнідазолу // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2 (64). - С. 66-68.
 • Шкільна М.І. Деякі особливості клінічного перебігу та лікування хворих на кропив’янку, асоційовану з лямбліозом / М. І. Шкільна // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2011. – № 1. – С. 184-188.
 • Шкільна М. І. Ефективність застосування орнідазолу в комплексному лікуванні хворих на кропив’янку / М. І. Шкільна // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 22.
 • 26. Шкільна М. І. Патогенез алергічних дерматозів / М. І. Шкільна // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О.Торсуєва. - 2010. - № 1-2 (20). - С. С. 39-44.
 • Васильєва Н. А. Застосування мератину в комплексному лікуванні хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом / Н. А. Васильєва, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2009. - № 1. - С. 45-47.
 • Васильєва Н. А. Комплексне лікування хворих на кропив’янку із супутнім лямбліозом / Н. А. Васильєва, М. І. Шкільна // Дерматол. та венерол. - 2009. - № 2. - С. 22-25.
 • Шкільна М. І. Інформативність поляризаційно-флуоресцентного методу діагностики лямбліозу у хворих із супутніми алергодерматозами / М. І. Шкільна // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.
 • Шкільна М. І., Авсюкевич О. Є. Сучасні методи діагностики лямбліозу у вивченні епідеміології збудника алергодерматозами / М. І. Шкільна, О. Є.Авсюкевич // Міжнародний медичний журнал – 2009. – Спецвипуск : Паразитарні інвазії та їх профілактика. – С. 107–112.
 • Тип фізичної взаємодії як критерій активності фармакологічного препарату / [В. В. Дем’яненко, І. М. Герасимів, Н. С. Гутор, М. І. Шкільна] // Медична освіта. - 2008. - № 3. - С. 38-39.
 • Андрейчин М. А. Вплив інвазії лямбліями на перебіг кропив’янок / М. А. Андрейчин, М .І. Шкільна // Дерматол. та венерол. - 2008. - № 4 (42). - С. 22-25.
 • Шкільна М. І. Лабораторна діагностика лямбліозу / М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 4. - С. 43-46.
 • Шкільна М. І. Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / М. І. Шкільна, О. В. Покришко, С. І. Климнюк // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. - С.185.
 • Перспективність дослідження рідкокристалічних властивостей біологічно активних природних сполук / [В. В. Дем’яненко, Т. В. Бігуняк, С. М. Дем’яненко, М. І. Шкільна] // Фармацевтичний часопис. - 2008. - № 3 (7). - С. 38-39.
 • Дем’яненко В. В. Лямбліоз: оцінка методів діагностики лямбліозної інвазії / В. В. Дем’яненко, М. І. Шкільна // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 3. - С. 21-23.