Наукові публікації ас. Мельник Л. П.


 • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

 • Шкільна М.І., Корда М.М., Гуменна Р.О., Андрейчин М.А, Мельник Л.М., Кліщ І. М., Штокайло К.Б. Аналіз обізнаності пацієнтів тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма // «Перший міжнародний Україно-Німецький симпозіум з громадського здоров’я», 25-26.09.2019 р., м. Тернопіль. – С. 64–65.

 • Мельник Л.П., Грищук Л.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2018. – № 4(35). – С. 48–53.

 • Мельник Л.П., Рудик В.Д., Романів Т.В. Особливості саркоїдозу в Тернопільській області // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2017. - № 4 (74). – С.12-17.

 • Мельник Л.П., Васильєва Н.А., Климнюк С.І., Шкільна М.І. Поширеність Лайм-бореліозу серед хворих на туберкульоз // Інфекційні хвороби. - 2017. - № 4(90). - С. 30-35.

 • Nykytyuk Svitlana, Pańczuk Anna, Shkilna Mariia, Tokarska-Rodak Małgorzata, Szepeluk Adam, Melnyk Larysa, Korda Mykhailo. Awareness of tick-borne bacterial infection in the students of non-medical universities in Ternopil region ((Western Ukraine) // Health Problems of Civilization. – 2017. – Vol. 11, Issue 2. – P. 99-102.

 • Tabas P., Klos R., Melnyk L. Eosinophilia in the differential diagnosis of Sarcoidosis / Przegląd Lekarski. – 2017. – Vol. 74, N 1. – P. 80 (in English).

 • Melnyk, L. P., Hryshchuk, L. A., Koziol–Montewka, M., Tabas, P. S., Klos, R. O. (2017). Awareness of Lyme borreliosis of the patients of ternopil regional TB dispensary // International Journal of Medicine and Medical Research, 3(1), 60-63. (in English).

 • Мельник Л.П., Грищук Л.А. Васильєва Н.А., Шкільна М.І. / Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.

 • Hryshchuk L., Okusok O., Melnik L., Lutsucun K. Related disease in HIV-assotiated tuberrulosis // Proceedings of the international scientific-practical conference "HIV-associated tuberculosis: epidemiological, clinical and social aspects", October 29-30, 2015, Grodno. – P. 94.

 • Мельник Л.П., Л.А. Грищук, С.М. Білаш, І.А. Мартинюк, Н.А. Васильєва, Л.Б. Головатюк . Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С. 63-65.

 • Грищук Л.А., Мельник Л.П. Характеристика морфологічних змін міокарду щурів в умовах застосування протитуберкульозних препаратів і ряду //Gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. polihymnia.– Polska.– Lublin.– 2013. – P.63-74.