Наукові публікації ас. Гук М.Т.

  • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І., Штокайло К.Б., Корда М. М. Дослідження сироваток крові пацієнтів із лімфаденопатією на антитіла до збудників кліщових та інших інфекцій // Запорожский медицинский журнал. 2022. № 24 (1). С. 38–43.

  • Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л. та ін.: за ред. Андрейчина М.А. та Корди М.М. Лайм-бореліоз: монографія / Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

  • Shkilna, M. , Shtokailo, K. , Ivakhiv, O. , Humenna, R. , Huk, M. , Petruk, A. and Smahlii, Z. 2021. Study on Localized Scleroderma, Associated with Lyme Disease. New Frontiers in Medicine and Medical Research Vol. 10. (Aug. 2021), 124–129.

  • Вoychuk, A. V., Yakymchuk, Y. B., Andreychyn, M. A., Skilna, M. I., Ivakhiv, O. L., Klishch, I. M., Korda, M. M., Zaporozhan, S. Y., Huk, M. T., Sydorenko, I. H. Діагностика кліщових інфекцій у вагітних // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2021 - № 2. - 50-55.

  • Shkilna, M., Andreychyn, M., Korda, M., Pokryshko, O., Humenna, R., Huk, M., Liu, S., Rogovskyy, A. S. Serological surveillance of hospitalized patients for Lyme Borreliosis in Ukraine // Vector-Borne and Zoonotic Diseases, - 2021. - 21(4), 301-303 р.

  • Гук М.Т. Сучасні методи діагностики гранулоцитарного анаплазмозу людини. «Мечниковські читання – 2020»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 5–6 листопада 2020 року, м. Харків – С. 50-52.

  • Андрейчин М.А., Гук М.Т., Шкільна М.І.. Епідеміологічні дослідження гранулоцитарного анаплазмозу людини на Тернопільщині. «Мечниковські читання – 2020»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 5–6 листопада 2020 року, м. Харків – С. 8-9.

  • Гук М.Т. Спосіб діагностики шкірних проявів Лайм-бореліозу. «XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених». 13-15 квітня 2020 року. Тернопіль – С. 129.

  • М.І. Шкільна, М.А. Андрейчин, І.М. Кліщ, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська, М.Т. Гук Лайм-артрит у мешканців тернопільської області та лісників деяких регіонів України.

  • «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи»: Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” 3-4 жовтня 2019 року, м. Кропивницький – С. 184-186.

  • Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Бойчук А.В., Якимчук Ю.Б., Гук М.Т. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики трансмісивних інфекцій у жителів Тернопільщини. ХІІ УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ КОНГРЕС: 30 вересня – 04 жовтня 2019 р., м. Тернопіль. Медична та клінічна хімія. – 2019 - №3(80) – С. 197-198.

  • М.І. Шкільна, М.М. Корда, Р.О. Гуменна, М.А. Андрейчин, Л.М. Мельник, І.М. Кліщ, К.Б. Штокайло, С.Й. Запорожан, М.Т. Гук. Аналіз обізнаності пацієнтів Тернопільських лікарень щодо хвороби Лайма. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»: Перший міжнародний україно-німецький симпозіум з громадського здоров’я 25-26.09.2019 р. м. Тернопіль – С. 64-65.

  • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Гук М.Т. Термосеміотика шкірної форми Лайм-бореліозу. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»: Підсумкова LXII науково-практична конференція присвячена 165-річчю від дня народження Івана Яковича Горбачевського, 13.06.2019 р. м. Тернопіль – С. 31-32.

  • Шкільна М.І., Гук М.Т. Епідеміологічні особливості хвороби Лайма у пацієнтів з ураженням опорно-рухової системи. «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря»: Науково-практична конференція, 04-05.04.2019 р., Київ. - С. 44.

  • Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Корда М.М., Кліщ І.М., Запорожан С.Й., Гук М.Т. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика. «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» : Науково-практична конференція, 29-30.11.2018 р., Київ. - С. 129.

  • Гук Мар’яна, Рябоконь Марія, Стасишин Любов. Ефективність застосування низькоенергетичних лазерів при лікуванні кільцеподібної еритеми у хворих на Лайм-бореліоз. «XХIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». 15-17 квітня 2019 року. Тернопіль. - С. 202.

  • Гук М.Т. Клініко-епідеміологічні особливості Лайм-артритів в поєднанні з B. spielmanii. «XХIІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». 15-17 квітня 2019 року. Тернопіль. - С. 194-195.

  • Weiner Marcin, Їukiewicz-Sobczak Wioletta, Tokarska-Rodak Maіgorzata, Plewik Dorota, Paсczuk Anna, Siіuch Marta, Zagуrski Jerzy, Sobczak Paweі, Chmielewski Tomasz, Tylewska-Wierzbanowska Stanisіawa, Shkilna Mariia, Korda Mykhailo, Klisch Ivan, Andreychyn Mykhailo, Pavliuk Mariana Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from Ternopil region in Ukraine. J Vet Res. – 2018 – Vol. 62. – P. 275-280. (Scopus).

  • М.А. Андрейчин, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів, Гук М.Т., Н.А. Ничик. Анаплазмоз у жителів тернопільської області. «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста»: Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4-5жовтня 2018 р., м. Чернівці. - С. 3-4.

  • Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Гук М.Т., Подобівський С.С, Марчук О.М., Корда М.М., Запорожан С.Й. Анаплазмоз у кліщів Тернопільщини. «Сучасні епідеміологічні виклики в концепції «єдине здоров’я»: Міжнародна наукова конференція, 11–15 червня 2018 р., м. Тернопіль. - С. 18.

  • Mariana Huk, Al-Abdulhadi Rami. Risk of human granulocytic anaplasmosis among inhabitans of Ternopol region. «XХII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2018 року. Тернопіль. - С. 163-164.

  • Шкільна М.І., Подобівський С.С., Марчук О.М., Гук М.Т. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики анаплазмозу у жителів Тернопільщини та кліщів, відібраних від мешканців області та довкілля. «Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях» : Науково-практична конференція, 12-12.04.2018 р., Київ. - С. 84-85.

  • Шкільна М.І., Гук М.Т., Паничев В.О. Частота виявлення борелій і анаплазми у кліщів, вилучених із довкілля та в мешканців міста Тернополя. «Медична наука в практику охорони здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, 17 листопада 2017 р.: – Полтава, 2017. – С. 61.

  • Mariia Shkilna, Mykhailo Korda, Ivan Klisch, Mykhailo Andreychyn, Mariana Pavliuk. Risk of Lyme borreliosis among forestry workers of Ternopil region (Western Ukraine). International Lyme and Associated Diseases Society, 7 European Conference, May19-20, 2017, Paris, France.

  • Павлюк М.Т. Трансмісивні інфекції на Тернопільщині. «XХI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» 24-26 квітня 2017 року. Тернопіль. - С. 183-184.

  • Шкільна М.І., Яворська К.Б., Павлюк М.Т. Вorrelia burgdorferi як можливий етіологічний фактор обмеженої склеродермії в жителів Тернопільської області. «Дерматологія в розробці молодих науковців»: науково-практична конференція, 17-18 листопада 2016 р.: - Київ, 2016. Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія. – 2016. – № 3-4(4). – С. 63–64.