Васильєва Наталія Аврумівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада— професор кафедри

У 1965 році закінчила Ленінградський державний педіатричний медичний інститут .

Кандидат медичних наук з 1971 року.

Кандидатська дисертація на тему: «
До питання діагностичної цінності ензимів з різною внутрішньоклітинною локалізацією при інфекційному гепатиті в дітей (в гострий період, при хронічному перебігу і диспансерному спостереженні)» (1970, н. керівники І.В. Гользанд і І.О. Дашкевич).

Вчене звання доцента присвоєно у 2002 році.

Доктор медичних наук з 2002 року.

 Докторська дисертація на тему: 
«Клініко-патогенетична і епідеміологічна характеристика тяжких форм лептоспірозу та удосконалення лікування» (2002, н. консультант М.А. Андрейчин).

 Вчене звання професора присвоєно у 2005 році.

 Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

проблеми лептоспірозу, TORCH-інфекцій і вагітності, вірусних гепатитів.

Є автором і співавтором близько 232 праць і 6 винаходів..

 Є науковим керівником  1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Напрямок наукової роботи: проблеми лептоспірозу, TORCH-інфекцій і вагітності, вірусних гепатитів.

Наукові публікації та рейтинги

 1. Васильева Н.А. TORCH-інфекції і вагітність // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. - С. 5-12
 2.      Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. – 2010. – №4. – С. 86-87.
 3.      Васильєва Н.А, Івахів О.Л. Оптимізація лікування пацієнтів з уреаплазмозом // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 2. - С. 17-21.
 4.      Васильева Н.А., Шкильна М.И., Луцук А.С., Ивахив О.Л. Лямблиоз и лечение витамином В12  // Актуальные проблемы инфекционных заболеваний: науч.-практ. конф. (21-22.10.2010.). - Ташкент, 2010.
 5. Фармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетів / За ред. О.В. Крайдашенко, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. - Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С. - Вінниця: Нова книга, 2010. - С. 351-394.
 6.       Івахів О.Л., Вишневская Н.Ю., Васильева Н.А. Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 3. - С. 26-29.
 7.         Ковальчук М.Т., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. Вплив протипаразитарної терапії на імунний статус хворих на розацеа та алергодерматози із супутнім лямбліозом // Імунологія та алергологія. Наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 63.
 8.         Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.
 9. Andreychyn M., Kovalchuk M., Shkilna M., Vasylieva NAntiparasitogenic therapy influence on immunologi-cal status of patients with urticaria andacne rosacea with associated giardiasis- Our Dermatology Online (Nasza dermatologia onlinewww.odermatol.com - 2012 April- Vol. 3, N 2. - P. 140.
 10. Інфекційні хвороби: підручник / за ред. О.А. Голубовської.  К.: ВСВ «Медицина», 2012.  728 с. (лямбліоз (с. 167-173), лептоспіроз (с. 551-562) Н.А. Васильєва)
 11. Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Іщук І.С., Сверстюк В.В., Дивоняк О.М. Правець: проблема стара, але не вирішена // Інфекційні хвороби. - 2013. -№ 1 (71). - С. 61-64.
 12. Фармакотерапия: учебник для студентов фарм. факультетов / Под ред. О.В. Крайдашенко, И.Г. Купновицькой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. - Винница: Нова книга, 2013- 536 с. (Раздел II. Фармакотерапия заболеваний. Глава 10. Фармакотерапия инфекционных заболеваний. -Авторы: Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С. - С. 307-335).
 13. Васильєва Н.А., Жиляєв М.М., Гвоздецький А.В., Орел М.М. Внутрішньоутробні інфекції: паралелі пренатального УЗД і патоморфологічного дослідження // Інфекційні хвороби. - 2014. - № 3. - С. 68-71.
 14. Васильева Н.А., Ивахив О.Л. TORCH-инфекции и беременность: ультрасонографические и патоморфологические параллели // IV научная конференция по проблеме инфекционных заболеваний: Материалы конф. - Ташкент, Узбекистан, 28-30 октября 2014 года.
 15.  Інфекційні та паразитарні хвороби // Сімейна медицина: Розділ 14. / за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба. - 2-ге вид., доповн., переробл. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. - С. 958-1036. Васильева Н.А. (С. 962-963, 965-969, 974-978, 985-988, 992-993, 994-1004, 1006-1012, 1013-1021, 1028-1031, 1033-1035).    
 16. Инфекционные болезни: учебник / под ред. О.А. Голубовской. - Киев: ВСИ «Медицина», 2014. - 784 с. (Васильева Н.А. - с. 178-184, 593-605).
 17. Iosyk Ia.Vasylyeva N.A., Andreychyn M.A. Interleukins Profile in Patients with Acute Respiratory Viral Infections // Influenza and Other Respiratory Virus Infections: Advances in Clinical Management: Third isirv-Antiviral Group Conference (June 4 – June 6, 2014, Keio Plaza Hotel, Tokyo, Japan). – P. 54.