Доцент кафедри — Шкільна Марія Іванівна
Науковий ступiнь  — к.м.н.
 Посада доцент
 E-mail —  shkilnami@tdmu.edu.ua  

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут в 1991 році з відзнакою і отримала повну медичну освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

З вересня 2006 року по даний час – асистент та доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами .

16.06.2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.603.01 при ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України» захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості деяких форм кропив’янки та дерматитів алергічного ґенезу на тлі лямбліозу».

В січні 2011 року присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.20  «шкірні та венеричні хвороби».

 Маю сертифікат ІІ ступеня володіння англійською мовою, якою читаю лекції і веду практичні заняття для студентів 4-го курсу медичного та стоматологічного факультетів.

Автор понад 70 друкованих праць; співавтор книги «Медсестринська освіта в університеті Південної Кароліни Апстейт (США)», 2006 р. /за ред. Л. Я. Ковальчука,  підготовлено 42 сторінки даної книги; «Cancer of the Skin, case reports of skin tumors» / Editorial Staff: Anca Chiriac, Beatriz Di Martino Ortiz, Victoria Kalouskaya [et al.], 2014, де підготовлено 1,5 сторінки відповідно; працюю членом редакції міжнародного журналу «Our Dermatology on line».

Є співавтором 8 патентів на винахід та корисну модель. Рішенням президії обласної організації ТВР України за підсумками огляду серед винахідників і раціоналізаторів за 2011 рік, мені присвоєно почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської області»; співавтор впровадження внесеного до Державного реєстру «Спосіб лікування хворих на лямбліоз».

В 2009 році, в м. Харків, стала переможцем Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Паразитарні інвазії та їх профілактика».

Працюю лікарем-інфекціоністом ДЗ «ВКЛ ст. Тернопіль» ДТГО «ЛЗ», за сумісництвом.

В 2012 році пройшла курс тренінгу «Профілактика професійного інфікування ВІЛ медичних працівників. Постконтактна профілактика. Покращення якості надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам» при міжнародній громадській організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».

Проводжу велику санітарно-освітню роботу серед медичних сестер міста та області в рамках  Тернопільської обласної громадської організації «Асоціація медичних сестер». За активну пропаганду здорового способу життя та профілактику шкірних та венеричних хвороб серед студентів міста, в 2014 році, нагороджена почесною грамотою ректора Тернопільського національного економічного університету.

З осені 2015 року керівник  україно-польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу». 

Наукові публікації та рейтинги:

1. Шкільна М. І. Ефективність застосування орнідазолу в комплексному лікуванні хворих на кропив’янку / М. І. Шкільна // Дерматологія та венерологія. - 2010. - № 3 (44). - С. 22.

2. Шкільна М. І. Патогенез алергічних дерматозів / М. І. Шкільна // Журнал дерматовенерології, косметології ім. М.О.Торсуєва. - 2010. - № 1-2 (20). - С. С. 39-44.

3. Ковальчук М.Т., Шкільна М. І. Оцінка протипаразитарної активності орнідазолу. / М.Т. Ковальчук, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. - 2011. - № 2. - С. 43-46.

4. Шкільна М. І., Покришко О. В., Авсюкевич О.Є. Вплив інвазії лямблій на перебіг алергічних контактних дерматитів / М. І. Шкільна, О.В. Покришко, О.Є. Авсюкевич // Екзо-та ендоекологічні аспекти здоров’я людини: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2011 р. – М.Ужгород: Говерла, 2011. – С. 358-361.

5. Шкільна М. І., Покришко О. В. Деякі особливості клінічного перебігу алергічних контактних дерматитів на тлі супутнього лямбліозу / М. І. Шкільна, О.В. Покришко // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 1. – с.  69.

6Ковальчук М.Т., Шкільна МІ., Васильєва НАВплив проти паразитарної терапії на імунний статус хворих на розацеата алергодерматози із супутнім лямбліозом / М.ТКовальчукМІШкільнаНАВасильєва // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 1. – с. 63.

7. Покришко О.ВПаразитоценози дуоденального вмісту хворих на алергодерматози із супутнім лямбліозом /О.В.ПокришкоМ.І.Шкільна // Клінічна та експериментальна патологія. – Т. X, № 4(38). - С. 181.

 8. Покришко О. В., Шкільна М. І., Дем’яненко В.В. Порівняльна     характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / О.В. Покришко, М. І. Шкільна, В.В.Дем’яненко// Буковинський медичний вісник. – 2012. – № 2 (62). – С. 198-200.

9. Ковальчук М.Т., Шкільна М.І. Поляризована флуоресценція лямблій із вітамінами / М.Т. Ковальчук, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. 2012. - № 3 (69). - С. 71 -72.

10Шкільна МІДеякі особливості клінічного перебігу та лікування хворих на кропивянкуасоційовану з лямбліозом/МІШкільна, // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – № 1 . – С. 184-188.

11Н.АВасильєваМ.І.ШкільнаПоєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліозособливості імунітету та лікуванняхворих / Васильєва Н.А., Шкільна МІ. // Інфекційні хвороби- 2013. - № 2 (72). - С. 57-60.

12Optimization of lambliasis microscopic Diagnostics by the method of polarized Fluorescence for patients with rosacea and urticarial / M. Kovalchuk, M. Shkilna, M. Andreychyn [et al.] // Our Dermatology on line. - 2013. - Vol. 4, N 3. - P. 287-289.