Ничик Наталя Анатоліївна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail — nuchuk@tdmu.edu.ua


У 1995 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут .

Кандидат медичних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація на тему: 
«Клініко-імунологічні особливості ендогенної інтоксикації при гепатиті В і ефективність ентеросорбційної терапії» (1999, н. керівник М.А. Андрейчин). 

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

 Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

особливості перебігу, діагностики та лікування гепатитів В, С, TORCH- інфекцій.

Є автором і співавтором близько 84 праць, 1 посібника, 2 винаходів, 1 методичних рекомендацій.

Наукові публікації та рейтинги:

1. Гонський Я.І., Ничик Н.А. Вплив ентеросорбції на стан антиок­сидантної системи організму у різні фази розвитку експериментального токсичного гепатиту //Інфекційні хвороби. – 2000. – № 2. – С. 40-42.


2. Андрейчин М.А., Копча В.С., Ничик Н.А. Використання комп’ютерних засобів для оптимізації викладання епідеміології //Медична освіта. – 2001. – № 4. – С. 27-29.


3. Андрейчин М.А., Копча В.С., Нычик Н.А. Тяжёлый острый респираторный синдром // Международный медицинский журнал. – 2003. – № 3. – С. 98-102.


4. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.


5.  Васильева Н.А., Вишневская Н.Ю., Нычик Н.А., Ивахив О.Л. Синдром восстановления иммунного ответа в клинической практике //Журнал инфектологии. – Т. 2, № 4, 2010 – С. 54-55.


6.  Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.


7. Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 4. - С. 86-87.


8. Андрейчин М.А., Ніколов В.В., Копча В.С. Ничик Н.А. Сімейний спалах цератофільозу // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 2. - С. 115-116.


9. Ничик Н.А. Яким навчально-методичним матеріалам для самопідготовки до практичних занять надають перевагу студенти? //Медична освіта. – 2012. – № 3. – С. 64-66.


10.  Ничик Н.А. Синдром токсичного шоку // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 4. – С. 102-107.


11. Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Легеза К.М., Іщук І.С., Борак B.П. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.


12. Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Ничик Н.А., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю. Правець на Тернопіллі: проблеми лікування і профілактики


13. Ничик Н.А. Труднощі у діагностиці інфекційного ендокардиту //Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 8-12.


14. Патент на корисну модель UA. №.73431, МПК А61Н 33/00 (2012.01). - Спосіб бальнеотерапії // Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. - № u2012 02330. Заявлено 27.02.2012, Опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18. 


15. Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А. Проблеми хвороби Зіка у світі // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1 (83). - С. 56-62.