Доцент кафедри — Ничик Наталя Анатоліївна
Науковий ступiнь  — к.м.н.
 Посада доцент
                                                                                             E-mail — nuchuk@tdmu.edu.ua  

(3.03.1971, м. Чернівці) – канд. мед. н. Лікарську освіту здобула в ТДМІ (1988-95). Віхи профроботи: 1995-97 – магістрант, 1997-2000 – аспірант, з 2000 – асистент, з 2011 - доцент кафедри інфекційних хвороб ТДМУ ім І.Я. Горбачевського. Канд. дис. «Клініко-імунологічні особливості ендогенної інтоксикації при гепатиті В і ефективність ентеросорбційної терапії» (1999, н. керівник М.А. Андрейчин). Автор 79 наукових праць. Напрямок н. роботи: особливості перебігу, діагностики та лікування гепатитів В, С, TORCH- інфекцій.

Наукові публікації та рейтинги:

1. Гонський Я.І., Ничик Н.А. Вплив ентеросорбції на стан антиок­сидантної системи організму у різні фази розвитку експериментального токсичного гепатиту //Інфекційні хвороби. – 2000. – № 2. – С. 40-42.

2. Андрейчин М.А., Копча В.С., Ничик Н.А. Використання комп’ютерних засобів для оптимізації викладання епідеміології //Медична освіта. – 2001. – № 4. – С. 27-29.

3. Андрейчин М.А., Копча В.С., Нычик Н.А. Тяжёлый острый респираторный синдром // Международный медицинский журнал. – 2003. – № 3. – С. 98-102.

4. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

5.  Васильева Н.А., Вишневская Н.Ю., Нычик Н.А., Ивахив О.Л. Синдром восстановления иммунного ответа в клинической практике //Журнал инфектологии. – Т. 2, № 4, 2010 – С. 54-55.

6.  Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю., Завіднюк Н.Г., Івахів О.Л., Васильєва Н.А., Копча В.С., Івахів Ю.О., Ничик Н.А., Іщук І.С., Качор В.О., Луцук О.С. Організація навчання за кредитно-модульною системою на базі інфекційної клініки // Медична освіта. – 2010. – № 2. – С. 78-81.

7. Васильєва Н.А., Вишневська Н.Ю., Ничик Н.А. Синдром відновлення імунної відповіді // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 4. - С. 86-87.

8. Андрейчин М.А., Ніколов В.В., Копча В.С. Ничик Н.А. Сімейний спалах цератофільозу // Інфекційні хвороби. - 2012. - № 2. - С. 115-116.

9. Ничик Н.А. Яким навчально-методичним матеріалам для самопідготовки до практичних занять надають перевагу студенти? //Медична освіта. – 2012. – № 3. – С. 64-66.

10.  Ничик Н.А. Синдром токсичного шоку // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 4. – С. 102-107.

11. Копча В.С., Завіднюк Н.Г., Ничик Н.А., Легеза К.М., Іщук І.С., Борак B.П. Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

12. Васильєва Н.А., Івахів О.Л., Ничик Н.А., Іщук І.С., Вишневська Н.Ю. Правець на Тернопіллі: проблеми лікування і профілактики

13. Ничик Н.А. Труднощі у діагностиці інфекційного ендокардиту //Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 8-12.

14. Патент на корисну модель UA. №.73431, МПК А61Н 33/00 (2012.01). - Спосіб бальнеотерапії // Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. - № u2012 02330. Заявлено 27.02.2012, Опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18.