Доцент кафедри — Качор Василь Олексійович
Науковий ступiнь  — к.м.н.
 Посада доцент

Кандидатська дисертація «Дистанційна термографія в комплексному обстеженні і лікуванні хворих на ГРВІ» (1992, науковий керівник М.А. Андрейчин). Автор 75 праць і 4 винаходів. Основні напрямки наукової роботи: особливості клініки, діагностики та лікування ГРЗ, вірусних гепатитів.

 
Наукові публікації та рейтинги:  
1. Infectious diseases. Ternopil, 2004. 
2. Інфекцiйні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині. Тернопіль, 2007. 
3. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Тернопіль, 2011. 
4. Практичне медсестринство. Тернопіль, 2012. 
5. Грипп и другие ОРВИ. Москва, 2012. Пат. 84092 Україна, МПК A61B (2006.1) 5/155.
6. Пристрій для збору біорідини. – № u 2013 04412; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. 
7. Гарячка Ебола: Заходи з профілактики з завозу і розповсюдження // Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб: Зб. мат.Всеукраїнської інтернет-конф. Жовтень 2014 р. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. 
8. Савич А.М., Качор В.О. Хвороба, викликана вірусом Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо профілактики завозу і розповсюдження – Медсестринство. – 2015. - №1. – с. 17-21.