Качор Василь Олексійович
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail — kachor@tdmu.edu.ua


У 1982 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут .

Кандидат медичних наук з 1993 року.

Кандидатська дисертація на тему: 
«Дистанційна термографія в комплексному обстеженні і лікуванні хворих на ГРВІ» (1992, науковий керівник М.А. Андрейчин).

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.

 Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: особливості клініки, діагностики та лікування ГРЗ, вірусних гепатитів.

Є автором і співавтором близько 75 праць і 4 винаходів. 

 Наукові публікації та рейтинги:  

1. Infectious diseases. Ternopil, 2004. 

2. Інфекцiйні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині. Тернопіль, 2007. 

3. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Тернопіль, 2011. 

4. Практичне медсестринство. Тернопіль, 2012. 

5. Грипп и другие ОРВИ. Москва, 2012. Пат. 84092 Україна, МПК A61B (2006.1) 5/155.

6. Пристрій для збору біорідини. – № u 2013 04412; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. 

7. Гарячка Ебола: Заходи з профілактики з завозу і розповсюдження // Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб: Зб. мат.Всеукраїнської інтернет-конф. Жовтень 2014 р. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. 

8. Савич А.М., Качор В.О. Хвороба, викликана вірусом Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо профілактики завозу і розповсюдження – Медсестринство. – 2015. - №1. – с. 17-21.