Завідувач кафедри — Андрейчин Михайло Антонович
                                                                             E-mail — andreychyn@tdmu.edu.ua
Освіта:
 Віхи профроботи: 1965-66 – лікар-терапевт Бережанської ЦРЛ; 1966-69 – клін. орд., 1969-74 – ас., 1974-81 – доц., з 1981 – зав. кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. 1983-2004 – проректор з наукової роботи ТДМУ.      

Наукова діяльність:
Захистив кандидатську дисертацію захистила на тему: «Деякі показники неспецифічної реактивності організму при інфекційному гепатиті» (1970, н. керівник Л.І. Богачик). Докторська дисертація: «Холемія і бактеріальна флора в патогенезі і клініці вірусного гепатиту та холециститу» (1980, н. консультанти Л.І. Богачик і І.О. Ситник). 
Автор 850 праць і 42 винаходів.  

Напрямок наукової роботи: 
дослідження клініко-патогенетичних особливостей вірусних гепатитів і їх трансформації в гепатокарциному, ХТІ, сальмонельозу, шигельозу, лептоспірозу, оперізувального герпесу, розробка їх діагностики і лікування з використанням імуномодуляторів, ентеросорбентів, біофлавоноїдів, антиоксидантів, противірусних препаратів. Описав термосеміотику та ряд клін. ознак розповсюджених інф. хв. Узагальнив світовий досвід з мед. протидії біотероризму, обґрунтував необхідність додаткових превентивних заходів в Україні. Бере участь в оптимізації викладання інф. хв. і епід. в мед. університетах.

                                                                                            Наукові публікації та рейтинги:
1. Довідник фельдшера: В 2-х кн. К., 1997. 2. Бактериальные диареи. К., 1998. 3. Епідеміологія: Підручник. Тернопіль, 2000. 4. Медсестринство при інфекційних хворобах: Підручник. Тернопіль, 2002. 5. Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології: Підручник. Тернопіль, 2002. 6. Шигельоз. Тернопіль, 2002. 7. Біотероризм: Медична протидія. Тернопіль, 2005. 8. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині. Тернопіль, 2007. 9. Вірусні гепатити і рак печінки. Тернопіль, 2010. 10. Атлас інфекційних хвороб. Тернопіль, 2010.  11.  Infectious Diseases: Підручник для англомовних студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації  / MAndreychynVMoskaliukVSorokhanNBohachyk- Чернівці: вид-во Буковинського ДМУ, 2013. – 336 с. 12. Инфекционные болезни: учебник / под ред. О.А. Голубовской. - Киев: ВСИ «Медицина», 2014. - 784 с.