Студентський науковий гуртокПостійно працює у складі 10-12 чоловік.

Основнi напрями роботи гуртка - науково-дослiдна (робота в науковiй лабораторiї кафедри, виконання фрагментiв кафедральної наукової роботи пiд керiвництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повiдомлень i рефератiв, результатiв студентських робiт, доповiдi на студентських конференцiях) i практична робота (обходи, розбiр хворих, освоєння практичних навичок, нових методiв дiагностики iнфекцiйних, шкірних і венеричних хвороб й лiкування хворих). З 1981 р. опублiковано понад 223 повiдомлень в студентських збiрниках i 45 - на всеукраїнських i мiжнародних конференцiях.                                                                

Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі інфекційних хвороб 

за 2016-2017 н.р.

Проведено 11 засідань студентського наукового гуртка.

Підсумком наково-дослідної роботи студентів стала публікація матеріалів на ХХІ міжнародному медичнному конгресі студентів і молодих вчених, присвяченому 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (24-26 квітня 2017 р., Тернопіль, Україна): 

1. Воробець Катерина. Що знають про хворобу Лайма студенти немедичних вищих навчальних закладів міста Тернополя. - С. 176.

2. Копча Юлія. Термосеміотика гострого тонзиліту. - С. 179-180.

3. Корбило Анастасія. Зміни в структурі інфекційних хвороб на Бережанщині. - С. 180.

4. Колесник Тарас, Крижанівська Тетяна, Вишневська Юлія. Ефективність інтерферонотерапії у хворих на хронічний гепатит С. - С. 181.

5. Миколишин Марія, Погорецька Олена. Трихоскопія як базовий метод діагностики волосся та шкіри волосистої частини голови. - С. 182-183.

6. Павлюк Мар"яна. Трансмісивні інфекції на Тернопільщині. - С. 183-184. 

7. Плювак Олег. Клінічні та діагностичні особливості нейробореліозу. - С. 184.

8. Прокопишин Галина. Термографічна картина мезогастрію здорових людей і при хронічних вірусних гепатитах. - С. 185-186.

9. Смаглій Зоряна. Оптимізація лікування акне у жінок зі склерополікістозом яєчників. - С. 186.

10. Тимчишин Наталія, Сівак Катерина. Перебіг вагітності на тлі хронічної герпетичної інфекції. - С. 187.

11. Яворська Катерина. Особливості деяких клінічних проявів морфеа, асоційованої із Лайм-бореліозом. - С. 187.

12. Яценко Анна, Лесів Уляна. Ефективність препаратів з прямою противірусною дією у лікуванні хворих на хронічний гепатит С. - С. 188.

Доповіді на XХІ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених - Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р. 

Павлюк Мар¢яна. Трансмісивні інфекції на Тернопільщині (І).

Прокопишин Галина. Термографічна картина мезогастрію здорових людей і при хронічних вірусних гепатитах.

Тимчишин Наталія, Сівак Катерина. Перебіг вагітності на тлі хронічної герпетичної інфекції (ІІ).

Яворська Катерина. Особливості деяких клінічних проявів морфеа, асоційованої із Лайм-бореліозом.

Колесник Тарас, Крижанівська Тетяна, Вишневська Юлія. Ефективність інтерферонотерапії у хворих на хронічний гепатит С. 

Куратор гуртка - проф. Н.А. Васильєва

Староста гуртка - Копча Юлія, інтерн.

Планування наукових праць гуртківців на 2017-2018 н. р.  

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові гуртківця

Науковий керівник

Запланована теми

Тема НДР, в яку включений студент

Назва студентської наукової програми,

в яку входить студент

1.

Копча Юлія,

інтерн

проф. Андрейчин

Михайло Антонович

Особливості термосеміотики при гострих тонзилітах

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

2.

Прокопишин  Галина

V к., 18 гр

проф. Копча Василь Степанович

Комп¢ютерна дистанційна термографія при вірусних гепатитах

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

3.

4.

Тимчишин Наталія, Сівак Катерина

V к., 26 гр

проф. Васильєва

Наталя Аврумівна

HS-інфекція і вагітність

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

5.

6.

Колесник Тарас, Крижанівська Тетяна

V к., 21 гр

ас. Вишневська Наталя Юріївна

ас. Йосик Ярина Іванівна

Аналіз ефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит В

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

7.

Козій Тетяна,

ІV к., 19 гр.

проф. Васильєва

Наталя Аврумівна, доц. Шкільна Марія Іванівна

Диференційний діагноз сифілісу в клініці інфекційних хвороб

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

8.

Корбило Анастасія

інтерн

доц. Ничик Наталя Анатоліївна

Інфекційна захворюваність у м. Бережани у ХХ і ХХІ ст.

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

9.

Дацюк Софія

ІV к., 3 гр.

доц. Качор Василь Олексійович

Особливості термосеміотики при гострих респіраторних інфекціях

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

10.

Al-Rifcat Samad Khalaf

VІ к., 32 гр.

доц. Качор Василь Олексійович

Структура інфекційної захворюваності в Іраку

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

11

Лотоцька Ірина

V к., 8 гр.

доц. Завіднюк Наталя Григорівна

Диференційна діагностика шкірних змін при оперізувальному герпесі та Лайм-бореліозі

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

ПЛАНУВАННЯ ЗАСІДАНЬ

 наукового студентського гуртка

при кафедрі інфекційних хвороб на 2017-2018 навчальний рік

 

№№

Дата засідання

Тема засідання гуртка

Відповідальний

1.

12.10.17

Організаційне засідання гуртка.

Клінічний обхід хворих

Усі викладачі

2.

15.11.17

Клінічний обхід хворих

Особливості термосеміотики при гострих тонзилітах

проф. Копча В.С.

3.

20.12.17

Клінічний обхід хворих

Герпетичні інфекції і вагітність

проф. Н.А. Васильєва

4.

17.01.18

Клінічний обхід хворих

Аналіз ефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит В

ас. Н.Ю. Вишневська,

ас. Я.І. Йосик

5.

14.02.18

Клінічний обхід хворих

Інфекційна захворюваність у м. Бережани на початку ХХ і ХХІ століть

доц. Н.А. Ничик

6.

14.03.18

Клінічний обхід хворих

Комп¢ютерна дистанційна термографія при вірусних гепатитах

доц. О.Л. Івахів

7.

17.04.18

Клінічний обхід хворих

 

доц. І.С. Іщук

8.

15.05.18

Клінічний обхід хворих

 

доц. Качор В.О.


Comments