Історія кафедри

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології утворена в серпні 1959 р. В 1988 р. до неї приєднано курс дерматовенерології. Організатором кафедри був доц. В.П. Осипов, який завідував до 1963 р. З 1963 до 1981 р. кафедрою завідувала проф. Л.І. Богачик. Із серпня 1981 р. кафедрою завідує академік НАМН України,  АН вищої освіти України, заслужений діяч науки i техніки України, д.м.н., професор Михайло Антонович Андрейчин. Курс дерматовенерології створено у 1958 р., заснував доц. Т.Т. Глухенький.


З приходом на завідування кафедрою Михайла Антоновича Андрейчина значно iнтенсифікувались наукові дослiдження. На сьогодні вiн є автором i спiвавтором понад 850 наукових i навчально-методичних праць, у тому числi 34 монографiї, довiдники, керiвництва для лiкарiв, навчальні посiбники, понад 40 методичних рекомендацiй та iнформацiйних листiв, затверджених МОЗ України, низки науково-популярних брошур. Має 54 авторських свiдоцтва i патенти на винаходи. Ним i працiвниками кафедри вiдредаговано і видано коло 70 збiрникiв наукових i методичних матерiалiв. М.А. Андрейчин створив школу iнфекцiонiстiв, пiд його керiвництвом пiдготовлено i захищено 14 докторських i 35 кандидатських дисертацiй. 

Сьогодні на кафедрi працюють професори, доктори медичних наук Михайло Антонович Андрейчин, Наталя Аврумiвна Васильєва, Василь Степанович Копча, Світлана Олександрівна Галникіна, кандидати медичних наук, доценти Олег Любомирович Івахiв, Інна Станiславiвна Іщук,  Василь Олексiйович Качор, Мар'яна Тарасівна Ковальчук, Наталя Анатолiївна Ничик, Наталія Григорівна Завіднюк, Марія Іванівна Шкільна, кандидат медичних наук, асистенти Наталiя Юрiївна Вишневська, Ярина Іванівна Йосик. 
Кафедра розміщена на базi iнфекцiйного вiддiлення Тернопiльської міської комунальної лiкарнi швидкої допомоги та Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. На кафедрi обладнано 5 тематичних навчальних кiмнат.

  


Базою для навчання студентiв є інфекційний стацiонар на 50 лiжок Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, стаціонар на 40 ліжок Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, кабiнети iнфекцiйних захворювань полiклiнiк № 1 i № 2 м. Тернополя, поліклінічне відділення вказаного диспансера, Тернопільська мiська санепідемстанція, кабiнет щеплень Тернопільської мiської дитячої полiклiнiки, Тернопільський обласний диспансер профілактики і боротьби зі СНІД.
На базі кафедри організовано ПАЦ з інфекційних хвороб, а також проводяться цикли тематичного удосконалення з грипу для широкого кола лікарів. 
Спiвробiтниками кафедри видано ряд пiдручникiв, навчальних посiбникiв, клiнiчних лекцiй: Епiдемiологiя екстремальних ситуацiй з курсом вiйськової епiдемiологiї (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов), Infectious Diseases (за ред. Є. Нiкiтiна i М. Андрейчина), "Довiдник фельдшера" у 2-х томах (за ред. М.А. Андрейчина), "Дiагностика, лiкування i профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки" (за ред. М.А. Андрейчина), "Важливi зоонози" (М.А. Андрейчин, В.А. Булгаков, О.А. Шабловська), "Посiбник з анатомiчної i клiнiчної термiнологiї" (М.М. Закалюжний, М.А. Андрейчин), "Епiдемiологiя" (М.А. Андрейчин, В.С. Копча), "Медсестринство при iнфекцiйних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахiв), лекцiї "ВІЛ-iнфекцiя", "Гострi респiраторнi хвороби", "Вiруснi гепатити" (М.А. Андрейчин), "Правець" (О.Л. Івахiв), "Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом" (В. Савчак, С. Галникіна), "Практична дерматологія" (В. Савчак, С. Галникіна), "Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря" ( В. Савчак, М. Ковальчук), "Хірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., О.М Кіт), ІШигельозІ (М.А. Андрейчин, B.C. Копча, В.М. Козько), "Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., А.О. Руденко, М.Д. Чемич), "Нариси з історії клінічної інфектології в Україні" (М.А. Андрейчин), "Медсестринство у дерматології" (В. Савчак, М. Ковальчук), "Кабінет інфекційних захворювань" (О.Л. Івахів, Р.Ю. Грицко, І.О. Кіселик), "Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині" (за ред. М.А. Андрейчина), "Черевний тиф" (Нове про патогенез, діагностика, лікування) (В.П. Малий, М.А. Андрейчин), "Атлас інфекційних хвороб" (за ред. М.А. Андрейчина), ІВірусні гепатити і рак печінкиІ( М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча), "Фармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетів" (за ред. О.В. Крайдашенко, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба - Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С.), "Гострі респіраторні вірусні інфекції" (за ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого), посібник "Сімейна медицина" (за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець), "Медсестринство при інфекційних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів), співавтори національних підручників "Інфекційні хвороби", "Епідеміологія", "Инфекционные болезни".