КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ, ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ХВОРОБАМИВас вітає кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами!

Штат кафедри: 
4 професори, 7 доцентів, 2 асистенти, 3  лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

"Інфекційні хвороби"
"Епідеміологія " 
"Шкірні та венеричні хвороби"

На кафедрі навчаються студенти факультетів:
- медичного;
- стоматологічного;
- іноземних студентів;
 - інституту медсестринства. 

за спеціальностями:
"лікувальна справа" (ІV, V,  курси);
"стоматологія" (ІV курс);
"сестринська справа" (ІІ курс).

за формою навчання:
очна;
дистанційна.